KickJava   Java API By Example, From Geeks To Geeks.

Java > Open Source Codes > de > gulden > util > javasource > jjt > Parser


1 /* Generated By:JJTree&JavaCC: Do not edit this line. Parser.java */
2 package de.gulden.util.javasource.jjt;
3
4 import de.gulden.util.javasource.SourceParser;
5 import java.io.*;
6
7 public class Parser/*@bgen(jjtree)*/implements ParserTreeConstants, ParserConstants {/*@bgen(jjtree)*/
8   protected JJTParserState jjtree = new JJTParserState();
9     /**
10      * Parses Java source code.
11      * This method is reentrant.
12      * @param source may describe a source file path, zip-entry etc.
13      */

14     public static Node parse(java.io.InputStream JavaDoc in,String JavaDoc source) throws ParseException {
15         Node node;
16         Parser parser=new Parser(in,source);
17         parser.CompilationUnit();
18         node=parser.jjtree.rootNode();
19         //showTree(node,System.out);
20
return node;
21     }
22
23     //-----------------------------
24

25     protected String JavaDoc source;
26
27     protected Parser(InputStream in,String JavaDoc source) {
28         this(in);
29         this.source=source;
30     }
31
32     public static void showTree(Node node,PrintStream out) {
33         showTree(node,out,0);
34     }
35
36     private static void showTree(Node node,PrintStream out,int depth) {
37         out.println(SourceParser.repeat(" ",depth)+node.toString());
38         for (int i=0;i<node.jjtGetNumChildren();i++) {
39             Node n=node.jjtGetChild(i);
40             showTree(n,out,depth+1);
41         }
42     }
43
44     public void jjtreeOpenNodeScope(Node n) {
45         n.setTextImage(jj_input_stream.text_image);
46         n.setStartToken(getToken(1));
47         n.setSource(source);
48     }
49
50     public void jjtreeCloseNodeScope(Node n) {
51         n.setEndToken(getToken(1));
52     }
53
54 /*****************************************
55  * THE JAVA LANGUAGE GRAMMAR STARTS HERE *
56  *****************************************/

57
58 /*
59  * Program structuring syntax follows.
60  */

61   final public void CompilationUnit() throws ParseException {
62  /*@bgen(jjtree) #_SOURCE( true) */
63   SimpleNode jjtn000 = new SimpleNode(JJT_SOURCE);
64   boolean jjtc000 = true;
65   jjtree.openNodeScope(jjtn000);
66   jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
67     try {
68       switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
69       case PACKAGE:
70         PackageDeclaration();
71         break;
72       default:
73         jj_la1[0] = jj_gen;
74         ;
75       }
76       label_1:
77       while (true) {
78         switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
79         case IMPORT:
80           ;
81           break;
82         default:
83           jj_la1[1] = jj_gen;
84           break label_1;
85         }
86         ImportDeclaration();
87       }
88       label_2:
89       while (true) {
90         switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
91         case ABSTRACT:
92         case CLASS:
93         case FINAL:
94         case INTERFACE:
95         case PUBLIC:
96         case STRICTFP:
97         case SEMICOLON:
98           ;
99           break;
100         default:
101           jj_la1[2] = jj_gen;
102           break label_2;
103         }
104         TypeDeclaration();
105       }
106       jj_consume_token(0);
107     } catch (Throwable JavaDoc jjte000) {
108     if (jjtc000) {
109       jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
110       jjtc000 = false;
111     } else {
112       jjtree.popNode();
113     }
114     if (jjte000 instanceof RuntimeException JavaDoc) {
115       {if (true) throw (RuntimeException JavaDoc)jjte000;}
116     }
117     if (jjte000 instanceof ParseException) {
118       {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
119     }
120     {if (true) throw (Error JavaDoc)jjte000;}
121     } finally {
122     if (jjtc000) {
123       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
124       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
125     }
126     }
127   }
128
129   final public void PackageDeclaration() throws ParseException {
130  /*@bgen(jjtree) #_PACKAGE( true) */
131   SimpleNode jjtn000 = new SimpleNode(JJT_PACKAGE);
132   boolean jjtc000 = true;
133   jjtree.openNodeScope(jjtn000);
134   jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
135     try {
136       jj_consume_token(PACKAGE);
137       Name();
138       jj_consume_token(SEMICOLON);
139     } catch (Throwable JavaDoc jjte000) {
140     if (jjtc000) {
141       jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
142       jjtc000 = false;
143     } else {
144       jjtree.popNode();
145     }
146     if (jjte000 instanceof RuntimeException JavaDoc) {
147       {if (true) throw (RuntimeException JavaDoc)jjte000;}
148     }
149     if (jjte000 instanceof ParseException) {
150       {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
151     }
152     {if (true) throw (Error JavaDoc)jjte000;}
153     } finally {
154     if (jjtc000) {
155       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
156       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
157     }
158     }
159   }
160
161   final public void ImportDeclaration() throws ParseException {
162  /*@bgen(jjtree) #_IMPORT( true) */
163   SimpleNode jjtn000 = new SimpleNode(JJT_IMPORT);
164   boolean jjtc000 = true;
165   jjtree.openNodeScope(jjtn000);
166   jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
167     try {
168       jj_consume_token(IMPORT);
169       Name();
170       switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
171       case DOT:
172         jj_consume_token(DOT);
173                           SimpleNode jjtn001 = new SimpleNode(JJT_PACKAGEIMPORT);
174                           boolean jjtc001 = true;
175                           jjtree.openNodeScope(jjtn001);
176                           jjtreeOpenNodeScope(jjtn001);
177         try {
178           jj_consume_token(STAR);
179         } finally {
180                           if (jjtc001) {
181                             jjtree.closeNodeScope(jjtn001, true);
182                             jjtreeCloseNodeScope(jjtn001);
183                           }
184         }
185         break;
186       default:
187         jj_la1[3] = jj_gen;
188         ;
189       }
190       jj_consume_token(SEMICOLON);
191     } catch (Throwable JavaDoc jjte000) {
192     if (jjtc000) {
193       jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
194       jjtc000 = false;
195     } else {
196       jjtree.popNode();
197     }
198     if (jjte000 instanceof RuntimeException JavaDoc) {
199       {if (true) throw (RuntimeException JavaDoc)jjte000;}
200     }
201     if (jjte000 instanceof ParseException) {
202       {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
203     }
204     {if (true) throw (Error JavaDoc)jjte000;}
205     } finally {
206     if (jjtc000) {
207       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
208       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
209     }
210     }
211   }
212
213   final public void TypeDeclaration() throws ParseException {
214     if (jj_2_1(2147483647)) {
215       ClassDeclaration();
216     } else {
217       switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
218       case ABSTRACT:
219       case INTERFACE:
220       case PUBLIC:
221         InterfaceDeclaration();
222         break;
223       case SEMICOLON:
224         jj_consume_token(SEMICOLON);
225         break;
226       default:
227         jj_la1[4] = jj_gen;
228         jj_consume_token(-1);
229         throw new ParseException();
230       }
231     }
232   }
233
234 /*
235  * Declaration syntax follows.
236  */

237   final public void ClassDeclaration() throws ParseException {
238  /*@bgen(jjtree) #_CLASS( true) */
239   SimpleNode jjtn000 = new SimpleNode(JJT_CLASS);
240   boolean jjtc000 = true;
241   jjtree.openNodeScope(jjtn000);
242   jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
243     try {
244     SimpleNode jjtn001 = new SimpleNode(JJT_MODIFIER);
245     boolean jjtc001 = true;
246     jjtree.openNodeScope(jjtn001);
247     jjtreeOpenNodeScope(jjtn001);
248       try {
249         label_3:
250         while (true) {
251           switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
252           case ABSTRACT:
253           case FINAL:
254           case PUBLIC:
255           case STRICTFP:
256             ;
257             break;
258           default:
259             jj_la1[5] = jj_gen;
260             break label_3;
261           }
262           switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
263           case ABSTRACT:
264             _ABSTRACT();
265             break;
266           case FINAL:
267             _FINAL();
268             break;
269           case STRICTFP:
270             _STRICTFP();
271             break;
272           case PUBLIC:
273             _PUBLIC();
274             break;
275           default:
276             jj_la1[6] = jj_gen;
277             jj_consume_token(-1);
278             throw new ParseException();
279           }
280         }
281       } catch (Throwable JavaDoc jjte001) {
282     if (jjtc001) {
283       jjtree.clearNodeScope(jjtn001);
284       jjtc001 = false;
285     } else {
286       jjtree.popNode();
287     }
288     if (jjte001 instanceof RuntimeException JavaDoc) {
289       {if (true) throw (RuntimeException JavaDoc)jjte001;}
290     }
291     if (jjte001 instanceof ParseException) {
292       {if (true) throw (ParseException)jjte001;}
293     }
294     {if (true) throw (Error JavaDoc)jjte001;}
295       } finally {
296     if (jjtc001) {
297       jjtree.closeNodeScope(jjtn001, true);
298       jjtreeCloseNodeScope(jjtn001);
299     }
300       }
301       UnmodifiedClassDeclaration();
302     } catch (Throwable JavaDoc jjte000) {
303     if (jjtc000) {
304       jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
305       jjtc000 = false;
306     } else {
307       jjtree.popNode();
308     }
309     if (jjte000 instanceof RuntimeException JavaDoc) {
310       {if (true) throw (RuntimeException JavaDoc)jjte000;}
311     }
312     if (jjte000 instanceof ParseException) {
313       {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
314     }
315     {if (true) throw (Error JavaDoc)jjte000;}
316     } finally {
317     if (jjtc000) {
318       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
319       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
320     }
321     }
322   }
323
324   final public void UnmodifiedClassDeclaration() throws ParseException {
325     jj_consume_token(CLASS);
326             SimpleNode jjtn001 = new SimpleNode(JJT_NAME);
327             boolean jjtc001 = true;
328             jjtree.openNodeScope(jjtn001);
329             jjtreeOpenNodeScope(jjtn001);
330     try {
331       _IDENTIFIER();
332     } catch (Throwable JavaDoc jjte001) {
333             if (jjtc001) {
334               jjtree.clearNodeScope(jjtn001);
335               jjtc001 = false;
336             } else {
337               jjtree.popNode();
338             }
339             if (jjte001 instanceof RuntimeException JavaDoc) {
340               {if (true) throw (RuntimeException JavaDoc)jjte001;}
341             }
342             if (jjte001 instanceof ParseException) {
343               {if (true) throw (ParseException)jjte001;}
344             }
345             {if (true) throw (Error JavaDoc)jjte001;}
346     } finally {
347             if (jjtc001) {
348               jjtree.closeNodeScope(jjtn001, true);
349               jjtreeCloseNodeScope(jjtn001);
350             }
351     }
352     switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
353     case EXTENDS:
354       jj_consume_token(EXTENDS);
355                                                    SimpleNode jjtn002 = new SimpleNode(JJT_SUPERCLASS);
356                                                    boolean jjtc002 = true;
357                                                    jjtree.openNodeScope(jjtn002);
358                                                    jjtreeOpenNodeScope(jjtn002);
359       try {
360         Name();
361       } catch (Throwable JavaDoc jjte002) {
362                                                    if (jjtc002) {
363                                                      jjtree.clearNodeScope(jjtn002);
364                                                      jjtc002 = false;
365                                                    } else {
366                                                      jjtree.popNode();
367                                                    }
368                                                    if (jjte002 instanceof RuntimeException JavaDoc) {
369                                                      {if (true) throw (RuntimeException JavaDoc)jjte002;}
370                                                    }
371                                                    if (jjte002 instanceof ParseException) {
372                                                      {if (true) throw (ParseException)jjte002;}
373                                                    }
374                                                    {if (true) throw (Error JavaDoc)jjte002;}
375       } finally {
376                                                    if (jjtc002) {
377                                                      jjtree.closeNodeScope(jjtn002, true);
378                                                      jjtreeCloseNodeScope(jjtn002);
379                                                    }
380       }
381       break;
382     default:
383       jj_la1[7] = jj_gen;
384       ;
385     }
386     switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
387     case IMPLEMENTS:
388       jj_consume_token(IMPLEMENTS);
389       _INTERFACELIST();
390       break;
391     default:
392       jj_la1[8] = jj_gen;
393       ;
394     }
395     ClassBody();
396   }
397
398   final public void ClassBody() throws ParseException {
399     jj_consume_token(LBRACE);
400     label_4:
401     while (true) {
402       switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
403       case ABSTRACT:
404       case BOOLEAN:
405       case BYTE:
406       case CHAR:
407       case CLASS:
408       case DOUBLE:
409       case FINAL:
410       case FLOAT:
411       case INT:
412       case INTERFACE:
413       case LONG:
414       case NATIVE:
415       case PRIVATE:
416       case PROTECTED:
417       case PUBLIC:
418       case SHORT:
419       case STATIC:
420       case STRICTFP:
421       case SYNCHRONIZED:
422       case TRANSIENT:
423       case VOID:
424       case VOLATILE:
425       case IDENTIFIER:
426       case LBRACE:
427         ;
428         break;
429       default:
430         jj_la1[9] = jj_gen;
431         break label_4;
432       }
433       ClassBodyDeclaration();
434     }
435     jj_consume_token(RBRACE);
436   }
437
438   final public void NestedClassDeclaration() throws ParseException {
439  /*@bgen(jjtree) #_INNERCLASS( true) */
440   SimpleNode jjtn000 = new SimpleNode(JJT_INNERCLASS);
441   boolean jjtc000 = true;
442   jjtree.openNodeScope(jjtn000);
443   jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
444     try {
445     SimpleNode jjtn001 = new SimpleNode(JJT_MODIFIER);
446     boolean jjtc001 = true;
447     jjtree.openNodeScope(jjtn001);
448     jjtreeOpenNodeScope(jjtn001);
449       try {
450         label_5:
451         while (true) {
452           switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
453           case ABSTRACT:
454           case FINAL:
455           case PRIVATE:
456           case PROTECTED:
457           case PUBLIC:
458           case STATIC:
459           case STRICTFP:
460             ;
461             break;
462           default:
463             jj_la1[10] = jj_gen;
464             break label_5;
465           }
466           switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
467           case STATIC:
468             _STATIC();
469             break;
470           case ABSTRACT:
471             _ABSTRACT();
472             break;
473           case FINAL:
474             _FINAL();
475             break;
476           case STRICTFP:
477             _STRICTFP();
478             break;
479           case PUBLIC:
480             _PUBLIC();
481             break;
482           case PROTECTED:
483             _PROTECTED();
484             break;
485           case PRIVATE:
486             _PRIVATE();
487             break;
488           default:
489             jj_la1[11] = jj_gen;
490             jj_consume_token(-1);
491             throw new ParseException();
492           }
493         }
494       } catch (Throwable JavaDoc jjte001) {
495     if (jjtc001) {
496       jjtree.clearNodeScope(jjtn001);
497       jjtc001 = false;
498     } else {
499       jjtree.popNode();
500     }
501     if (jjte001 instanceof RuntimeException JavaDoc) {
502       {if (true) throw (RuntimeException JavaDoc)jjte001;}
503     }
504     if (jjte001 instanceof ParseException) {
505       {if (true) throw (ParseException)jjte001;}
506     }
507     {if (true) throw (Error JavaDoc)jjte001;}
508       } finally {
509     if (jjtc001) {
510       jjtree.closeNodeScope(jjtn001, true);
511       jjtreeCloseNodeScope(jjtn001);
512     }
513       }
514       UnmodifiedClassDeclaration();
515     } catch (Throwable JavaDoc jjte000) {
516     if (jjtc000) {
517       jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
518       jjtc000 = false;
519     } else {
520       jjtree.popNode();
521     }
522     if (jjte000 instanceof RuntimeException JavaDoc) {
523       {if (true) throw (RuntimeException JavaDoc)jjte000;}
524     }
525     if (jjte000 instanceof ParseException) {
526       {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
527     }
528     {if (true) throw (Error JavaDoc)jjte000;}
529     } finally {
530     if (jjtc000) {
531       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
532       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
533     }
534     }
535   }
536
537   final public void ClassBodyDeclaration() throws ParseException {
538     if (jj_2_2(2)) {
539       Initializer();
540       label_6:
541       while (true) {
542         switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
543         case SEMICOLON:
544           ;
545           break;
546         default:
547           jj_la1[12] = jj_gen;
548           break label_6;
549         }
550         jj_consume_token(SEMICOLON);
551       }
552     } else if (jj_2_3(2147483647)) {
553       NestedClassDeclaration();
554       label_7:
555       while (true) {
556         switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
557         case SEMICOLON:
558           ;
559           break;
560         default:
561           jj_la1[13] = jj_gen;
562           break label_7;
563         }
564         jj_consume_token(SEMICOLON);
565       }
566     } else if (jj_2_4(2147483647)) {
567       NestedInterfaceDeclaration();
568       label_8:
569       while (true) {
570         switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
571         case SEMICOLON:
572           ;
573           break;
574         default:
575           jj_la1[14] = jj_gen;
576           break label_8;
577         }
578         jj_consume_token(SEMICOLON);
579       }
580     } else if (jj_2_5(2147483647)) {
581       ConstructorDeclaration();
582       label_9:
583       while (true) {
584         switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
585         case SEMICOLON:
586           ;
587           break;
588         default:
589           jj_la1[15] = jj_gen;
590           break label_9;
591         }
592         jj_consume_token(SEMICOLON);
593       }
594     } else if (jj_2_6(2147483647)) {
595       MethodDeclaration();
596       label_10:
597       while (true) {
598         switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
599         case SEMICOLON:
600           ;
601           break;
602         default:
603           jj_la1[16] = jj_gen;
604           break label_10;
605         }
606         jj_consume_token(SEMICOLON);
607       }
608     } else {
609       switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
610       case BOOLEAN:
611       case BYTE:
612       case CHAR:
613       case DOUBLE:
614       case FINAL:
615       case FLOAT:
616       case INT:
617       case LONG:
618       case PRIVATE:
619       case PROTECTED:
620       case PUBLIC:
621       case SHORT:
622       case STATIC:
623       case STRICTFP:
624       case TRANSIENT:
625       case VOLATILE:
626       case IDENTIFIER:
627         FieldDeclaration();
628         label_11:
629         while (true) {
630           switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
631           case SEMICOLON:
632             ;
633             break;
634           default:
635             jj_la1[17] = jj_gen;
636             break label_11;
637           }
638           jj_consume_token(SEMICOLON);
639         }
640         break;
641       default:
642         jj_la1[18] = jj_gen;
643         jj_consume_token(-1);
644         throw new ParseException();
645       }
646     }
647   }
648
649 // This production is to determine lookahead only.
650
final public void MethodDeclarationLookahead() throws ParseException {
651     label_12:
652     while (true) {
653       switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
654       case ABSTRACT:
655       case FINAL:
656       case NATIVE:
657       case PRIVATE:
658       case PROTECTED:
659       case PUBLIC:
660       case STATIC:
661       case STRICTFP:
662       case SYNCHRONIZED:
663         ;
664         break;
665       default:
666         jj_la1[19] = jj_gen;
667         break label_12;
668       }
669       switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
670       case PUBLIC:
671         jj_consume_token(PUBLIC);
672         break;
673       case PROTECTED:
674         jj_consume_token(PROTECTED);
675         break;
676       case PRIVATE:
677         jj_consume_token(PRIVATE);
678         break;
679       case STATIC:
680         jj_consume_token(STATIC);
681         break;
682       case ABSTRACT:
683         jj_consume_token(ABSTRACT);
684         break;
685       case FINAL:
686         jj_consume_token(FINAL);
687         break;
688       case STRICTFP:
689         jj_consume_token(STRICTFP);
690         break;
691       case NATIVE:
692         jj_consume_token(NATIVE);
693         break;
694       case SYNCHRONIZED:
695         jj_consume_token(SYNCHRONIZED);
696         break;
697       default:
698         jj_la1[20] = jj_gen;
699         jj_consume_token(-1);
700         throw new ParseException();
701       }
702     }
703     ResultType();
704     jj_consume_token(IDENTIFIER);
705     jj_consume_token(LPAREN);
706   }
707
708   final public void InterfaceDeclaration() throws ParseException {
709  /*@bgen(jjtree) #_INTERFACE( true) */
710   SimpleNode jjtn000 = new SimpleNode(JJT_INTERFACE);
711   boolean jjtc000 = true;
712   jjtree.openNodeScope(jjtn000);
713   jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
714     try {
715     SimpleNode jjtn001 = new SimpleNode(JJT_MODIFIER);
716     boolean jjtc001 = true;
717     jjtree.openNodeScope(jjtn001);
718     jjtreeOpenNodeScope(jjtn001);
719       try {
720         label_13:
721         while (true) {
722           switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
723           case ABSTRACT:
724           case PUBLIC:
725             ;
726             break;
727           default:
728             jj_la1[21] = jj_gen;
729             break label_13;
730           }
731           switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
732           case ABSTRACT:
733             _ABSTRACT();
734             break;
735           case PUBLIC:
736             _PUBLIC();
737             break;
738           default:
739             jj_la1[22] = jj_gen;
740             jj_consume_token(-1);
741             throw new ParseException();
742           }
743         }
744       } catch (Throwable JavaDoc jjte001) {
745     if (jjtc001) {
746       jjtree.clearNodeScope(jjtn001);
747       jjtc001 = false;
748     } else {
749       jjtree.popNode();
750     }
751     if (jjte001 instanceof RuntimeException JavaDoc) {
752       {if (true) throw (RuntimeException JavaDoc)jjte001;}
753     }
754     if (jjte001 instanceof ParseException) {
755       {if (true) throw (ParseException)jjte001;}
756     }
757     {if (true) throw (Error JavaDoc)jjte001;}
758       } finally {
759     if (jjtc001) {
760       jjtree.closeNodeScope(jjtn001, true);
761       jjtreeCloseNodeScope(jjtn001);
762     }
763       }
764       UnmodifiedInterfaceDeclaration();
765     } catch (Throwable JavaDoc jjte000) {
766     if (jjtc000) {
767       jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
768       jjtc000 = false;
769     } else {
770       jjtree.popNode();
771     }
772     if (jjte000 instanceof RuntimeException JavaDoc) {
773       {if (true) throw (RuntimeException JavaDoc)jjte000;}
774     }
775     if (jjte000 instanceof ParseException) {
776       {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
777     }
778     {if (true) throw (Error JavaDoc)jjte000;}
779     } finally {
780     if (jjtc000) {
781       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
782       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
783     }
784     }
785   }
786
787   final public void NestedInterfaceDeclaration() throws ParseException {
788  /*@bgen(jjtree) #_INNERINTERFACE( true) */
789   SimpleNode jjtn000 = new SimpleNode(JJT_INNERINTERFACE);
790   boolean jjtc000 = true;
791   jjtree.openNodeScope(jjtn000);
792   jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
793     try {
794     SimpleNode jjtn001 = new SimpleNode(JJT_MODIFIER);
795     boolean jjtc001 = true;
796     jjtree.openNodeScope(jjtn001);
797     jjtreeOpenNodeScope(jjtn001);
798       try {
799         label_14:
800         while (true) {
801           switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
802           case ABSTRACT:
803           case FINAL:
804           case PRIVATE:
805           case PROTECTED:
806           case PUBLIC:
807           case STATIC:
808             ;
809             break;
810           default:
811             jj_la1[23] = jj_gen;
812             break label_14;
813           }
814           switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
815           case STATIC:
816             _STATIC();
817             break;
818           case ABSTRACT:
819             _ABSTRACT();
820             break;
821           case FINAL:
822             _FINAL();
823             break;
824           case PUBLIC:
825             _PUBLIC();
826             break;
827           case PROTECTED:
828             _PROTECTED();
829             break;
830           case PRIVATE:
831             _PRIVATE();
832             break;
833           default:
834             jj_la1[24] = jj_gen;
835             jj_consume_token(-1);
836             throw new ParseException();
837           }
838         }
839       } catch (Throwable JavaDoc jjte001) {
840     if (jjtc001) {
841       jjtree.clearNodeScope(jjtn001);
842       jjtc001 = false;
843     } else {
844       jjtree.popNode();
845     }
846     if (jjte001 instanceof RuntimeException JavaDoc) {
847       {if (true) throw (RuntimeException JavaDoc)jjte001;}
848     }
849     if (jjte001 instanceof ParseException) {
850       {if (true) throw (ParseException)jjte001;}
851     }
852     {if (true) throw (Error JavaDoc)jjte001;}
853       } finally {
854     if (jjtc001) {
855       jjtree.closeNodeScope(jjtn001, true);
856       jjtreeCloseNodeScope(jjtn001);
857     }
858       }
859       UnmodifiedInterfaceDeclaration();
860     } catch (Throwable JavaDoc jjte000) {
861     if (jjtc000) {
862       jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
863       jjtc000 = false;
864     } else {
865       jjtree.popNode();
866     }
867     if (jjte000 instanceof RuntimeException JavaDoc) {
868       {if (true) throw (RuntimeException JavaDoc)jjte000;}
869     }
870     if (jjte000 instanceof ParseException) {
871       {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
872     }
873     {if (true) throw (Error JavaDoc)jjte000;}
874     } finally {
875     if (jjtc000) {
876       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
877       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
878     }
879     }
880   }
881
882   final public void UnmodifiedInterfaceDeclaration() throws ParseException {
883     jj_consume_token(INTERFACE);
884                 SimpleNode jjtn001 = new SimpleNode(JJT_NAME);
885                 boolean jjtc001 = true;
886                 jjtree.openNodeScope(jjtn001);
887                 jjtreeOpenNodeScope(jjtn001);
888     try {
889       _IDENTIFIER();
890     } catch (Throwable JavaDoc jjte001) {
891                 if (jjtc001) {
892                   jjtree.clearNodeScope(jjtn001);
893                   jjtc001 = false;
894                 } else {
895                   jjtree.popNode();
896                 }
897                 if (jjte001 instanceof RuntimeException JavaDoc) {
898                   {if (true) throw (RuntimeException JavaDoc)jjte001;}
899                 }
900                 if (jjte001 instanceof ParseException) {
901                   {if (true) throw (ParseException)jjte001;}
902                 }
903                 {if (true) throw (Error JavaDoc)jjte001;}
904     } finally {
905                 if (jjtc001) {
906                   jjtree.closeNodeScope(jjtn001, true);
907                   jjtreeCloseNodeScope(jjtn001);
908                 }
909     }
910     switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
911     case EXTENDS:
912       jj_consume_token(EXTENDS);
913       _INTERFACELIST();
914       break;
915     default:
916       jj_la1[25] = jj_gen;
917       ;
918     }
919     jj_consume_token(LBRACE);
920     label_15:
921     while (true) {
922       switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
923       case ABSTRACT:
924       case BOOLEAN:
925       case BYTE:
926       case CHAR:
927       case CLASS:
928       case DOUBLE:
929       case FINAL:
930       case FLOAT:
931       case INT:
932       case INTERFACE:
933       case LONG:
934       case NATIVE:
935       case PRIVATE:
936       case PROTECTED:
937       case PUBLIC:
938       case SHORT:
939       case STATIC:
940       case STRICTFP:
941       case SYNCHRONIZED:
942       case TRANSIENT:
943       case VOID:
944       case VOLATILE:
945       case IDENTIFIER:
946         ;
947         break;
948       default:
949         jj_la1[26] = jj_gen;
950         break label_15;
951       }
952       InterfaceMemberDeclaration();
953     }
954     jj_consume_token(RBRACE);
955   }
956
957   final public void InterfaceMemberDeclaration() throws ParseException {
958     if (jj_2_7(2147483647)) {
959       NestedClassDeclaration();
960       label_16:
961       while (true) {
962         switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
963         case SEMICOLON:
964           ;
965           break;
966         default:
967           jj_la1[27] = jj_gen;
968           break label_16;
969         }
970         jj_consume_token(SEMICOLON);
971       }
972     } else if (jj_2_8(2147483647)) {
973       NestedInterfaceDeclaration();
974       label_17:
975       while (true) {
976         switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
977         case SEMICOLON:
978           ;
979           break;
980         default:
981           jj_la1[28] = jj_gen;
982           break label_17;
983         }
984         jj_consume_token(SEMICOLON);
985       }
986     } else if (jj_2_9(2147483647)) {
987       MethodDeclaration();
988       label_18:
989       while (true) {
990         switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
991         case SEMICOLON:
992           ;
993           break;
994         default:
995           jj_la1[29] = jj_gen;
996           break label_18;
997         }
998         jj_consume_token(SEMICOLON);
999       }
1000    } else {
1001      switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
1002      case BOOLEAN:
1003      case BYTE:
1004      case CHAR:
1005      case DOUBLE:
1006      case FINAL:
1007      case FLOAT:
1008      case INT:
1009      case LONG:
1010      case PRIVATE:
1011      case PROTECTED:
1012      case PUBLIC:
1013      case SHORT:
1014      case STATIC:
1015      case STRICTFP:
1016      case TRANSIENT:
1017      case VOLATILE:
1018      case IDENTIFIER:
1019        FieldDeclaration();
1020        label_19:
1021        while (true) {
1022          switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
1023          case SEMICOLON:
1024            ;
1025            break;
1026          default:
1027            jj_la1[30] = jj_gen;
1028            break label_19;
1029          }
1030          jj_consume_token(SEMICOLON);
1031        }
1032        break;
1033      default:
1034        jj_la1[31] = jj_gen;
1035        jj_consume_token(-1);
1036        throw new ParseException();
1037      }
1038    }
1039  }
1040
1041  final public void FieldDeclaration() throws ParseException {
1042 /*@bgen(jjtree) #_FIELD( true) */
1043  SimpleNode jjtn000 = new SimpleNode(JJT_FIELD);
1044  boolean jjtc000 = true;
1045  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
1046  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
1047    try {
1048    SimpleNode jjtn001 = new SimpleNode(JJT_MODIFIER);
1049    boolean jjtc001 = true;
1050    jjtree.openNodeScope(jjtn001);
1051    jjtreeOpenNodeScope(jjtn001);
1052      try {
1053        label_20:
1054        while (true) {
1055          switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
1056          case FINAL:
1057          case PRIVATE:
1058          case PROTECTED:
1059          case PUBLIC:
1060          case STATIC:
1061          case STRICTFP:
1062          case TRANSIENT:
1063          case VOLATILE:
1064            ;
1065            break;
1066          default:
1067            jj_la1[32] = jj_gen;
1068            break label_20;
1069          }
1070          switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
1071          case PUBLIC:
1072            _PUBLIC();
1073            break;
1074          case PROTECTED:
1075            _PROTECTED();
1076            break;
1077          case PRIVATE:
1078            _PRIVATE();
1079            break;
1080          case STATIC:
1081            _STATIC();
1082            break;
1083          case FINAL:
1084            _FINAL();
1085            break;
1086          case TRANSIENT:
1087            _TRANSIENT();
1088            break;
1089          case VOLATILE:
1090            _VOLATILE();
1091            break;
1092          case STRICTFP:
1093            _STRICTFP();
1094            break;
1095          default:
1096            jj_la1[33] = jj_gen;
1097            jj_consume_token(-1);
1098            throw new ParseException();
1099          }
1100        }
1101      } catch (Throwable JavaDoc jjte001) {
1102    if (jjtc001) {
1103      jjtree.clearNodeScope(jjtn001);
1104      jjtc001 = false;
1105    } else {
1106      jjtree.popNode();
1107    }
1108    if (jjte001 instanceof RuntimeException JavaDoc) {
1109      {if (true) throw (RuntimeException JavaDoc)jjte001;}
1110    }
1111    if (jjte001 instanceof ParseException) {
1112      {if (true) throw (ParseException)jjte001;}
1113    }
1114    {if (true) throw (Error JavaDoc)jjte001;}
1115      } finally {
1116    if (jjtc001) {
1117      jjtree.closeNodeScope(jjtn001, true);
1118      jjtreeCloseNodeScope(jjtn001);
1119    }
1120      }
1121      Type();
1122      VariableDeclarator();
1123      label_21:
1124      while (true) {
1125        switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
1126        case COMMA:
1127          ;
1128          break;
1129        default:
1130          jj_la1[34] = jj_gen;
1131          break label_21;
1132        }
1133        jj_consume_token(COMMA);
1134        VariableDeclarator();
1135      }
1136      jj_consume_token(SEMICOLON);
1137    } catch (Throwable JavaDoc jjte000) {
1138    if (jjtc000) {
1139      jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
1140      jjtc000 = false;
1141    } else {
1142      jjtree.popNode();
1143    }
1144    if (jjte000 instanceof RuntimeException JavaDoc) {
1145      {if (true) throw (RuntimeException JavaDoc)jjte000;}
1146    }
1147    if (jjte000 instanceof ParseException) {
1148      {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
1149    }
1150    {if (true) throw (Error JavaDoc)jjte000;}
1151    } finally {
1152    if (jjtc000) {
1153      jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
1154      jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
1155    }
1156    }
1157  }
1158
1159  final public void VariableDeclarator() throws ParseException {
1160 /*@bgen(jjtree) #_FIELDVAR( true) */
1161  SimpleNode jjtn000 = new SimpleNode(JJT_FIELDVAR);
1162  boolean jjtc000 = true;
1163  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
1164  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
1165    try {
1166      VariableDeclaratorId();
1167      switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
1168      case ASSIGN:
1169        jj_consume_token(ASSIGN);
1170                                 SimpleNode jjtn001 = new SimpleNode(JJT_CODE);
1171                                 boolean jjtc001 = true;
1172                                 jjtree.openNodeScope(jjtn001);
1173                                 jjtreeOpenNodeScope(jjtn001);
1174        try {
1175          VariableInitializer();
1176        } catch (Throwable JavaDoc jjte001) {
1177                                 if (jjtc001) {
1178                                   jjtree.clearNodeScope(jjtn001);
1179                                   jjtc001 = false;
1180                                 } else {
1181                                   jjtree.popNode();
1182                                 }
1183                                 if (jjte001 instanceof RuntimeException JavaDoc) {
1184                                   {if (true) throw (RuntimeException JavaDoc)jjte001;}
1185                                 }
1186                                 if (jjte001 instanceof ParseException) {
1187                                   {if (true) throw (ParseException)jjte001;}
1188                                 }
1189                                 {if (true) throw (Error JavaDoc)jjte001;}
1190        } finally {
1191                                 if (jjtc001) {
1192                                   jjtree.closeNodeScope(jjtn001, true);
1193                                   jjtreeCloseNodeScope(jjtn001);
1194                                 }
1195        }
1196        break;
1197      default:
1198        jj_la1[35] = jj_gen;
1199        ;
1200      }
1201    } catch (Throwable JavaDoc jjte000) {
1202    if (jjtc000) {
1203      jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
1204      jjtc000 = false;
1205    } else {
1206      jjtree.popNode();
1207    }
1208    if (jjte000 instanceof RuntimeException JavaDoc) {
1209      {if (true) throw (RuntimeException JavaDoc)jjte000;}
1210    }
1211    if (jjte000 instanceof ParseException) {
1212      {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
1213    }
1214    {if (true) throw (Error JavaDoc)jjte000;}
1215    } finally {
1216    if (jjtc000) {
1217      jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
1218      jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
1219    }
1220    }
1221  }
1222
1223  final public void VariableDeclaratorId() throws ParseException {
1224    SimpleNode jjtn001 = new SimpleNode(JJT_NAME);
1225    boolean jjtc001 = true;
1226    jjtree.openNodeScope(jjtn001);
1227    jjtreeOpenNodeScope(jjtn001);
1228    try {
1229      _IDENTIFIER();
1230    } catch (Throwable JavaDoc jjte001) {
1231    if (jjtc001) {
1232      jjtree.clearNodeScope(jjtn001);
1233      jjtc001 = false;
1234    } else {
1235      jjtree.popNode();
1236    }
1237    if (jjte001 instanceof RuntimeException JavaDoc) {
1238      {if (true) throw (RuntimeException JavaDoc)jjte001;}
1239    }
1240    if (jjte001 instanceof ParseException) {
1241      {if (true) throw (ParseException)jjte001;}
1242    }
1243    {if (true) throw (Error JavaDoc)jjte001;}
1244    } finally {
1245    if (jjtc001) {
1246      jjtree.closeNodeScope(jjtn001, true);
1247      jjtreeCloseNodeScope(jjtn001);
1248    }
1249    }
1250    _ARRAYDECLARATOR();
1251  }
1252
1253  final public void VariableInitializer() throws ParseException {
1254    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
1255    case LBRACE:
1256      ArrayInitializer();
1257      break;
1258    case BOOLEAN:
1259    case BYTE:
1260    case CHAR:
1261    case DOUBLE:
1262    case FALSE:
1263    case FLOAT:
1264    case INT:
1265    case LONG:
1266    case NEW:
1267    case NULL:
1268    case SHORT:
1269    case SUPER:
1270    case THIS:
1271    case TRUE:
1272    case VOID:
1273    case INTEGER_LITERAL:
1274    case FLOATING_POINT_LITERAL:
1275    case CHARACTER_LITERAL:
1276    case STRING_LITERAL:
1277    case IDENTIFIER:
1278    case LPAREN:
1279    case BANG:
1280    case TILDE:
1281    case INCR:
1282    case DECR:
1283    case PLUS:
1284    case MINUS:
1285      Expression();
1286      break;
1287    default:
1288      jj_la1[36] = jj_gen;
1289      jj_consume_token(-1);
1290      throw new ParseException();
1291    }
1292  }
1293
1294  final public void ArrayInitializer() throws ParseException {
1295    jj_consume_token(LBRACE);
1296    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
1297    case BOOLEAN:
1298    case BYTE:
1299    case CHAR:
1300    case DOUBLE:
1301    case FALSE:
1302    case FLOAT:
1303    case INT:
1304    case LONG:
1305    case NEW:
1306    case NULL:
1307    case SHORT:
1308    case SUPER:
1309    case THIS:
1310    case TRUE:
1311    case VOID:
1312    case INTEGER_LITERAL:
1313    case FLOATING_POINT_LITERAL:
1314    case CHARACTER_LITERAL:
1315    case STRING_LITERAL:
1316    case IDENTIFIER:
1317    case LPAREN:
1318    case LBRACE:
1319    case BANG:
1320    case TILDE:
1321    case INCR:
1322    case DECR:
1323    case PLUS:
1324    case MINUS:
1325      VariableInitializer();
1326      label_22:
1327      while (true) {
1328        if (jj_2_10(2)) {
1329          ;
1330        } else {
1331          break label_22;
1332        }
1333        jj_consume_token(COMMA);
1334        VariableInitializer();
1335      }
1336      break;
1337    default:
1338      jj_la1[37] = jj_gen;
1339      ;
1340    }
1341    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
1342    case COMMA:
1343      jj_consume_token(COMMA);
1344      break;
1345    default:
1346      jj_la1[38] = jj_gen;
1347      ;
1348    }
1349    jj_consume_token(RBRACE);
1350  }
1351
1352  final public void MethodDeclaration() throws ParseException {
1353 /*@bgen(jjtree) #_METHOD( true) */
1354  SimpleNode jjtn000 = new SimpleNode(JJT_METHOD);
1355  boolean jjtc000 = true;
1356  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
1357  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
1358    try {
1359    SimpleNode jjtn001 = new SimpleNode(JJT_MODIFIER);
1360    boolean jjtc001 = true;
1361    jjtree.openNodeScope(jjtn001);
1362    jjtreeOpenNodeScope(jjtn001);
1363      try {
1364        label_23:
1365        while (true) {
1366          switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
1367          case ABSTRACT:
1368          case FINAL:
1369          case NATIVE:
1370          case PRIVATE:
1371          case PROTECTED:
1372          case PUBLIC:
1373          case STATIC:
1374          case STRICTFP:
1375          case SYNCHRONIZED:
1376            ;
1377            break;
1378          default:
1379            jj_la1[39] = jj_gen;
1380            break label_23;
1381          }
1382          switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
1383          case PUBLIC:
1384            _PUBLIC();
1385            break;
1386          case PROTECTED:
1387            _PROTECTED();
1388            break;
1389          case PRIVATE:
1390            _PRIVATE();
1391            break;
1392          case STATIC:
1393            _STATIC();
1394            break;
1395          case ABSTRACT:
1396            _ABSTRACT();
1397            break;
1398          case FINAL:
1399            _FINAL();
1400            break;
1401          case STRICTFP:
1402            _STRICTFP();
1403            break;
1404          case NATIVE:
1405            _NATIVE();
1406            break;
1407          case SYNCHRONIZED:
1408            _SYNCHRONIZED();
1409            break;
1410          default:
1411            jj_la1[40] = jj_gen;
1412            jj_consume_token(-1);
1413            throw new ParseException();
1414          }
1415        }
1416      } catch (Throwable JavaDoc jjte001) {
1417    if (jjtc001) {
1418      jjtree.clearNodeScope(jjtn001);
1419      jjtc001 = false;
1420    } else {
1421      jjtree.popNode();
1422    }
1423    if (jjte001 instanceof RuntimeException JavaDoc) {
1424      {if (true) throw (RuntimeException JavaDoc)jjte001;}
1425    }
1426    if (jjte001 instanceof ParseException) {
1427      {if (true) throw (ParseException)jjte001;}
1428    }
1429    {if (true) throw (Error JavaDoc)jjte001;}
1430      } finally {
1431    if (jjtc001) {
1432      jjtree.closeNodeScope(jjtn001, true);
1433      jjtreeCloseNodeScope(jjtn001);
1434    }
1435      }
1436      ResultType();
1437      MethodDeclarator();
1438      switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
1439      case THROWS:
1440        jj_consume_token(THROWS);
1441                                               SimpleNode jjtn002 = new SimpleNode(JJT_THROWS);
1442                                               boolean jjtc002 = true;
1443                                               jjtree.openNodeScope(jjtn002);
1444                                               jjtreeOpenNodeScope(jjtn002);
1445        try {
1446          NameList();
1447        } catch (Throwable JavaDoc jjte002) {
1448                                               if (jjtc002) {
1449                                                 jjtree.clearNodeScope(jjtn002);
1450                                                 jjtc002 = false;
1451                                               } else {
1452                                                 jjtree.popNode();
1453                                               }
1454                                               if (jjte002 instanceof RuntimeException JavaDoc) {
1455                                                 {if (true) throw (RuntimeException JavaDoc)jjte002;}
1456                                               }
1457                                               if (jjte002 instanceof ParseException) {
1458                                                 {if (true) throw (ParseException)jjte002;}
1459                                               }
1460                                               {if (true) throw (Error JavaDoc)jjte002;}
1461        } finally {
1462                                               if (jjtc002) {
1463                                                 jjtree.closeNodeScope(jjtn002, true);
1464                                                 jjtreeCloseNodeScope(jjtn002);
1465                                               }
1466        }
1467        break;
1468      default:
1469        jj_la1[41] = jj_gen;
1470        ;
1471      }
1472      switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
1473      case LBRACE:
1474      SimpleNode jjtn003 = new SimpleNode(JJT_CODE);
1475      boolean jjtc003 = true;
1476      jjtree.openNodeScope(jjtn003);
1477      jjtreeOpenNodeScope(jjtn003);
1478        try {
1479          Block();
1480        } catch (Throwable JavaDoc jjte003) {
1481      if (jjtc003) {
1482        jjtree.clearNodeScope(jjtn003);
1483        jjtc003 = false;
1484      } else {
1485        jjtree.popNode();
1486      }
1487      if (jjte003 instanceof RuntimeException JavaDoc) {
1488        {if (true) throw (RuntimeException JavaDoc)jjte003;}
1489      }
1490      if (jjte003 instanceof ParseException) {
1491        {if (true) throw (ParseException)jjte003;}
1492      }
1493      {if (true) throw (Error JavaDoc)jjte003;}
1494        } finally {
1495      if (jjtc003) {
1496        jjtree.closeNodeScope(jjtn003, true);
1497        jjtreeCloseNodeScope(jjtn003);
1498      }
1499        }
1500        break;
1501      case SEMICOLON:
1502        jj_consume_token(SEMICOLON);
1503        break;
1504      default:
1505        jj_la1[42] = jj_gen;
1506        jj_consume_token(-1);
1507        throw new ParseException();
1508      }
1509    } catch (Throwable JavaDoc jjte000) {
1510    if (jjtc000) {
1511      jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
1512      jjtc000 = false;
1513    } else {
1514      jjtree.popNode();
1515    }
1516    if (jjte000 instanceof RuntimeException JavaDoc) {
1517      {if (true) throw (RuntimeException JavaDoc)jjte000;}
1518    }
1519    if (jjte000 instanceof ParseException) {
1520      {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
1521    }
1522    {if (true) throw (Error JavaDoc)jjte000;}
1523    } finally {
1524    if (jjtc000) {
1525      jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
1526      jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
1527    }
1528    }
1529  }
1530
1531  final public void MethodDeclarator() throws ParseException {
1532    SimpleNode jjtn001 = new SimpleNode(JJT_NAME);
1533    boolean jjtc001 = true;
1534    jjtree.openNodeScope(jjtn001);
1535    jjtreeOpenNodeScope(jjtn001);
1536    try {
1537      _IDENTIFIER();
1538    } catch (Throwable JavaDoc jjte001) {
1539    if (jjtc001) {
1540      jjtree.clearNodeScope(jjtn001);
1541      jjtc001 = false;
1542    } else {
1543      jjtree.popNode();
1544    }
1545    if (jjte001 instanceof RuntimeException JavaDoc) {
1546      {if (true) throw (RuntimeException JavaDoc)jjte001;}
1547    }
1548    if (jjte001 instanceof ParseException) {
1549      {if (true) throw (ParseException)jjte001;}
1550    }
1551    {if (true) throw (Error JavaDoc)jjte001;}
1552    } finally {
1553    if (jjtc001) {
1554      jjtree.closeNodeScope(jjtn001, true);
1555      jjtreeCloseNodeScope(jjtn001);
1556    }
1557    }
1558    FormalParameters();
1559    _ARRAYDECLARATOR();
1560  }
1561
1562  final public void FormalParameters() throws ParseException {
1563    jj_consume_token(LPAREN);
1564    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
1565    case BOOLEAN:
1566    case BYTE:
1567    case CHAR:
1568    case DOUBLE:
1569    case FINAL:
1570    case FLOAT:
1571    case INT:
1572    case LONG:
1573    case SHORT:
1574    case IDENTIFIER:
1575      FormalParameter();
1576      label_24:
1577      while (true) {
1578        switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
1579        case COMMA:
1580          ;
1581          break;
1582        default:
1583          jj_la1[43] = jj_gen;
1584          break label_24;
1585        }
1586        jj_consume_token(COMMA);
1587        FormalParameter();
1588      }
1589      break;
1590    default:
1591      jj_la1[44] = jj_gen;
1592      ;
1593    }
1594    jj_consume_token(RPAREN);
1595  }
1596
1597  final public void FormalParameter() throws ParseException {
1598 /*@bgen(jjtree) #_PARAMETER( true) */
1599  SimpleNode jjtn000 = new SimpleNode(JJT_PARAMETER);
1600  boolean jjtc000 = true;
1601  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
1602  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
1603    try {
1604      switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
1605      case FINAL:
1606      SimpleNode jjtn001 = new SimpleNode(JJT_FINAL);
1607      boolean jjtc001 = true;
1608      jjtree.openNodeScope(jjtn001);
1609      jjtreeOpenNodeScope(jjtn001);
1610        try {
1611          jj_consume_token(FINAL);
1612        } finally {
1613      if (jjtc001) {
1614        jjtree.closeNodeScope(jjtn001, true);
1615        jjtreeCloseNodeScope(jjtn001);
1616      }
1617        }
1618        break;
1619      default:
1620        jj_la1[45] = jj_gen;
1621        ;
1622      }
1623      Type();
1624      VariableDeclaratorId();
1625    } catch (Throwable JavaDoc jjte000) {
1626    if (jjtc000) {
1627      jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
1628      jjtc000 = false;
1629    } else {
1630      jjtree.popNode();
1631    }
1632    if (jjte000 instanceof RuntimeException JavaDoc) {
1633      {if (true) throw (RuntimeException JavaDoc)jjte000;}
1634    }
1635    if (jjte000 instanceof ParseException) {
1636      {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
1637    }
1638    {if (true) throw (Error JavaDoc)jjte000;}
1639    } finally {
1640    if (jjtc000) {
1641      jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
1642      jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
1643    }
1644    }
1645  }
1646
1647  final public void ConstructorDeclaration() throws ParseException {
1648 /*@bgen(jjtree) #_CONSTRUCTOR( true) */
1649  SimpleNode jjtn000 = new SimpleNode(JJT_CONSTRUCTOR);
1650  boolean jjtc000 = true;
1651  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
1652  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
1653    try {
1654    SimpleNode jjtn001 = new SimpleNode(JJT_MODIFIER);
1655    boolean jjtc001 = true;
1656    jjtree.openNodeScope(jjtn001);
1657    jjtreeOpenNodeScope(jjtn001);
1658      try {
1659        switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
1660        case PRIVATE:
1661        case PROTECTED:
1662        case PUBLIC:
1663          switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
1664          case PUBLIC:
1665            _PUBLIC();
1666            break;
1667          case PROTECTED:
1668            _PROTECTED();
1669            break;
1670          case PRIVATE:
1671            _PRIVATE();
1672            break;
1673          default:
1674            jj_la1[46] = jj_gen;
1675            jj_consume_token(-1);
1676            throw new ParseException();
1677          }
1678          break;
1679        default:
1680          jj_la1[47] = jj_gen;
1681          ;
1682        }
1683      } catch (Throwable JavaDoc jjte001) {
1684    if (jjtc001) {
1685      jjtree.clearNodeScope(jjtn001);
1686      jjtc001 = false;
1687    } else {
1688      jjtree.popNode();
1689    }
1690    if (jjte001 instanceof RuntimeException JavaDoc) {
1691      {if (true) throw (RuntimeException JavaDoc)jjte001;}
1692    }
1693    if (jjte001 instanceof ParseException) {
1694      {if (true) throw (ParseException)jjte001;}
1695    }
1696    {if (true) throw (Error JavaDoc)jjte001;}
1697      } finally {
1698    if (jjtc001) {
1699      jjtree.closeNodeScope(jjtn001, true);
1700      jjtreeCloseNodeScope(jjtn001);
1701    }
1702      }
1703    SimpleNode jjtn002 = new SimpleNode(JJT_NAME);
1704    boolean jjtc002 = true;
1705    jjtree.openNodeScope(jjtn002);
1706    jjtreeOpenNodeScope(jjtn002);
1707      try {
1708        _IDENTIFIER();
1709      } catch (Throwable JavaDoc jjte002) {
1710    if (jjtc002) {
1711      jjtree.clearNodeScope(jjtn002);
1712      jjtc002 = false;
1713    } else {
1714      jjtree.popNode();
1715    }
1716    if (jjte002 instanceof RuntimeException JavaDoc) {
1717      {if (true) throw (RuntimeException JavaDoc)jjte002;}
1718    }
1719    if (jjte002 instanceof ParseException) {
1720      {if (true) throw (ParseException)jjte002;}
1721    }
1722    {if (true) throw (Error JavaDoc)jjte002;}
1723      } finally {
1724    if (jjtc002) {
1725      jjtree.closeNodeScope(jjtn002, true);
1726      jjtreeCloseNodeScope(jjtn002);
1727    }
1728      }
1729      FormalParameters();
1730      switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
1731      case THROWS:
1732        jj_consume_token(THROWS);
1733                                                             SimpleNode jjtn003 = new SimpleNode(JJT_THROWS);
1734                                                             boolean jjtc003 = true;
1735                                                             jjtree.openNodeScope(jjtn003);
1736                                                             jjtreeOpenNodeScope(jjtn003);
1737        try {
1738          NameList();
1739        } catch (Throwable JavaDoc jjte003) {
1740                                                             if (jjtc003) {
1741                                                               jjtree.clearNodeScope(jjtn003);
1742                                                               jjtc003 = false;
1743                                                             } else {
1744                                                               jjtree.popNode();
1745                                                             }
1746                                                             if (jjte003 instanceof RuntimeException JavaDoc) {
1747                                                               {if (true) throw (RuntimeException JavaDoc)jjte003;}
1748                                                             }
1749                                                             if (jjte003 instanceof ParseException) {
1750                                                               {if (true) throw (ParseException)jjte003;}
1751                                                             }
1752                                                             {if (true) throw (Error JavaDoc)jjte003;}
1753        } finally {
1754                                                             if (jjtc003) {
1755                                                               jjtree.closeNodeScope(jjtn003, true);
1756                                                               jjtreeCloseNodeScope(jjtn003);
1757                                                             }
1758        }
1759        break;
1760      default:
1761        jj_la1[48] = jj_gen;
1762        ;
1763      }
1764    SimpleNode jjtn004 = new SimpleNode(JJT_CODE);
1765    boolean jjtc004 = true;
1766    jjtree.openNodeScope(jjtn004);
1767    jjtreeOpenNodeScope(jjtn004);
1768      try {
1769        jj_consume_token(LBRACE);
1770        if (jj_2_11(2147483647)) {
1771          ExplicitConstructorInvocation();
1772        } else {
1773          ;
1774        }
1775        label_25:
1776        while (true) {
1777          switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
1778          case ASSERT:
1779          case BOOLEAN:
1780          case BREAK:
1781          case BYTE:
1782          case CHAR:
1783          case CLASS:
1784          case CONTINUE:
1785          case DO:
1786          case DOUBLE:
1787          case FALSE:
1788          case FINAL:
1789          case FLOAT:
1790          case FOR:
1791          case IF:
1792          case INT:
1793          case INTERFACE:
1794          case LONG:
1795          case NEW:
1796          case NULL:
1797          case RETURN:
1798          case SHORT:
1799          case SUPER:
1800          case SWITCH:
1801          case SYNCHRONIZED:
1802          case THIS:
1803          case THROW:
1804          case TRUE:
1805          case TRY:
1806          case VOID:
1807          case WHILE:
1808          case INTEGER_LITERAL:
1809          case FLOATING_POINT_LITERAL:
1810          case CHARACTER_LITERAL:
1811          case STRING_LITERAL:
1812          case IDENTIFIER:
1813          case LPAREN:
1814          case LBRACE:
1815          case SEMICOLON:
1816          case INCR:
1817          case DECR:
1818            ;
1819            break;
1820          default:
1821            jj_la1[49] = jj_gen;
1822            break label_25;
1823          }
1824          BlockStatement();
1825        }
1826        jj_consume_token(RBRACE);
1827      } catch (Throwable JavaDoc jjte004) {
1828    if (jjtc004) {
1829      jjtree.clearNodeScope(jjtn004);
1830      jjtc004 = false;
1831    } else {
1832      jjtree.popNode();
1833    }
1834    if (jjte004 instanceof RuntimeException JavaDoc) {
1835      {if (true) throw (RuntimeException JavaDoc)jjte004;}
1836    }
1837    if (jjte004 instanceof ParseException) {
1838      {if (true) throw (ParseException)jjte004;}
1839    }
1840    {if (true) throw (Error JavaDoc)jjte004;}
1841      } finally {
1842    if (jjtc004) {
1843      jjtree.closeNodeScope(jjtn004, true);
1844      jjtreeCloseNodeScope(jjtn004);
1845    }
1846      }
1847    } catch (Throwable JavaDoc jjte000) {
1848    if (jjtc000) {
1849      jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
1850      jjtc000 = false;
1851    } else {
1852      jjtree.popNode();
1853    }
1854    if (jjte000 instanceof RuntimeException JavaDoc) {
1855      {if (true) throw (RuntimeException JavaDoc)jjte000;}
1856    }
1857    if (jjte000 instanceof ParseException) {
1858      {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
1859    }
1860    {if (true) throw (Error JavaDoc)jjte000;}
1861    } finally {
1862    if (jjtc000) {
1863      jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
1864      jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
1865    }
1866    }
1867  }
1868
1869  final public void ExplicitConstructorInvocation() throws ParseException {
1870    if (jj_2_13(2147483647)) {
1871      jj_consume_token(THIS);
1872      Arguments();
1873      jj_consume_token(SEMICOLON);
1874    } else {
1875      switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
1876      case BOOLEAN:
1877      case BYTE:
1878      case CHAR:
1879      case DOUBLE:
1880      case FALSE:
1881      case FLOAT:
1882      case INT:
1883      case LONG:
1884      case NEW:
1885      case NULL:
1886      case SHORT:
1887      case SUPER:
1888      case THIS:
1889      case TRUE:
1890      case VOID:
1891      case INTEGER_LITERAL:
1892      case FLOATING_POINT_LITERAL:
1893      case CHARACTER_LITERAL:
1894      case STRING_LITERAL:
1895      case IDENTIFIER:
1896      case LPAREN:
1897        if (jj_2_12(2)) {
1898          PrimaryExpression();
1899          jj_consume_token(DOT);
1900        } else {
1901          ;
1902        }
1903        jj_consume_token(SUPER);
1904        Arguments();
1905        jj_consume_token(SEMICOLON);
1906        break;
1907      default:
1908        jj_la1[50] = jj_gen;
1909        jj_consume_token(-1);
1910        throw new ParseException();
1911      }
1912    }
1913  }
1914
1915  final public void Initializer() throws ParseException {
1916 /*@bgen(jjtree) #_INITIALIZER( true) */
1917  SimpleNode jjtn000 = new SimpleNode(JJT_INITIALIZER);
1918  boolean jjtc000 = true;
1919  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
1920  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
1921    try {
1922      switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
1923      case STATIC:
1924      SimpleNode jjtn001 = new SimpleNode(JJT_STATIC);
1925      boolean jjtc001 = true;
1926      jjtree.openNodeScope(jjtn001);
1927      jjtreeOpenNodeScope(jjtn001);
1928        try {
1929          jj_consume_token(STATIC);
1930        } finally {
1931      if (jjtc001) {
1932        jjtree.closeNodeScope(jjtn001, true);
1933        jjtreeCloseNodeScope(jjtn001);
1934      }
1935        }
1936        break;
1937      default:
1938        jj_la1[51] = jj_gen;
1939        ;
1940      }
1941                                SimpleNode jjtn002 = new SimpleNode(JJT_CODE);
1942                                boolean jjtc002 = true;
1943                                jjtree.openNodeScope(jjtn002);
1944                                jjtreeOpenNodeScope(jjtn002);
1945      try {
1946        Block();
1947      } catch (Throwable JavaDoc jjte002) {
1948                                if (jjtc002) {
1949                                  jjtree.clearNodeScope(jjtn002);
1950                                  jjtc002 = false;
1951                                } else {
1952                                  jjtree.popNode();
1953                                }
1954                                if (jjte002 instanceof RuntimeException JavaDoc) {
1955                                  {if (true) throw (RuntimeException JavaDoc)jjte002;}
1956                                }
1957                                if (jjte002 instanceof ParseException) {
1958                                  {if (true) throw (ParseException)jjte002;}
1959                                }
1960                                {if (true) throw (Error JavaDoc)jjte002;}
1961      } finally {
1962                                if (jjtc002) {
1963                                  jjtree.closeNodeScope(jjtn002, true);
1964                                  jjtreeCloseNodeScope(jjtn002);
1965                                }
1966      }
1967    } catch (Throwable JavaDoc jjte000) {
1968    if (jjtc000) {
1969      jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
1970      jjtc000 = false;
1971    } else {
1972      jjtree.popNode();
1973    }
1974    if (jjte000 instanceof RuntimeException JavaDoc) {
1975      {if (true) throw (RuntimeException JavaDoc)jjte000;}
1976    }
1977    if (jjte000 instanceof ParseException) {
1978      {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
1979    }
1980    {if (true) throw (Error JavaDoc)jjte000;}
1981    } finally {
1982    if (jjtc000) {
1983      jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
1984      jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
1985    }
1986    }
1987  }
1988
1989/*
1990 * Type, name and expression syntax follows.
1991 */

1992  final public void Type() throws ParseException {
1993 /*@bgen(jjtree) #_TYPE( true) */
1994  SimpleNode jjtn000 = new SimpleNode(JJT_TYPE);
1995  boolean jjtc000 = true;
1996  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
1997  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
1998    try {
1999      switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
2000      case BOOLEAN:
2001      case BYTE:
2002      case CHAR:
2003      case DOUBLE:
2004      case FLOAT:
2005      case INT:
2006      case LONG:
2007      case SHORT:
2008        PrimitiveType();
2009        break;
2010      case IDENTIFIER:
2011        Name();
2012        break;
2013      default:
2014        jj_la1[52] = jj_gen;
2015        jj_consume_token(-1);
2016        throw new ParseException();
2017      }
2018      _ARRAYDECLARATOR();
2019    } catch (Throwable JavaDoc jjte000) {
2020    if (jjtc000) {
2021      jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
2022      jjtc000 = false;
2023    } else {
2024      jjtree.popNode();
2025    }
2026    if (jjte000 instanceof RuntimeException JavaDoc) {
2027      {if (true) throw (RuntimeException JavaDoc)jjte000;}
2028    }
2029    if (jjte000 instanceof ParseException) {
2030      {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
2031    }
2032    {if (true) throw (Error JavaDoc)jjte000;}
2033    } finally {
2034    if (jjtc000) {
2035      jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
2036      jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
2037    }
2038    }
2039  }
2040
2041  final public void PrimitiveType() throws ParseException {
2042 /*@bgen(jjtree) #_NAME( true) */
2043  SimpleNode jjtn000 = new SimpleNode(JJT_NAME);
2044  boolean jjtc000 = true;
2045  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
2046  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
2047    try {
2048      _PRIMITIVE();
2049    } catch (Throwable JavaDoc jjte000) {
2050    if (jjtc000) {
2051      jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
2052      jjtc000 = false;
2053    } else {
2054      jjtree.popNode();
2055    }
2056    if (jjte000 instanceof RuntimeException JavaDoc) {
2057      {if (true) throw (RuntimeException JavaDoc)jjte000;}
2058    }
2059    if (jjte000 instanceof ParseException) {
2060      {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
2061    }
2062    {if (true) throw (Error JavaDoc)jjte000;}
2063    } finally {
2064    if (jjtc000) {
2065      jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
2066      jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
2067    }
2068    }
2069  }
2070
2071  final public void _PRIMITIVE() throws ParseException {
2072 /*@bgen(jjtree) #_PRIMITIVE( true) */
2073  SimpleNode jjtn000 = new SimpleNode(JJT_PRIMITIVE);
2074  boolean jjtc000 = true;
2075  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
2076  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);Token t;
2077    try {
2078      switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
2079      case BOOLEAN:
2080        t = jj_consume_token(BOOLEAN);
2081                  jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
2082                  jjtc000 = false;
2083                  jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
2084                  jjtn000.setValue(t.toString());
2085        break;
2086      case CHAR:
2087        t = jj_consume_token(CHAR);
2088               jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
2089               jjtc000 = false;
2090               jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
2091               jjtn000.setValue(t.toString());
2092        break;
2093      case BYTE:
2094        t = jj_consume_token(BYTE);
2095               jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
2096               jjtc000 = false;
2097               jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
2098               jjtn000.setValue(t.toString());
2099        break;
2100      case SHORT:
2101        t = jj_consume_token(SHORT);
2102                jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
2103                jjtc000 = false;
2104                jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
2105                jjtn000.setValue(t.toString());
2106        break;
2107      case INT:
2108        t = jj_consume_token(INT);
2109              jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
2110              jjtc000 = false;
2111              jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
2112              jjtn000.setValue(t.toString());
2113        break;
2114      case LONG:
2115        t = jj_consume_token(LONG);
2116               jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
2117               jjtc000 = false;
2118               jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
2119               jjtn000.setValue(t.toString());
2120        break;
2121      case FLOAT:
2122        t = jj_consume_token(FLOAT);
2123                jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
2124                jjtc000 = false;
2125                jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
2126                jjtn000.setValue(t.toString());
2127        break;
2128      case DOUBLE:
2129        t = jj_consume_token(DOUBLE);
2130                 jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
2131                 jjtc000 = false;
2132                 jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
2133                 jjtn000.setValue(t.toString());
2134        break;
2135      default:
2136        jj_la1[53] = jj_gen;
2137        jj_consume_token(-1);
2138        throw new ParseException();
2139      }
2140    } finally {
2141    if (jjtc000) {
2142      jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
2143      jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
2144    }
2145    }
2146  }
2147
2148  final public void ResultType() throws ParseException {
2149    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
2150    case VOID:
2151    SimpleNode jjtn001 = new SimpleNode(JJT_TYPE);
2152    boolean jjtc001 = true;
2153    jjtree.openNodeScope(jjtn001);
2154    jjtreeOpenNodeScope(jjtn001);
2155      try {
2156        jj_consume_token(VOID);
2157      } finally {
2158    if (jjtc001) {
2159      jjtree.closeNodeScope(jjtn001, true);
2160      jjtreeCloseNodeScope(jjtn001);
2161    }
2162      }
2163      break;
2164    case BOOLEAN:
2165    case BYTE:
2166    case CHAR:
2167    case DOUBLE:
2168    case FLOAT:
2169    case INT:
2170    case LONG:
2171    case SHORT:
2172    case IDENTIFIER:
2173      Type();
2174      break;
2175    default:
2176      jj_la1[54] = jj_gen;
2177      jj_consume_token(-1);
2178      throw new ParseException();
2179    }
2180  }
2181
2182  final public void Name() throws ParseException {
2183 /*@bgen(jjtree) #_NAME( true) */
2184  SimpleNode jjtn000 = new SimpleNode(JJT_NAME);
2185  boolean jjtc000 = true;
2186  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
2187  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
2188    try {
2189      _IDENTIFIER();
2190      label_26:
2191      while (true) {
2192        if (jj_2_14(2)) {
2193          ;
2194        } else {
2195          break label_26;
2196        }
2197        _DOT();
2198        _IDENTIFIER();
2199      }
2200    } catch (Throwable JavaDoc jjte000) {
2201    if (jjtc000) {
2202      jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
2203      jjtc000 = false;
2204    } else {
2205      jjtree.popNode();
2206    }
2207    if (jjte000 instanceof RuntimeException JavaDoc) {
2208      {if (true) throw (RuntimeException JavaDoc)jjte000;}
2209    }
2210    if (jjte000 instanceof ParseException) {
2211      {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
2212    }
2213    {if (true) throw (Error JavaDoc)jjte000;}
2214    } finally {
2215    if (jjtc000) {
2216      jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
2217      jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
2218    }
2219    }
2220  }
2221
2222  final public void NameList() throws ParseException {
2223    Name();
2224    label_27:
2225    while (true) {
2226      switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
2227      case COMMA:
2228        ;
2229        break;
2230      default:
2231        jj_la1[55] = jj_gen;
2232        break label_27;
2233      }
2234      jj_consume_token(COMMA);
2235      Name();
2236    }
2237  }
2238
2239  final public void _INTERFACELIST() throws ParseException {
2240    SimpleNode jjtn001 = new SimpleNode(JJT_IMPLEMENTS);
2241    boolean jjtc001 = true;
2242    jjtree.openNodeScope(jjtn001);
2243    jjtreeOpenNodeScope(jjtn001);
2244    try {
2245      Name();
2246    } catch (Throwable JavaDoc jjte001) {
2247    if (jjtc001) {
2248      jjtree.clearNodeScope(jjtn001);
2249      jjtc001 = false;
2250    } else {
2251      jjtree.popNode();
2252    }
2253    if (jjte001 instanceof RuntimeException JavaDoc) {
2254      {if (true) throw (RuntimeException JavaDoc)jjte001;}
2255    }
2256    if (jjte001 instanceof ParseException) {
2257      {if (true) throw (ParseException)jjte001;}
2258    }
2259    {if (true) throw (Error JavaDoc)jjte001;}
2260    } finally {
2261    if (jjtc001) {
2262      jjtree.closeNodeScope(jjtn001, true);
2263      jjtreeCloseNodeScope(jjtn001);
2264    }
2265    }
2266    label_28:
2267    while (true) {
2268      switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
2269      case COMMA:
2270        ;
2271        break;
2272      default:
2273        jj_la1[56] = jj_gen;
2274        break label_28;
2275      }
2276      jj_consume_token(COMMA);
2277          SimpleNode jjtn002 = new SimpleNode(JJT_IMPLEMENTS);
2278          boolean jjtc002 = true;
2279          jjtree.openNodeScope(jjtn002);
2280          jjtreeOpenNodeScope(jjtn002);
2281      try {
2282        Name();
2283      } catch (Throwable JavaDoc jjte002) {
2284          if (jjtc002) {
2285            jjtree.clearNodeScope(jjtn002);
2286            jjtc002 = false;
2287          } else {
2288            jjtree.popNode();
2289          }
2290          if (jjte002 instanceof RuntimeException JavaDoc) {
2291            {if (true) throw (RuntimeException JavaDoc)jjte002;}
2292          }
2293          if (jjte002 instanceof ParseException) {
2294            {if (true) throw (ParseException)jjte002;}
2295          }
2296          {if (true) throw (Error JavaDoc)jjte002;}
2297      } finally {
2298          if (jjtc002) {
2299            jjtree.closeNodeScope(jjtn002, true);
2300            jjtreeCloseNodeScope(jjtn002);
2301          }
2302      }
2303    }
2304  }
2305
2306  final public void _ARRAYDECLARATOR() throws ParseException {
2307    label_29:
2308    while (true) {
2309      switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
2310      case LBRACKET:
2311        ;
2312        break;
2313      default:
2314        jj_la1[57] = jj_gen;
2315        break label_29;
2316      }
2317      SimpleNode jjtn001 = new SimpleNode(JJT_ISARRAY);
2318      boolean jjtc001 = true;
2319      jjtree.openNodeScope(jjtn001);
2320      jjtreeOpenNodeScope(jjtn001);
2321      try {
2322        jj_consume_token(LBRACKET);
2323        jj_consume_token(RBRACKET);
2324      } finally {
2325      if (jjtc001) {
2326        jjtree.closeNodeScope(jjtn001, true);
2327        jjtreeCloseNodeScope(jjtn001);
2328      }
2329      }
2330    }
2331  }
2332
2333  final public void _IDENTIFIER() throws ParseException {
2334 /*@bgen(jjtree) _IDENTIFIER */
2335  SimpleNode jjtn000 = new SimpleNode(JJT_IDENTIFIER);
2336  boolean jjtc000 = true;
2337  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
2338  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);Token t;
2339    try {
2340      t = jj_consume_token(IDENTIFIER);
2341                      jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
2342                      jjtc000 = false;
2343                      jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
2344                      jjtn000.setValue(t.toString());
2345    } finally {
2346    if (jjtc000) {
2347      jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
2348      jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
2349    }
2350    }
2351  }
2352
2353  final public void _DOT() throws ParseException {
2354 /*@bgen(jjtree) _DOT */
2355  SimpleNode jjtn000 = new SimpleNode(JJT_DOT);
2356  boolean jjtc000 = true;
2357  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
2358  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
2359    try {
2360      jj_consume_token(DOT);
2361    } finally {
2362    if (jjtc000) {
2363      jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
2364      jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
2365    }
2366    }
2367  }
2368
2369  final public void _PUBLIC() throws ParseException {
2370 /*@bgen(jjtree) _PUBLIC */
2371  SimpleNode jjtn000 = new SimpleNode(JJT_PUBLIC);
2372  boolean jjtc000 = true;
2373  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
2374  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
2375    try {
2376      jj_consume_token(PUBLIC);
2377    } finally {
2378    if (jjtc000) {
2379      jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
2380      jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
2381    }
2382    }
2383  }
2384
2385  final public void _PROTECTED() throws ParseException {
2386 /*@bgen(jjtree) _PROTECTED */
2387  SimpleNode jjtn000 = new SimpleNode(JJT_PROTECTED);
2388  boolean jjtc000 = true;
2389  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
2390  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
2391    try {
2392      jj_consume_token(PROTECTED);
2393    } finally {
2394    if (jjtc000) {
2395      jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
2396      jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
2397    }
2398    }
2399  }
2400
2401  final public void _PRIVATE() throws ParseException {
2402 /*@bgen(jjtree) _PRIVATE */
2403  SimpleNode jjtn000 = new SimpleNode(JJT_PRIVATE);
2404  boolean jjtc000 = true;
2405  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
2406  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
2407    try {
2408      jj_consume_token(PRIVATE);
2409    } finally {
2410    if (jjtc000) {
2411      jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
2412      jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
2413    }
2414    }
2415  }
2416
2417  final public void _STATIC() throws ParseException {
2418 /*@bgen(jjtree) _STATIC */
2419  SimpleNode jjtn000 = new SimpleNode(JJT_STATIC);
2420  boolean jjtc000 = true;
2421  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
2422  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
2423    try {
2424      jj_consume_token(STATIC);
2425    } finally {
2426    if (jjtc000) {
2427      jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
2428      jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
2429    }
2430    }
2431  }
2432
2433  final public void _ABSTRACT() throws ParseException {
2434 /*@bgen(jjtree) _ABSTRACT */
2435  SimpleNode jjtn000 = new SimpleNode(JJT_ABSTRACT);
2436  boolean jjtc000 = true;
2437  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
2438  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
2439    try {
2440      jj_consume_token(ABSTRACT);
2441    } finally {
2442    if (jjtc000) {
2443      jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
2444      jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
2445    }
2446    }
2447  }
2448
2449  final public void _SYNCHRONIZED() throws ParseException {
2450 /*@bgen(jjtree) _SYNCHRONIZED */
2451  SimpleNode jjtn000 = new SimpleNode(JJT_SYNCHRONIZED);
2452  boolean jjtc000 = true;
2453  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
2454  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
2455    try {
2456      jj_consume_token(SYNCHRONIZED);
2457    } finally {
2458    if (jjtc000) {
2459      jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
2460      jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
2461    }
2462    }
2463  }
2464
2465  final public void _FINAL() throws ParseException {
2466 /*@bgen(jjtree) _FINAL */
2467  SimpleNode jjtn000 = new SimpleNode(JJT_FINAL);
2468  boolean jjtc000 = true;
2469  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
2470  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
2471    try {
2472      jj_consume_token(FINAL);
2473    } finally {
2474    if (jjtc000) {
2475      jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
2476      jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
2477    }
2478    }
2479  }
2480
2481  final public void _TRANSIENT() throws ParseException {
2482 /*@bgen(jjtree) _TRANSIENT */
2483  SimpleNode jjtn000 = new SimpleNode(JJT_TRANSIENT);
2484  boolean jjtc000 = true;
2485  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
2486  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
2487    try {
2488      jj_consume_token(TRANSIENT);
2489    } finally {
2490    if (jjtc000) {
2491      jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
2492      jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
2493    }
2494    }
2495  }
2496
2497  final public void _VOLATILE() throws ParseException {
2498 /*@bgen(jjtree) _VOLATILE */
2499  SimpleNode jjtn000 = new SimpleNode(JJT_VOLATILE);
2500  boolean jjtc000 = true;
2501  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
2502  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
2503    try {
2504      jj_consume_token(VOLATILE);
2505    } finally {
2506    if (jjtc000) {
2507      jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
2508      jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
2509    }
2510    }
2511  }
2512
2513  final public void _STRICTFP() throws ParseException {
2514 /*@bgen(jjtree) _STRICTFP */
2515  SimpleNode jjtn000 = new SimpleNode(JJT_STRICTFP);
2516  boolean jjtc000 = true;
2517  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
2518  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
2519    try {
2520      jj_consume_token(STRICTFP);
2521    } finally {
2522    if (jjtc000) {
2523      jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
2524      jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
2525    }
2526    }
2527  }
2528
2529  final public void _NATIVE() throws ParseException {
2530 /*@bgen(jjtree) _NATIVE */
2531  SimpleNode jjtn000 = new SimpleNode(JJT_NATIVE);
2532  boolean jjtc000 = true;
2533  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
2534  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
2535    try {
2536      jj_consume_token(NATIVE);
2537    } finally {
2538    if (jjtc000) {
2539      jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
2540      jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
2541    }
2542    }
2543  }
2544
2545/*
2546 * Expression syntax follows.
2547 */

2548  final public void Expression() throws ParseException {
2549    ConditionalExpression();
2550    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
2551    case ASSIGN:
2552    case PLUSASSIGN:
2553    case MINUSASSIGN:
2554    case STARASSIGN:
2555    case SLASHASSIGN:
2556    case ANDASSIGN:
2557    case ORASSIGN:
2558    case XORASSIGN:
2559    case REMASSIGN:
2560    case LSHIFTASSIGN:
2561    case RSIGNEDSHIFTASSIGN:
2562    case RUNSIGNEDSHIFTASSIGN:
2563      AssignmentOperator();
2564      Expression();
2565      break;
2566    default:
2567      jj_la1[58] = jj_gen;
2568      ;
2569    }
2570  }
2571
2572  final public void AssignmentOperator() throws ParseException {
2573    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
2574    case ASSIGN:
2575      jj_consume_token(ASSIGN);
2576      break;
2577    case STARASSIGN:
2578      jj_consume_token(STARASSIGN);
2579      break;
2580    case SLASHASSIGN:
2581      jj_consume_token(SLASHASSIGN);
2582      break;
2583    case REMASSIGN:
2584      jj_consume_token(REMASSIGN);
2585      break;
2586    case PLUSASSIGN:
2587      jj_consume_token(PLUSASSIGN);
2588      break;
2589    case MINUSASSIGN:
2590      jj_consume_token(MINUSASSIGN);
2591      break;
2592    case LSHIFTASSIGN:
2593      jj_consume_token(LSHIFTASSIGN);
2594      break;
2595    case RSIGNEDSHIFTASSIGN:
2596      jj_consume_token(RSIGNEDSHIFTASSIGN);
2597      break;
2598    case RUNSIGNEDSHIFTASSIGN:
2599      jj_consume_token(RUNSIGNEDSHIFTASSIGN);
2600      break;
2601    case ANDASSIGN:
2602      jj_consume_token(ANDASSIGN);
2603      break;
2604    case XORASSIGN:
2605      jj_consume_token(XORASSIGN);
2606      break;
2607    case ORASSIGN:
2608      jj_consume_token(ORASSIGN);
2609      break;
2610    default:
2611      jj_la1[59] = jj_gen;
2612      jj_consume_token(-1);
2613      throw new ParseException();
2614    }
2615  }
2616
2617  final public void ConditionalExpression() throws ParseException {
2618    ConditionalOrExpression();
2619    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
2620    case HOOK:
2621      jj_consume_token(HOOK);
2622      Expression();
2623      jj_consume_token(COLON);
2624      ConditionalExpression();
2625      break;
2626    default:
2627      jj_la1[60] = jj_gen;
2628      ;
2629    }
2630  }
2631
2632  final public void ConditionalOrExpression() throws ParseException {
2633    ConditionalAndExpression();
2634    label_30:
2635    while (true) {
2636      switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
2637      case SC_OR:
2638        ;
2639        break;
2640      default:
2641        jj_la1[61] = jj_gen;
2642        break label_30;
2643      }
2644      jj_consume_token(SC_OR);
2645      ConditionalAndExpression();
2646    }
2647  }
2648
2649  final public void ConditionalAndExpression() throws ParseException {
2650    InclusiveOrExpression();
2651    label_31:
2652    while (true) {
2653      switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
2654      case SC_AND:
2655        ;
2656        break;
2657      default:
2658        jj_la1[62] = jj_gen;
2659        break label_31;
2660      }
2661      jj_consume_token(SC_AND);
2662      InclusiveOrExpression();
2663    }
2664  }
2665
2666  final public void InclusiveOrExpression() throws ParseException {
2667    ExclusiveOrExpression();
2668    label_32:
2669    while (true) {
2670      switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
2671      case BIT_OR:
2672        ;
2673        break;
2674      default:
2675        jj_la1[63] = jj_gen;
2676        break label_32;
2677      }
2678      jj_consume_token(BIT_OR);
2679      ExclusiveOrExpression();
2680    }
2681  }
2682
2683  final public void ExclusiveOrExpression() throws ParseException {
2684    AndExpression();
2685    label_33:
2686    while (true) {
2687      switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
2688      case XOR:
2689        ;
2690        break;
2691      default:
2692        jj_la1[64] = jj_gen;
2693        break label_33;
2694      }
2695      jj_consume_token(XOR);
2696      AndExpression();
2697    }
2698  }
2699
2700  final public void AndExpression() throws ParseException {
2701    EqualityExpression();
2702    label_34:
2703    while (true) {
2704      switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
2705      case BIT_AND:
2706        ;
2707        break;
2708      default:
2709        jj_la1[65] = jj_gen;
2710        break label_34;
2711      }
2712      jj_consume_token(BIT_AND);
2713      EqualityExpression();
2714    }
2715  }
2716
2717  final public void EqualityExpression() throws ParseException {
2718    InstanceOfExpression();
2719    label_35:
2720    while (true) {
2721      switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
2722      case EQ:
2723      case NE:
2724        ;
2725        break;
2726      default:
2727        jj_la1[66] = jj_gen;
2728        break label_35;
2729      }
2730      switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
2731      case EQ:
2732        jj_consume_token(EQ);
2733        break;
2734      case NE:
2735        jj_consume_token(NE);
2736        break;
2737      default:
2738        jj_la1[67] = jj_gen;
2739        jj_consume_token(-1);
2740        throw new ParseException();
2741      }
2742      InstanceOfExpression();
2743    }
2744  }
2745
2746  final public void InstanceOfExpression() throws ParseException {
2747    RelationalExpression();
2748    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
2749    case INSTANCEOF:
2750      jj_consume_token(INSTANCEOF);
2751      Type();
2752      break;
2753    default:
2754      jj_la1[68] = jj_gen;
2755      ;
2756    }
2757  }
2758
2759  final public void RelationalExpression() throws ParseException {
2760    ShiftExpression();
2761    label_36:
2762    while (true) {
2763      switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
2764      case GT:
2765      case LT:
2766      case LE:
2767      case GE:
2768        ;
2769        break;
2770      default:
2771        jj_la1[69] = jj_gen;
2772        break label_36;
2773      }
2774      switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
2775      case LT:
2776        jj_consume_token(LT);
2777        break;
2778      case GT:
2779        jj_consume_token(GT);
2780        break;
2781      case LE:
2782        jj_consume_token(LE);
2783        break;
2784      case GE:
2785        jj_consume_token(GE);
2786        break;
2787      default:
2788        jj_la1[70] = jj_gen;
2789        jj_consume_token(-1);
2790        throw new ParseException();
2791      }
2792      ShiftExpression();
2793    }
2794  }
2795
2796  final public void ShiftExpression() throws ParseException {
2797    AdditiveExpression();
2798    label_37:
2799    while (true) {
2800      switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
2801      case LSHIFT:
2802      case RSIGNEDSHIFT:
2803      case RUNSIGNEDSHIFT:
2804        ;
2805        break;
2806      default:
2807        jj_la1[71] = jj_gen;
2808        break label_37;
2809      }
2810      switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
2811      case LSHIFT:
2812        jj_consume_token(LSHIFT);
2813        break;
2814      case RSIGNEDSHIFT:
2815        jj_consume_token(RSIGNEDSHIFT);
2816        break;
2817      case RUNSIGNEDSHIFT:
2818        jj_consume_token(RUNSIGNEDSHIFT);
2819        break;
2820      default:
2821        jj_la1[72] = jj_gen;
2822        jj_consume_token(-1);
2823        throw new ParseException();
2824      }
2825      AdditiveExpression();
2826    }
2827  }
2828
2829  final public void AdditiveExpression() throws ParseException {
2830    MultiplicativeExpression();
2831    label_38:
2832    while (true) {
2833      switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
2834      case PLUS:
2835      case MINUS:
2836        ;
2837        break;
2838      default:
2839        jj_la1[73] = jj_gen;
2840        break label_38;
2841      }
2842      switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
2843      case PLUS:
2844        jj_consume_token(PLUS);
2845        break;
2846      case MINUS:
2847        jj_consume_token(MINUS);
2848        break;
2849      default:
2850        jj_la1[74] = jj_gen;
2851        jj_consume_token(-1);
2852        throw new ParseException();
2853      }
2854      MultiplicativeExpression();
2855    }
2856  }
2857
2858  final public void MultiplicativeExpression() throws ParseException {
2859    UnaryExpression();
2860    label_39:
2861    while (true) {
2862      switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
2863      case STAR:
2864      case SLASH:
2865      case REM:
2866        ;
2867        break;
2868      default:
2869        jj_la1[75] = jj_gen;
2870        break label_39;
2871      }
2872      switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
2873      case STAR:
2874        jj_consume_token(STAR);
2875        break;
2876      case SLASH:
2877        jj_consume_token(SLASH);
2878        break;
2879      case REM:
2880        jj_consume_token(REM);
2881        break;
2882      default:
2883        jj_la1[76] = jj_gen;
2884        jj_consume_token(-1);
2885        throw new ParseException();
2886      }
2887      UnaryExpression();
2888    }
2889  }
2890
2891  final public void UnaryExpression() throws ParseException {
2892    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
2893    case PLUS:
2894    case MINUS:
2895      switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
2896      case PLUS:
2897        jj_consume_token(PLUS);
2898        break;
2899      case MINUS:
2900        jj_consume_token(MINUS);
2901        break;
2902      default:
2903        jj_la1[77] = jj_gen;
2904        jj_consume_token(-1);
2905        throw new ParseException();
2906      }
2907      UnaryExpression();
2908      break;
2909    case INCR:
2910      PreIncrementExpression();
2911      break;
2912    case DECR:
2913      PreDecrementExpression();
2914      break;
2915    case BOOLEAN:
2916    case BYTE:
2917    case CHAR:
2918    case DOUBLE:
2919    case FALSE:
2920    case FLOAT:
2921    case INT:
2922    case LONG:
2923    case NEW:
2924    case NULL:
2925    case SHORT:
2926    case SUPER:
2927    case THIS:
2928    case TRUE:
2929    case VOID:
2930    case INTEGER_LITERAL:
2931    case FLOATING_POINT_LITERAL:
2932    case CHARACTER_LITERAL:
2933    case STRING_LITERAL:
2934    case IDENTIFIER:
2935    case LPAREN:
2936    case BANG:
2937    case TILDE:
2938      UnaryExpressionNotPlusMinus();
2939      break;
2940    default:
2941      jj_la1[78] = jj_gen;
2942      jj_consume_token(-1);
2943      throw new ParseException();
2944    }
2945  }
2946
2947  final public void PreIncrementExpression() throws ParseException {
2948    jj_consume_token(INCR);
2949    PrimaryExpression();
2950  }
2951
2952  final public void PreDecrementExpression() throws ParseException {
2953    jj_consume_token(DECR);
2954    PrimaryExpression();
2955  }
2956
2957  final public void UnaryExpressionNotPlusMinus() throws ParseException {
2958    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
2959    case BANG:
2960    case TILDE:
2961      switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
2962      case TILDE:
2963        jj_consume_token(TILDE);
2964        break;
2965      case BANG:
2966        jj_consume_token(BANG);
2967        break;
2968      default:
2969        jj_la1[79] = jj_gen;
2970        jj_consume_token(-1);
2971        throw new ParseException();
2972      }
2973      UnaryExpression();
2974      break;
2975    default:
2976      jj_la1[80] = jj_gen;
2977      if (jj_2_15(2147483647)) {
2978        CastExpression();
2979      } else {
2980        switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
2981        case BOOLEAN:
2982        case BYTE:
2983        case CHAR:
2984        case DOUBLE:
2985        case FALSE:
2986        case FLOAT:
2987        case INT:
2988        case LONG:
2989        case NEW:
2990        case NULL:
2991        case SHORT:
2992        case SUPER:
2993        case THIS:
2994        case TRUE:
2995        case VOID:
2996        case INTEGER_LITERAL:
2997        case FLOATING_POINT_LITERAL:
2998        case CHARACTER_LITERAL:
2999        case STRING_LITERAL:
3000        case IDENTIFIER:
3001        case LPAREN:
3002          PostfixExpression();
3003          break;
3004        default:
3005          jj_la1[81] = jj_gen;
3006          jj_consume_token(-1);
3007          throw new ParseException();
3008        }
3009      }
3010    }
3011  }
3012
3013// This production is to determine lookahead only. The LOOKAHEAD specifications
3014
// below are not used, but they are there just to indicate that we know about
3015
// this.
3016
final public void CastLookahead() throws ParseException {
3017    if (jj_2_16(2)) {
3018      jj_consume_token(LPAREN);
3019      PrimitiveType();
3020    } else if (jj_2_17(2147483647)) {
3021      jj_consume_token(LPAREN);
3022      Name();
3023      jj_consume_token(LBRACKET);
3024      jj_consume_token(RBRACKET);
3025    } else {
3026      switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
3027      case LPAREN:
3028        jj_consume_token(LPAREN);
3029        Name();
3030        jj_consume_token(RPAREN);
3031        switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
3032        case TILDE:
3033          jj_consume_token(TILDE);
3034          break;
3035        case BANG:
3036          jj_consume_token(BANG);
3037          break;
3038        case LPAREN:
3039          jj_consume_token(LPAREN);
3040          break;
3041        case IDENTIFIER:
3042          jj_consume_token(IDENTIFIER);
3043          break;
3044        case THIS:
3045          jj_consume_token(THIS);
3046          break;
3047        case SUPER:
3048          jj_consume_token(SUPER);
3049          break;
3050        case NEW:
3051          jj_consume_token(NEW);
3052          break;
3053        case FALSE:
3054        case NULL:
3055        case TRUE:
3056        case INTEGER_LITERAL:
3057        case FLOATING_POINT_LITERAL:
3058        case CHARACTER_LITERAL:
3059        case STRING_LITERAL:
3060          Literal();
3061          break;
3062        default:
3063          jj_la1[82] = jj_gen;
3064          jj_consume_token(-1);
3065          throw new ParseException();
3066        }
3067        break;
3068      default:
3069        jj_la1[83] = jj_gen;
3070        jj_consume_token(-1);
3071        throw new ParseException();
3072      }
3073    }
3074  }
3075
3076  final public void PostfixExpression() throws ParseException {
3077    PrimaryExpression();
3078    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
3079    case INCR:
3080    case DECR:
3081      switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
3082      case INCR:
3083        jj_consume_token(INCR);
3084        break;
3085      case DECR:
3086        jj_consume_token(DECR);
3087        break;
3088      default:
3089        jj_la1[84] = jj_gen;
3090        jj_consume_token(-1);
3091        throw new ParseException();
3092      }
3093      break;
3094    default:
3095      jj_la1[85] = jj_gen;
3096      ;
3097    }
3098  }
3099
3100  final public void CastExpression() throws ParseException {
3101    if (jj_2_18(2147483647)) {
3102      jj_consume_token(LPAREN);
3103      Type();
3104      jj_consume_token(RPAREN);
3105      UnaryExpression();
3106    } else {
3107      switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
3108      case LPAREN:
3109        jj_consume_token(LPAREN);
3110        Type();
3111        jj_consume_token(RPAREN);
3112        UnaryExpressionNotPlusMinus();
3113        break;
3114      default:
3115        jj_la1[86] = jj_gen;
3116        jj_consume_token(-1);
3117        throw new ParseException();
3118      }
3119    }
3120  }
3121
3122  final public void PrimaryExpression() throws ParseException {
3123    PrimaryPrefix();
3124    label_40:
3125    while (true) {
3126      if (jj_2_19(2)) {
3127        ;
3128      } else {
3129        break label_40;
3130      }
3131      PrimarySuffix();
3132    }
3133  }
3134
3135  final public void PrimaryPrefix() throws ParseException {
3136    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
3137    case FALSE:
3138    case NULL:
3139    case TRUE:
3140    case INTEGER_LITERAL:
3141    case FLOATING_POINT_LITERAL:
3142    case CHARACTER_LITERAL:
3143    case STRING_LITERAL:
3144      Literal();
3145      break;
3146    case THIS:
3147      jj_consume_token(THIS);
3148      break;
3149    case SUPER:
3150      jj_consume_token(SUPER);
3151      jj_consume_token(DOT);
3152      jj_consume_token(IDENTIFIER);
3153      break;
3154    case LPAREN:
3155      jj_consume_token(LPAREN);
3156      Expression();
3157      jj_consume_token(RPAREN);
3158      break;
3159    case NEW:
3160      AllocationExpression();
3161      break;
3162    default:
3163      jj_la1[87] = jj_gen;
3164      if (jj_2_20(2147483647)) {
3165        ResultType();
3166        jj_consume_token(DOT);
3167        jj_consume_token(CLASS);
3168      } else {
3169        switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
3170        case IDENTIFIER:
3171          Name();
3172          break;
3173        default:
3174          jj_la1[88] = jj_gen;
3175          jj_consume_token(-1);
3176          throw new ParseException();
3177        }
3178      }
3179    }
3180  }
3181
3182  final public void PrimarySuffix() throws ParseException {
3183    if (jj_2_21(2)) {
3184      jj_consume_token(DOT);
3185      jj_consume_token(THIS);
3186    } else if (jj_2_22(2)) {
3187      jj_consume_token(DOT);
3188      AllocationExpression();
3189    } else {
3190      switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
3191      case LBRACKET:
3192        jj_consume_token(LBRACKET);
3193        Expression();
3194        jj_consume_token(RBRACKET);
3195        break;
3196      case DOT:
3197        jj_consume_token(DOT);
3198        jj_consume_token(IDENTIFIER);
3199        break;
3200      case LPAREN:
3201        Arguments();
3202        break;
3203      default:
3204        jj_la1[89] = jj_gen;
3205        jj_consume_token(-1);
3206        throw new ParseException();
3207      }
3208    }
3209  }
3210
3211  final public void Literal() throws ParseException {
3212    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
3213    case INTEGER_LITERAL:
3214      jj_consume_token(INTEGER_LITERAL);
3215      break;
3216    case FLOATING_POINT_LITERAL:
3217      jj_consume_token(FLOATING_POINT_LITERAL);
3218      break;
3219    case CHARACTER_LITERAL:
3220      jj_consume_token(CHARACTER_LITERAL);
3221      break;
3222    case STRING_LITERAL:
3223      jj_consume_token(STRING_LITERAL);
3224      break;
3225    case FALSE:
3226    case TRUE:
3227      BooleanLiteral();
3228      break;
3229    case NULL:
3230      NullLiteral();
3231      break;
3232    default:
3233      jj_la1[90] = jj_gen;
3234      jj_consume_token(-1);
3235      throw new ParseException();
3236    }
3237  }
3238
3239  final public void BooleanLiteral() throws ParseException {
3240    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
3241    case TRUE:
3242      jj_consume_token(TRUE);
3243      break;
3244    case FALSE:
3245      jj_consume_token(FALSE);
3246      break;
3247    default:
3248      jj_la1[91] = jj_gen;
3249      jj_consume_token(-1);
3250      throw new ParseException();
3251    }
3252  }
3253
3254  final public void NullLiteral() throws ParseException {
3255    jj_consume_token(NULL);
3256  }
3257
3258  final public void Arguments() throws ParseException {
3259    jj_consume_token(LPAREN);
3260    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
3261    case BOOLEAN:
3262    case BYTE:
3263    case CHAR:
3264    case DOUBLE:
3265    case FALSE:
3266    case FLOAT:
3267    case INT:
3268    case LONG:
3269    case NEW:
3270    case NULL:
3271    case SHORT:
3272    case SUPER:
3273    case THIS:
3274    case TRUE:
3275    case VOID:
3276    case INTEGER_LITERAL:
3277    case FLOATING_POINT_LITERAL:
3278    case CHARACTER_LITERAL:
3279    case STRING_LITERAL:
3280    case IDENTIFIER:
3281    case LPAREN:
3282    case BANG:
3283    case TILDE:
3284    case INCR:
3285    case DECR:
3286    case PLUS:
3287    case MINUS:
3288      ArgumentList();
3289      break;
3290    default:
3291      jj_la1[92] = jj_gen;
3292      ;
3293    }
3294    jj_consume_token(RPAREN);
3295  }
3296
3297  final public void ArgumentList() throws ParseException {
3298    Expression();
3299    label_41:
3300    while (true) {
3301      switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
3302      case COMMA:
3303        ;
3304        break;
3305      default:
3306        jj_la1[93] = jj_gen;
3307        break label_41;
3308      }
3309      jj_consume_token(COMMA);
3310      Expression();
3311    }
3312  }
3313
3314  final public void AllocationExpression() throws ParseException {
3315    if (jj_2_23(2)) {
3316      jj_consume_token(NEW);
3317      PrimitiveType();
3318      ArrayDimsAndInits();
3319    } else {
3320      switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
3321      case NEW:
3322        jj_consume_token(NEW);
3323        Name();
3324        switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
3325        case LBRACKET:
3326          ArrayDimsAndInits();
3327          break;
3328        case LPAREN:
3329          Arguments();
3330          switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
3331          case LBRACE:
3332            ClassBody();
3333            break;
3334          default:
3335            jj_la1[94] = jj_gen;
3336            ;
3337          }
3338          break;
3339        default:
3340          jj_la1[95] = jj_gen;
3341          jj_consume_token(-1);
3342          throw new ParseException();
3343        }
3344        break;
3345      default:
3346        jj_la1[96] = jj_gen;
3347        jj_consume_token(-1);
3348        throw new ParseException();
3349      }
3350    }
3351  }
3352
3353/*
3354 * The third LOOKAHEAD specification below is to parse to PrimarySuffix
3355 * if there is an expression between the "[...]".
3356 */

3357  final public void ArrayDimsAndInits() throws ParseException {
3358    if (jj_2_26(2)) {
3359      label_42:
3360      while (true) {
3361        jj_consume_token(LBRACKET);
3362        Expression();
3363        jj_consume_token(RBRACKET);
3364        if (jj_2_24(2)) {
3365          ;
3366        } else {
3367          break label_42;
3368        }
3369      }
3370      label_43:
3371      while (true) {
3372        if (jj_2_25(2)) {
3373          ;
3374        } else {
3375          break label_43;
3376        }
3377        jj_consume_token(LBRACKET);
3378        jj_consume_token(RBRACKET);
3379      }
3380    } else {
3381      switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
3382      case LBRACKET:
3383        label_44:
3384        while (true) {
3385          jj_consume_token(LBRACKET);
3386          jj_consume_token(RBRACKET);
3387          switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
3388          case LBRACKET:
3389            ;
3390            break;
3391          default:
3392            jj_la1[97] = jj_gen;
3393            break label_44;
3394          }
3395        }
3396        ArrayInitializer();
3397        break;
3398      default:
3399        jj_la1[98] = jj_gen;
3400        jj_consume_token(-1);
3401        throw new ParseException();
3402      }
3403    }
3404  }
3405
3406/*
3407 * Statement syntax follows.
3408 */

3409  final public void Statement() throws ParseException {
3410    if (jj_2_27(2)) {
3411      LabeledStatement();
3412    } else {
3413      switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
3414      case ASSERT:
3415        AssertStatement();
3416        break;
3417      case LBRACE:
3418        Block();
3419        break;
3420      case SEMICOLON:
3421        EmptyStatement();
3422        break;
3423      case BOOLEAN:
3424      case BYTE:
3425      case CHAR:
3426      case DOUBLE:
3427      case FALSE:
3428      case FLOAT:
3429      case INT:
3430      case LONG:
3431      case NEW:
3432      case NULL:
3433      case SHORT:
3434      case SUPER:
3435      case THIS:
3436      case TRUE:
3437      case VOID:
3438      case INTEGER_LITERAL:
3439      case FLOATING_POINT_LITERAL:
3440      case CHARACTER_LITERAL:
3441      case STRING_LITERAL:
3442      case IDENTIFIER:
3443      case LPAREN:
3444      case INCR:
3445      case DECR:
3446        StatementExpression();
3447        jj_consume_token(SEMICOLON);
3448        break;
3449      case SWITCH:
3450        SwitchStatement();
3451        break;
3452      case IF:
3453        IfStatement();
3454        break;
3455      case WHILE:
3456        WhileStatement();
3457        break;
3458      case DO:
3459        DoStatement();
3460        break;
3461      case FOR:
3462        ForStatement();
3463        break;
3464      case BREAK:
3465        BreakStatement();
3466        break;
3467      case CONTINUE:
3468        ContinueStatement();
3469        break;
3470      case RETURN:
3471        ReturnStatement();
3472        break;
3473      case THROW:
3474        ThrowStatement();
3475        break;
3476      case SYNCHRONIZED:
3477        SynchronizedStatement();
3478        break;
3479      case TRY:
3480        TryStatement();
3481        break;
3482      default:
3483        jj_la1[99] = jj_gen;
3484        jj_consume_token(-1);
3485        throw new ParseException();
3486      }
3487    }
3488  }
3489
3490  final public void AssertStatement() throws ParseException {
3491    jj_consume_token(ASSERT);
3492    Expression();
3493    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
3494    case COLON:
3495      jj_consume_token(COLON);
3496      Expression();
3497      break;
3498    default:
3499      jj_la1[100] = jj_gen;
3500      ;
3501    }
3502    jj_consume_token(SEMICOLON);
3503  }
3504
3505  final public void LabeledStatement() throws ParseException {
3506    jj_consume_token(IDENTIFIER);
3507    jj_consume_token(COLON);
3508    Statement();
3509  }
3510
3511  final public void Block() throws ParseException {
3512    jj_consume_token(LBRACE);
3513    label_45:
3514    while (true) {
3515      switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
3516      case ASSERT:
3517      case BOOLEAN:
3518      case BREAK:
3519      case BYTE:
3520      case CHAR:
3521      case CLASS:
3522      case CONTINUE:
3523      case DO:
3524      case DOUBLE:
3525      case FALSE:
3526      case FINAL:
3527      case FLOAT:
3528      case FOR:
3529      case IF:
3530      case INT:
3531      case INTERFACE:
3532      case LONG:
3533      case NEW:
3534      case NULL:
3535      case RETURN:
3536      case SHORT:
3537      case SUPER:
3538      case SWITCH:
3539      case SYNCHRONIZED:
3540      case THIS:
3541      case THROW:
3542      case TRUE:
3543      case TRY:
3544      case VOID:
3545      case WHILE:
3546      case INTEGER_LITERAL:
3547      case FLOATING_POINT_LITERAL:
3548      case CHARACTER_LITERAL:
3549      case STRING_LITERAL:
3550      case IDENTIFIER:
3551      case LPAREN:
3552      case LBRACE:
3553      case SEMICOLON:
3554      case INCR:
3555      case DECR:
3556        ;
3557        break;
3558      default:
3559        jj_la1[101] = jj_gen;
3560        break label_45;
3561      }
3562      BlockStatement();
3563    }
3564    jj_consume_token(RBRACE);
3565  }
3566
3567/****************************
3568void _CODE() #_CODE(true) :
3569{}
3570{
3571  "{" ( _RAW() | _CODE() )* "}"
3572}
3573
3574void _RAW() #_RAW(true) :
3575{
3576  Token t;
3577}
3578{
3579<_PURE> { jjtThis.setValue(t.toString()); }
3580}
3581*************************/

3582  final public void BlockStatement() throws ParseException {
3583    if (jj_2_28(2147483647)) {
3584      LocalVariableDeclaration();
3585      jj_consume_token(SEMICOLON);
3586    } else {
3587      switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
3588      case ASSERT:
3589      case BOOLEAN:
3590      case BREAK:
3591      case BYTE:
3592      case CHAR:
3593      case CONTINUE:
3594      case DO:
3595      case DOUBLE:
3596      case FALSE:
3597      case FLOAT:
3598      case FOR:
3599      case IF:
3600      case INT:
3601      case LONG:
3602      case NEW:
3603      case NULL:
3604      case RETURN:
3605      case SHORT:
3606      case SUPER:
3607      case SWITCH:
3608      case SYNCHRONIZED:
3609      case THIS:
3610      case THROW:
3611      case TRUE:
3612      case TRY:
3613      case VOID:
3614      case WHILE:
3615      case INTEGER_LITERAL:
3616      case FLOATING_POINT_LITERAL:
3617      case CHARACTER_LITERAL:
3618      case STRING_LITERAL:
3619      case IDENTIFIER:
3620      case LPAREN:
3621      case LBRACE:
3622      case SEMICOLON:
3623      case INCR:
3624      case DECR:
3625        Statement();
3626        break;
3627      case CLASS:
3628        UnmodifiedClassDeclaration();
3629        break;
3630      case INTERFACE:
3631        UnmodifiedInterfaceDeclaration();
3632        break;
3633      default:
3634        jj_la1[102] = jj_gen;
3635        jj_consume_token(-1);
3636        throw new ParseException();
3637      }
3638    }
3639  }
3640
3641  final public void LocalVariableDeclaration() throws ParseException {
3642    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
3643    case FINAL:
3644      jj_consume_token(FINAL);
3645      break;
3646    default:
3647      jj_la1[103] = jj_gen;
3648      ;
3649    }
3650    Type();
3651    VariableDeclarator();
3652    label_46:
3653    while (true) {
3654      switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
3655      case COMMA:
3656        ;
3657        break;
3658      default:
3659        jj_la1[104] = jj_gen;
3660        break label_46;
3661      }
3662      jj_consume_token(COMMA);
3663      VariableDeclarator();
3664    }
3665  }
3666
3667  final public void EmptyStatement() throws ParseException {
3668    jj_consume_token(SEMICOLON);
3669  }
3670
3671  final public void StatementExpression() throws ParseException {
3672    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
3673    case INCR:
3674      PreIncrementExpression();
3675      break;
3676    case DECR:
3677      PreDecrementExpression();
3678      break;
3679    case BOOLEAN:
3680    case BYTE:
3681    case CHAR:
3682    case DOUBLE:
3683    case FALSE:
3684    case FLOAT:
3685    case INT:
3686    case LONG:
3687    case NEW:
3688    case NULL:
3689    case SHORT:
3690    case SUPER:
3691    case THIS:
3692    case TRUE:
3693    case VOID:
3694    case INTEGER_LITERAL:
3695    case FLOATING_POINT_LITERAL:
3696    case CHARACTER_LITERAL:
3697    case STRING_LITERAL:
3698    case IDENTIFIER:
3699    case LPAREN:
3700      PrimaryExpression();
3701      switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
3702      case ASSIGN:
3703      case INCR:
3704      case DECR:
3705      case PLUSASSIGN:
3706      case MINUSASSIGN:
3707      case STARASSIGN:
3708      case SLASHASSIGN:
3709      case ANDASSIGN:
3710      case ORASSIGN:
3711      case XORASSIGN:
3712      case REMASSIGN:
3713      case LSHIFTASSIGN:
3714      case RSIGNEDSHIFTASSIGN:
3715      case RUNSIGNEDSHIFTASSIGN:
3716        switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
3717        case INCR:
3718          jj_consume_token(INCR);
3719          break;
3720        case DECR:
3721          jj_consume_token(DECR);
3722          break;
3723        case ASSIGN:
3724        case PLUSASSIGN:
3725        case MINUSASSIGN:
3726        case STARASSIGN:
3727        case SLASHASSIGN:
3728        case ANDASSIGN:
3729        case ORASSIGN:
3730        case XORASSIGN:
3731        case REMASSIGN:
3732        case LSHIFTASSIGN:
3733        case RSIGNEDSHIFTASSIGN:
3734        case RUNSIGNEDSHIFTASSIGN:
3735          AssignmentOperator();
3736          Expression();
3737          break;
3738        default:
3739          jj_la1[105] = jj_gen;
3740          jj_consume_token(-1);
3741          throw new ParseException();
3742        }
3743        break;
3744      default:
3745        jj_la1[106] = jj_gen;
3746        ;
3747      }
3748      break;
3749    default:
3750      jj_la1[107] = jj_gen;
3751      jj_consume_token(-1);
3752      throw new ParseException();
3753    }
3754  }
3755
3756  final public void SwitchStatement() throws ParseException {
3757    jj_consume_token(SWITCH);
3758    jj_consume_token(LPAREN);
3759    Expression();
3760    jj_consume_token(RPAREN);
3761    jj_consume_token(LBRACE);
3762    label_47:
3763    while (true) {
3764      switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
3765      case CASE:
3766      case _DEFAULT:
3767        ;
3768        break;
3769      default:
3770        jj_la1[108] = jj_gen;
3771        break label_47;
3772      }
3773      SwitchLabel();
3774      label_48:
3775      while (true) {
3776        switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
3777        case ASSERT:
3778        case BOOLEAN:
3779        case BREAK:
3780        case BYTE:
3781        case CHAR:
3782        case CLASS:
3783        case CONTINUE:
3784        case DO:
3785        case DOUBLE:
3786        case FALSE:
3787        case FINAL:
3788        case FLOAT:
3789        case FOR:
3790        case IF:
3791        case INT:
3792        case INTERFACE:
3793        case LONG:
3794        case NEW:
3795        case NULL:
3796        case RETURN:
3797        case SHORT:
3798        case SUPER:
3799        case SWITCH:
3800        case SYNCHRONIZED:
3801        case THIS:
3802        case THROW:
3803        case TRUE:
3804        case TRY:
3805        case VOID:
3806        case WHILE:
3807        case INTEGER_LITERAL:
3808        case FLOATING_POINT_LITERAL:
3809        case CHARACTER_LITERAL:
3810        case STRING_LITERAL:
3811        case IDENTIFIER:
3812        case LPAREN:
3813        case LBRACE:
3814        case SEMICOLON:
3815        case INCR:
3816        case DECR:
3817          ;
3818          break;
3819        default:
3820          jj_la1[109] = jj_gen;
3821          break label_48;
3822        }
3823        BlockStatement();
3824      }
3825    }
3826    jj_consume_token(RBRACE);
3827  }
3828
3829  final public void SwitchLabel() throws ParseException {
3830    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
3831    case CASE:
3832      jj_consume_token(CASE);
3833      Expression();
3834      jj_consume_token(COLON);
3835      break;
3836    case _DEFAULT:
3837      jj_consume_token(_DEFAULT);
3838      jj_consume_token(COLON);
3839      break;
3840    default:
3841      jj_la1[110] = jj_gen;
3842      jj_consume_token(-1);
3843      throw new ParseException();
3844    }
3845  }
3846
3847  final public void IfStatement() throws ParseException {
3848    jj_consume_token(IF);
3849    jj_consume_token(LPAREN);
3850    Expression();
3851    jj_consume_token(RPAREN);
3852    Statement();
3853    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
3854    case ELSE:
3855      jj_consume_token(ELSE);
3856      Statement();
3857      break;
3858    default:
3859      jj_la1[111] = jj_gen;
3860      ;
3861    }
3862  }
3863
3864  final public void WhileStatement() throws ParseException {
3865    jj_consume_token(WHILE);
3866    jj_consume_token(LPAREN);
3867    Expression();
3868    jj_consume_token(RPAREN);
3869    Statement();
3870  }
3871
3872  final public void DoStatement() throws ParseException {
3873    jj_consume_token(DO);
3874    Statement();
3875    jj_consume_token(WHILE);
3876    jj_consume_token(LPAREN);
3877    Expression();
3878    jj_consume_token(RPAREN);
3879    jj_consume_token(SEMICOLON);
3880  }
3881
3882  final public void ForStatement() throws ParseException {
3883    jj_consume_token(FOR);
3884    jj_consume_token(LPAREN);
3885    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
3886    case BOOLEAN:
3887    case BYTE:
3888    case CHAR:
3889    case DOUBLE:
3890    case FALSE:
3891    case FINAL:
3892    case FLOAT:
3893    case INT:
3894    case LONG:
3895    case NEW:
3896    case NULL:
3897    case SHORT:
3898    case SUPER:
3899    case THIS:
3900    case TRUE:
3901    case VOID:
3902    case INTEGER_LITERAL:
3903    case FLOATING_POINT_LITERAL:
3904    case CHARACTER_LITERAL:
3905    case STRING_LITERAL:
3906    case IDENTIFIER:
3907    case LPAREN:
3908    case INCR:
3909    case DECR:
3910      ForInit();
3911      break;
3912    default:
3913      jj_la1[112] = jj_gen;
3914      ;
3915    }
3916    jj_consume_token(SEMICOLON);
3917    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
3918    case BOOLEAN:
3919    case BYTE:
3920    case CHAR:
3921    case DOUBLE:
3922    case FALSE:
3923    case FLOAT:
3924    case INT:
3925    case LONG:
3926    case NEW:
3927    case NULL:
3928    case SHORT:
3929    case SUPER:
3930    case THIS:
3931    case TRUE:
3932    case VOID:
3933    case INTEGER_LITERAL:
3934    case FLOATING_POINT_LITERAL:
3935    case CHARACTER_LITERAL:
3936    case STRING_LITERAL:
3937    case IDENTIFIER:
3938    case LPAREN:
3939    case BANG:
3940    case TILDE:
3941    case INCR:
3942    case DECR:
3943    case PLUS:
3944    case MINUS:
3945      Expression();
3946      break;
3947    default:
3948      jj_la1[113] = jj_gen;
3949      ;
3950    }
3951    jj_consume_token(SEMICOLON);
3952    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
3953    case BOOLEAN:
3954    case BYTE:
3955    case CHAR:
3956    case DOUBLE:
3957    case FALSE:
3958    case FLOAT:
3959    case INT:
3960    case LONG:
3961    case NEW:
3962    case NULL:
3963    case SHORT:
3964    case SUPER:
3965    case THIS:
3966    case TRUE:
3967    case VOID:
3968    case INTEGER_LITERAL:
3969    case FLOATING_POINT_LITERAL:
3970    case CHARACTER_LITERAL:
3971    case STRING_LITERAL:
3972    case IDENTIFIER:
3973    case LPAREN:
3974    case INCR:
3975    case DECR:
3976      ForUpdate();
3977      break;
3978    default:
3979      jj_la1[114] = jj_gen;
3980      ;
3981    }
3982    jj_consume_token(RPAREN);
3983    Statement();
3984  }
3985
3986  final public void ForInit() throws ParseException {
3987    if (jj_2_29(2147483647)) {
3988      LocalVariableDeclaration();
3989    } else {
3990      switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
3991      case BOOLEAN:
3992      case BYTE:
3993      case CHAR:
3994      case DOUBLE:
3995      case FALSE:
3996      case FLOAT:
3997      case INT:
3998      case LONG:
3999      case NEW:
4000      case NULL:
4001      case SHORT:
4002      case SUPER:
4003      case THIS:
4004      case TRUE:
4005      case VOID:
4006      case INTEGER_LITERAL:
4007      case FLOATING_POINT_LITERAL:
4008      case CHARACTER_LITERAL:
4009      case STRING_LITERAL:
4010      case IDENTIFIER:
4011      case LPAREN:
4012      case INCR:
4013      case DECR:
4014        StatementExpressionList();
4015        break;
4016      default:
4017        jj_la1[115] = jj_gen;
4018        jj_consume_token(-1);
4019        throw new ParseException();
4020      }
4021    }
4022  }
4023
4024  final public void StatementExpressionList() throws ParseException {
4025    StatementExpression();
4026    label_49:
4027    while (true) {
4028      switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
4029      case COMMA:
4030        ;
4031        break;
4032      default:
4033        jj_la1[116] = jj_gen;
4034        break label_49;
4035      }
4036      jj_consume_token(COMMA);
4037      StatementExpression();
4038    }
4039  }
4040
4041  final public void ForUpdate() throws ParseException {
4042    StatementExpressionList();
4043  }
4044
4045  final public void BreakStatement() throws ParseException {
4046    jj_consume_token(BREAK);
4047    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
4048    case IDENTIFIER:
4049      jj_consume_token(IDENTIFIER);
4050      break;
4051    default:
4052      jj_la1[117] = jj_gen;
4053      ;
4054    }
4055    jj_consume_token(SEMICOLON);
4056  }
4057
4058  final public void ContinueStatement() throws ParseException {
4059    jj_consume_token(CONTINUE);
4060    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
4061    case IDENTIFIER:
4062      jj_consume_token(IDENTIFIER);
4063      break;
4064    default:
4065      jj_la1[118] = jj_gen;
4066      ;
4067    }
4068    jj_consume_token(SEMICOLON);
4069  }
4070
4071  final public void ReturnStatement() throws ParseException {
4072    jj_consume_token(RETURN);
4073    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
4074    case BOOLEAN:
4075    case BYTE:
4076    case CHAR:
4077    case DOUBLE:
4078    case FALSE:
4079    case FLOAT:
4080    case INT:
4081    case LONG:
4082    case NEW:
4083    case NULL:
4084    case SHORT:
4085    case SUPER:
4086    case THIS:
4087    case TRUE:
4088    case VOID:
4089    case INTEGER_LITERAL:
4090    case FLOATING_POINT_LITERAL:
4091    case CHARACTER_LITERAL:
4092    case STRING_LITERAL:
4093    case IDENTIFIER:
4094    case LPAREN:
4095    case BANG:
4096    case TILDE:
4097    case INCR:
4098    case DECR:
4099    case PLUS:
4100    case MINUS:
4101      Expression();
4102      break;
4103    default:
4104      jj_la1[119] = jj_gen;
4105      ;
4106    }
4107    jj_consume_token(SEMICOLON);
4108  }
4109
4110  final public void ThrowStatement() throws ParseException {
4111    jj_consume_token(THROW);
4112    Expression();
4113    jj_consume_token(SEMICOLON);
4114  }
4115
4116  final public void SynchronizedStatement() throws ParseException {
4117    jj_consume_token(SYNCHRONIZED);
4118    jj_consume_token(LPAREN);
4119    Expression();
4120    jj_consume_token(RPAREN);
4121    Block();
4122  }
4123
4124  final public void TryStatement() throws ParseException {
4125    jj_consume_token(TRY);
4126    Block();
4127    label_50:
4128    while (true) {
4129      switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
4130      case CATCH:
4131        ;
4132        break;
4133      default:
4134        jj_la1[120] = jj_gen;
4135        break label_50;
4136      }
4137      jj_consume_token(CATCH);
4138      jj_consume_token(LPAREN);
4139      FormalParameter();
4140      jj_consume_token(RPAREN);
4141      Block();
4142    }
4143    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
4144    case FINALLY:
4145      jj_consume_token(FINALLY);
4146      Block();
4147      break;
4148    default:
4149      jj_la1[121] = jj_gen;
4150      ;
4151    }
4152  }
4153
4154  final private boolean jj_2_1(int xla) {
4155    jj_la = xla; jj_lastpos = jj_scanpos = token;
4156    try { return !jj_3_1(); }
4157    catch(LookaheadSuccess ls) { return true; }
4158    finally { jj_save(0, xla); }
4159  }
4160
4161  final private boolean jj_2_2(int xla) {
4162    jj_la = xla; jj_lastpos = jj_scanpos = token;
4163    try { return !jj_3_2(); }
4164    catch(LookaheadSuccess ls) { return true; }
4165    finally { jj_save(1, xla); }
4166  }
4167
4168  final private boolean jj_2_3(int xla) {
4169    jj_la = xla; jj_lastpos = jj_scanpos = token;
4170    try { return !jj_3_3(); }
4171    catch(LookaheadSuccess ls) { return true; }
4172    finally { jj_save(2, xla); }
4173  }
4174
4175  final private boolean jj_2_4(int xla) {
4176    jj_la = xla; jj_lastpos = jj_scanpos = token;
4177    try { return !jj_3_4(); }
4178    catch(LookaheadSuccess ls) { return true; }
4179    finally { jj_save(3, xla); }
4180  }
4181
4182  final private boolean jj_2_5(int xla) {
4183    jj_la = xla; jj_lastpos = jj_scanpos = token;
4184    try { return !jj_3_5(); }
4185    catch(LookaheadSuccess ls) { return true; }
4186    finally { jj_save(4, xla); }
4187  }
4188
4189  final private boolean jj_2_6(int xla) {
4190    jj_la = xla; jj_lastpos = jj_scanpos = token;
4191    try { return !jj_3_6(); }
4192    catch(LookaheadSuccess ls) { return true; }
4193    finally { jj_save(5, xla); }
4194  }
4195
4196  final private boolean jj_2_7(int xla) {
4197    jj_la = xla; jj_lastpos = jj_scanpos = token;
4198    try { return !jj_3_7(); }
4199    catch(LookaheadSuccess ls) { return true; }
4200    finally { jj_save(6, xla); }
4201  }
4202
4203  final private boolean jj_2_8(int xla) {
4204    jj_la = xla; jj_lastpos = jj_scanpos = token;
4205    try { return !jj_3_8(); }
4206    catch(LookaheadSuccess ls) { return true; }
4207    finally { jj_save(7, xla); }
4208  }
4209
4210  final private boolean jj_2_9(int xla) {
4211    jj_la = xla; jj_lastpos = jj_scanpos = token;
4212    try { return !jj_3_9(); }
4213    catch(LookaheadSuccess ls) { return true; }
4214    finally { jj_save(8, xla); }
4215  }
4216
4217  final private boolean jj_2_10(int xla) {
4218    jj_la = xla; jj_lastpos = jj_scanpos = token;
4219    try { return !jj_3_10(); }
4220    catch(LookaheadSuccess ls) { return true; }
4221    finally { jj_save(9, xla); }
4222  }
4223
4224  final private boolean jj_2_11(int xla) {
4225    jj_la = xla; jj_lastpos = jj_scanpos = token;
4226    try { return !jj_3_11(); }
4227    catch(LookaheadSuccess ls) { return true; }
4228    finally { jj_save(10, xla); }
4229  }
4230
4231  final private boolean jj_2_12(int xla) {
4232    jj_la = xla; jj_lastpos = jj_scanpos = token;
4233    try { return !jj_3_12(); }
4234    catch(LookaheadSuccess ls) { return true; }
4235    finally { jj_save(11, xla); }
4236  }
4237
4238  final private boolean jj_2_13(int xla) {
4239    jj_la = xla; jj_lastpos = jj_scanpos = token;
4240    try { return !jj_3_13(); }
4241    catch(LookaheadSuccess ls) { return true; }
4242    finally { jj_save(12, xla); }
4243  }
4244
4245  final private boolean jj_2_14(int xla) {
4246    jj_la = xla; jj_lastpos = jj_scanpos = token;
4247    try { return !jj_3_14(); }
4248    catch(LookaheadSuccess ls) { return true; }
4249    finally { jj_save(13, xla); }
4250  }
4251
4252  final private boolean jj_2_15(int xla) {
4253    jj_la = xla; jj_lastpos = jj_scanpos = token;
4254    try { return !jj_3_15(); }
4255    catch(LookaheadSuccess ls) { return true; }
4256    finally { jj_save(14, xla); }
4257  }
4258
4259  final private boolean jj_2_16(int xla) {
4260    jj_la = xla; jj_lastpos = jj_scanpos = token;
4261    try { return !jj_3_16(); }
4262    catch(LookaheadSuccess ls) { return true; }
4263    finally { jj_save(15, xla); }
4264  }
4265
4266  final private boolean jj_2_17(int xla) {
4267    jj_la = xla; jj_lastpos = jj_scanpos = token;
4268    try { return !jj_3_17(); }
4269    catch(LookaheadSuccess ls) { return true; }
4270    finally { jj_save(16, xla); }
4271  }
4272
4273  final private boolean jj_2_18(int xla) {
4274    jj_la = xla; jj_lastpos = jj_scanpos = token;
4275    try { return !jj_3_18(); }
4276    catch(LookaheadSuccess ls) { return true; }
4277    finally { jj_save(17, xla); }
4278  }
4279
4280  final private boolean jj_2_19(int xla) {
4281    jj_la = xla; jj_lastpos = jj_scanpos = token;
4282    try { return !jj_3_19(); }
4283    catch(LookaheadSuccess ls) { return true; }
4284    finally { jj_save(18, xla); }
4285  }
4286
4287  final private boolean jj_2_20(int xla) {
4288    jj_la = xla; jj_lastpos = jj_scanpos = token;
4289    try { return !jj_3_20(); }
4290    catch(LookaheadSuccess ls) { return true; }
4291    finally { jj_save(19, xla); }
4292  }
4293
4294  final private boolean jj_2_21(int xla) {
4295    jj_la = xla; jj_lastpos = jj_scanpos = token;
4296    try { return !jj_3_21(); }
4297    catch(LookaheadSuccess ls) { return true; }
4298    finally { jj_save(20, xla); }
4299  }
4300
4301  final private boolean jj_2_22(int xla) {
4302    jj_la = xla; jj_lastpos = jj_scanpos = token;
4303    try { return !jj_3_22(); }
4304    catch(LookaheadSuccess ls) { return true; }
4305    finally { jj_save(21, xla); }
4306  }
4307
4308  final private boolean jj_2_23(int xla) {
4309    jj_la = xla; jj_lastpos = jj_scanpos = token;
4310    try { return !jj_3_23(); }
4311    catch(LookaheadSuccess ls) { return true; }
4312    finally { jj_save(22, xla); }
4313  }
4314
4315  final private boolean jj_2_24(int xla) {
4316    jj_la = xla; jj_lastpos = jj_scanpos = token;
4317    try { return !jj_3_24(); }
4318    catch(LookaheadSuccess ls) { return true; }
4319    finally { jj_save(23, xla); }
4320  }
4321
4322  final private boolean jj_2_25(int xla) {
4323    jj_la = xla; jj_lastpos = jj_scanpos = token;
4324    try { return !jj_3_25(); }
4325    catch(LookaheadSuccess ls) { return true; }
4326    finally { jj_save(24, xla); }
4327  }
4328
4329  final private boolean jj_2_26(int xla) {
4330    jj_la = xla; jj_lastpos = jj_scanpos = token;
4331    try { return !jj_3_26(); }
4332    catch(LookaheadSuccess ls) { return true; }
4333    finally { jj_save(25, xla); }
4334  }
4335
4336  final private boolean jj_2_27(int xla) {
4337    jj_la = xla; jj_lastpos = jj_scanpos = token;
4338    try { return !jj_3_27(); }
4339    catch(LookaheadSuccess ls) { return true; }
4340    finally { jj_save(26, xla); }
4341  }
4342
4343  final private boolean jj_2_28(int xla) {
4344    jj_la = xla; jj_lastpos = jj_scanpos = token;
4345    try { return !jj_3_28(); }
4346    catch(LookaheadSuccess ls) { return true; }
4347    finally { jj_save(27, xla); }
4348  }
4349
4350  final private boolean jj_2_29(int xla) {
4351    jj_la = xla; jj_lastpos = jj_scanpos = token;
4352    try { return !jj_3_29(); }
4353    catch(LookaheadSuccess ls) { return true; }
4354    finally { jj_save(28, xla); }
4355  }
4356
4357  final private boolean jj_3R_275() {
4358    if (jj_scan_token(PRIVATE)) return true;
4359    return false;
4360  }
4361
4362  final private boolean jj_3R_274() {
4363    if (jj_scan_token(PROTECTED)) return true;
4364    return false;
4365  }
4366
4367  final private boolean jj_3R_273() {
4368    if (jj_scan_token(PUBLIC)) return true;
4369    return false;
4370  }
4371
4372  final private boolean jj_3R_64() {
4373    if (jj_scan_token(DOT)) return true;
4374    return false;
4375  }
4376
4377  final private boolean jj_3R_65() {
4378    if (jj_scan_token(IDENTIFIER)) return true;
4379    return false;
4380  }
4381
4382  final private boolean jj_3R_115() {
4383    if (jj_scan_token(LBRACKET)) return true;
4384    if (jj_scan_token(RBRACKET)) return true;
4385    return false;
4386  }
4387
4388  final private boolean jj_3R_95() {
4389    Token xsp;
4390    while (true) {
4391      xsp = jj_scanpos;
4392      if (jj_3R_115()) { jj_scanpos = xsp; break; }
4393    }
4394    return false;
4395  }
4396
4397  final private boolean jj_3R_287() {
4398    if (jj_scan_token(COMMA)) return true;
4399    if (jj_3R_56()) return true;
4400    return false;
4401  }
4402
4403  final private boolean jj_3R_276() {
4404    if (jj_3R_56()) return true;
4405    Token xsp;
4406    while (true) {
4407      xsp = jj_scanpos;
4408      if (jj_3R_287()) { jj_scanpos = xsp; break; }
4409    }
4410    return false;
4411  }
4412
4413  final private boolean jj_3R_280() {
4414    if (jj_scan_token(COMMA)) return true;
4415    if (jj_3R_56()) return true;
4416    return false;
4417  }
4418
4419  final private boolean jj_3R_245() {
4420    if (jj_3R_56()) return true;
4421    Token xsp;
4422    while (true) {
4423      xsp = jj_scanpos;
4424      if (jj_3R_280()) { jj_scanpos = xsp; break; }
4425    }
4426    return false;
4427  }
4428
4429  final private boolean jj_3_14() {
4430    if (jj_3R_64()) return true;
4431    if (jj_3R_65()) return true;
4432    return false;
4433  }
4434
4435  final private boolean jj_3R_254() {
4436    if (jj_3R_282()) return true;
4437    return false;
4438  }
4439
4440  final private boolean jj_3R_56() {
4441    if (jj_3R_65()) return true;
4442    Token xsp;
4443    while (true) {
4444      xsp = jj_scanpos;
4445      if (jj_3_14()) { jj_scanpos = xsp; break; }
4446    }
4447    return false;
4448  }
4449
4450  final private boolean jj_3R_90() {
4451    if (jj_3R_73()) return true;
4452    return false;
4453  }
4454
4455  final private boolean jj_3R_253() {
4456    if (jj_3R_281()) return true;
4457    return false;
4458  }
4459
4460  final private boolean jj_3R_69() {
4461    Token xsp;
4462    xsp = jj_scanpos;
4463    if (jj_3R_89()) {
4464    jj_scanpos = xsp;
4465    if (jj_3R_90()) return true;
4466    }
4467    return false;
4468  }
4469
4470  final private boolean jj_3R_89() {
4471    if (jj_scan_token(VOID)) return true;
4472    return false;
4473  }
4474
4475  final private boolean jj_3R_113() {
4476    if (jj_scan_token(DOUBLE)) return true;
4477    return false;
4478  }
4479
4480  final private boolean jj_3R_112() {
4481    if (jj_scan_token(FLOAT)) return true;
4482    return false;
4483  }
4484
4485  final private boolean jj_3R_111() {
4486    if (jj_scan_token(LONG)) return true;
4487    return false;
4488  }
4489
4490  final private boolean jj_3R_110() {
4491    if (jj_scan_token(INT)) return true;
4492    return false;
4493  }
4494
4495  final private boolean jj_3R_252() {
4496    if (jj_3R_272()) return true;
4497    return false;
4498  }
4499
4500  final private boolean jj_3R_109() {
4501    if (jj_scan_token(SHORT)) return true;
4502    return false;
4503  }
4504
4505  final private boolean jj_3R_94() {
4506    if (jj_3R_56()) return true;
4507    return false;
4508  }
4509
4510  final private boolean jj_3R_108() {
4511    if (jj_scan_token(BYTE)) return true;
4512    return false;
4513  }
4514
4515  final private boolean jj_3R_107() {
4516    if (jj_scan_token(CHAR)) return true;
4517    return false;
4518  }
4519
4520  final private boolean jj_3R_106() {
4521    if (jj_scan_token(BOOLEAN)) return true;
4522    return false;
4523  }
4524
4525  final private boolean jj_3R_85() {
4526    Token xsp;
4527    xsp = jj_scanpos;
4528    if (jj_3R_106()) {
4529    jj_scanpos = xsp;
4530    if (jj_3R_107()) {
4531    jj_scanpos = xsp;
4532    if (jj_3R_108()) {
4533    jj_scanpos = xsp;
4534    if (jj_3R_109()) {
4535    jj_scanpos = xsp;
4536    if (jj_3R_110()) {
4537    jj_scanpos = xsp;
4538    if (jj_3R_111()) {
4539    jj_scanpos = xsp;
4540    if (jj_3R_112()) {
4541    jj_scanpos = xsp;
4542    if (jj_3R_113()) return true;
4543    }
4544    }
4545    }
4546    }
4547    }
4548    }
4549    }
4550    return false;
4551  }
4552
4553  final private boolean jj_3R_251() {
4554    if (jj_3R_271()) return true;
4555    return false;
4556  }
4557
4558  final private boolean jj_3R_67() {
4559    if (jj_3R_85()) return true;
4560    return false;
4561  }
4562
4563  final private boolean jj_3R_212() {
4564    if (jj_scan_token(THROWS)) return true;
4565    if (jj_3R_245()) return true;
4566    return false;
4567  }
4568
4569  final private boolean jj_3R_262() {
4570    if (jj_3R_272()) return true;
4571    return false;
4572  }
4573
4574  final private boolean jj_3R_93() {
4575    if (jj_3R_67()) return true;
4576    return false;
4577  }
4578
4579  final private boolean jj_3R_73() {
4580    Token xsp;
4581    xsp = jj_scanpos;
4582    if (jj_3R_93()) {
4583    jj_scanpos = xsp;
4584    if (jj_3R_94()) return true;
4585    }
4586    if (jj_3R_95()) return true;
4587    return false;
4588  }
4589
4590  final private boolean jj_3R_243() {
4591    if (jj_3R_275()) return true;
4592    return false;
4593  }
4594
4595  final private boolean jj_3R_250() {
4596    if (jj_3R_270()) return true;
4597    return false;
4598  }
4599
4600  final private boolean jj_3R_74() {
4601    if (jj_scan_token(STATIC)) return true;
4602    return false;
4603  }
4604
4605  final private boolean jj_3_13() {
4606    if (jj_scan_token(THIS)) return true;
4607    if (jj_3R_63()) return true;
4608    if (jj_scan_token(SEMICOLON)) return true;
4609    return false;
4610  }
4611
4612  final private boolean jj_3R_261() {
4613    if (jj_3R_284()) return true;
4614    return false;
4615  }
4616
4617  final private boolean jj_3R_52() {
4618    Token xsp;
4619    xsp = jj_scanpos;
4620    if (jj_3R_74()) jj_scanpos = xsp;
4621    if (jj_3R_75()) return true;
4622    return false;
4623  }
4624
4625  final private boolean jj_3_11() {
4626    if (jj_3R_61()) return true;
4627    return false;
4628  }
4629
4630  final private boolean jj_3_12() {
4631    if (jj_3R_62()) return true;
4632    if (jj_scan_token(DOT)) return true;
4633    return false;
4634  }
4635
4636  final private boolean jj_3R_249() {
4637    if (jj_3R_269()) return true;
4638    return false;
4639  }
4640
4641  final private boolean jj_3R_80() {
4642    Token xsp;
4643    xsp = jj_scanpos;
4644    if (jj_3_12()) jj_scanpos = xsp;
4645    if (jj_scan_token(SUPER)) return true;
4646    if (jj_3R_63()) return true;
4647    if (jj_scan_token(SEMICOLON)) return true;
4648    return false;
4649  }
4650
4651  final private boolean jj_3R_242() {
4652    if (jj_3R_274()) return true;
4653    return false;
4654  }
4655
4656  final private boolean jj_3R_279() {
4657    if (jj_scan_token(COMMA)) return true;
4658    if (jj_3R_278()) return true;
4659    return false;
4660  }
4661
4662  final private boolean jj_3R_61() {
4663    Token xsp;
4664    xsp = jj_scanpos;
4665    if (jj_3R_79()) {
4666    jj_scanpos = xsp;
4667    if (jj_3R_80()) return true;
4668    }
4669    return false;
4670  }
4671
4672  final private boolean jj_3R_79() {
4673    if (jj_scan_token(THIS)) return true;
4674    if (jj_3R_63()) return true;
4675    if (jj_scan_token(SEMICOLON)) return true;
4676    return false;
4677  }
4678
4679  final private boolean jj_3R_217() {
4680    if (jj_scan_token(THROWS)) return true;
4681    if (jj_3R_245()) return true;
4682    return false;
4683  }
4684
4685  final private boolean jj_3R_214() {
4686    if (jj_3R_116()) return true;
4687    return false;
4688  }
4689
4690  final private boolean jj_3R_213() {
4691    if (jj_3R_61()) return true;
4692    return false;
4693  }
4694
4695  final private boolean jj_3R_260() {
4696    if (jj_3R_283()) return true;
4697    return false;
4698  }
4699
4700  final private boolean jj_3R_248() {
4701    if (jj_3R_275()) return true;
4702    return false;
4703  }
4704
4705  final private boolean jj_3R_210() {
4706    Token xsp;
4707    xsp = jj_scanpos;
4708    if (jj_3R_241()) {
4709    jj_scanpos = xsp;
4710    if (jj_3R_242()) {
4711    jj_scanpos = xsp;
4712    if (jj_3R_243()) return true;
4713    }
4714    }
4715    return false;
4716  }
4717
4718  final private boolean jj_3R_241() {
4719    if (jj_3R_273()) return true;
4720    return false;
4721  }
4722
4723  final private boolean jj_3R_200() {
4724    Token xsp;
4725    xsp = jj_scanpos;
4726    if (jj_3R_210()) jj_scanpos = xsp;
4727    if (jj_3R_65()) return true;
4728    if (jj_3R_211()) return true;
4729    xsp = jj_scanpos;
4730    if (jj_3R_212()) jj_scanpos = xsp;
4731    if (jj_scan_token(LBRACE)) return true;
4732    xsp = jj_scanpos;
4733    if (jj_3R_213()) jj_scanpos = xsp;
4734    while (true) {
4735      xsp = jj_scanpos;
4736      if (jj_3R_214()) { jj_scanpos = xsp; break; }
4737    }
4738    if (jj_scan_token(RBRACE)) return true;
4739    return false;
4740  }
4741
4742  final private boolean jj_3_10() {
4743    if (jj_scan_token(COMMA)) return true;
4744    if (jj_3R_60()) return true;
4745    return false;
4746  }
4747
4748  final private boolean jj_3R_292() {
4749    if (jj_scan_token(FINAL)) return true;
4750    return false;
4751  }
4752
4753  final private boolean jj_3R_259() {
4754    if (jj_3R_271()) return true;
4755    return false;
4756  }
4757
4758  final private boolean jj_3R_244() {
4759    if (jj_3R_278()) return true;
4760    Token xsp;
4761    while (true) {
4762      xsp = jj_scanpos;
4763      if (jj_3R_279()) { jj_scanpos = xsp; break; }
4764    }
4765    return false;
4766  }
4767
4768  final private boolean jj_3R_278() {
4769    Token xsp;
4770    xsp = jj_scanpos;
4771    if (jj_3R_292()) jj_scanpos = xsp;
4772    if (jj_3R_73()) return true;
4773    if (jj_3R_263()) return true;
4774    return false;
4775  }
4776
4777  final private boolean jj_3R_211() {
4778    if (jj_scan_token(LPAREN)) return true;
4779    Token xsp;
4780    xsp = jj_scanpos;
4781    if (jj_3R_244()) jj_scanpos = xsp;
4782    if (jj_scan_token(RPAREN)) return true;
4783    return false;
4784  }
4785
4786  final private boolean jj_3R_247() {
4787    if (jj_3R_274()) return true;
4788    return false;
4789  }
4790
4791  final private boolean jj_3R_258() {
4792    if (jj_3R_269()) return true;
4793    return false;
4794  }
4795
4796  final private boolean jj_3R_216() {
4797    if (jj_3R_65()) return true;
4798    if (jj_3R_211()) return true;
4799    if (jj_3R_95()) return true;
4800    return false;
4801  }
4802
4803  final private boolean jj_3R_218() {
4804    if (jj_3R_75()) return true;
4805    return false;
4806  }
4807
4808  final private boolean jj_3R_238() {
4809    if (jj_3R_275()) return true;
4810    return false;
4811  }
4812
4813  final private boolean jj_3R_215() {
4814    Token xsp;
4815    xsp = jj_scanpos;
4816    if (jj_3R_246()) {
4817    jj_scanpos = xsp;
4818    if (jj_3R_247()) {
4819    jj_scanpos = xsp;
4820    if (jj_3R_248()) {
4821    jj_scanpos = xsp;
4822    if (jj_3R_249()) {
4823    jj_scanpos = xsp;
4824    if (jj_3R_250()) {
4825    jj_scanpos = xsp;
4826    if (jj_3R_251()) {
4827    jj_scanpos = xsp;
4828    if (jj_3R_252()) {
4829    jj_scanpos = xsp;
4830    if (jj_3R_253()) {
4831    jj_scanpos = xsp;
4832    if (jj_3R_254()) return true;
4833    }
4834    }
4835    }
4836    }
4837    }
4838    }
4839    }
4840    }
4841    return false;
4842  }
4843
4844  final private boolean jj_3R_246() {
4845    if (jj_3R_273()) return true;
4846    return false;
4847  }
4848
4849  final private boolean jj_3R_184() {
4850    if (jj_3R_60()) return true;
4851    Token xsp;
4852    while (true) {
4853      xsp = jj_scanpos;
4854      if (jj_3_10()) { jj_scanpos = xsp; break; }
4855    }
4856    return false;
4857  }
4858
4859  final private boolean jj_3R_201() {
4860    Token xsp;
4861    while (true) {
4862      xsp = jj_scanpos;
4863      if (jj_3R_215()) { jj_scanpos = xsp; break; }
4864    }
4865    if (jj_3R_69()) return true;
4866    if (jj_3R_216()) return true;
4867    xsp = jj_scanpos;
4868    if (jj_3R_217()) jj_scanpos = xsp;
4869    xsp = jj_scanpos;
4870    if (jj_3R_218()) {
4871    jj_scanpos = xsp;
4872    if (jj_scan_token(82)) return true;
4873    }
4874    return false;
4875  }
4876
4877  final private boolean jj_3R_264() {
4878    if (jj_scan_token(ASSIGN)) return true;
4879    if (jj_3R_60()) return true;
4880    return false;
4881  }
4882
4883  final private boolean jj_3R_221() {
4884    if (jj_scan_token(COMMA)) return true;
4885    if (jj_3R_220()) return true;
4886    return false;
4887  }
4888
4889  final private boolean jj_3R_257() {
4890    if (jj_3R_275()) return true;
4891    return false;
4892  }
4893
4894  final private boolean jj_3R_97() {
4895    if (jj_scan_token(LBRACE)) return true;
4896    Token xsp;
4897    xsp = jj_scanpos;
4898    if (jj_3R_184()) jj_scanpos = xsp;
4899    xsp = jj_scanpos;
4900    if (jj_scan_token(83)) jj_scanpos = xsp;
4901    if (jj_scan_token(RBRACE)) return true;
4902    return false;
4903  }
4904
4905  final private boolean jj_3R_237() {
4906    if (jj_3R_274()) return true;
4907    return false;
4908  }
4909
4910  final private boolean jj_3R_78() {
4911    if (jj_3R_71()) return true;
4912    return false;
4913  }
4914
4915  final private boolean jj_3R_60() {
4916    Token xsp;
4917    xsp = jj_scanpos;
4918    if (jj_3R_77()) {
4919    jj_scanpos = xsp;
4920    if (jj_3R_78()) return true;
4921    }
4922    return false;
4923  }
4924
4925  final private boolean jj_3R_77() {
4926    if (jj_3R_97()) return true;
4927    return false;
4928  }
4929
4930  final private boolean jj_3R_256() {
4931    if (jj_3R_274()) return true;
4932    return false;
4933  }
4934
4935  final private boolean jj_3R_263() {
4936    if (jj_3R_65()) return true;
4937    if (jj_3R_95()) return true;
4938    return false;
4939  }
4940
4941  final private boolean jj_3R_236() {
4942    if (jj_3R_273()) return true;
4943    return false;
4944  }
4945
4946  final private boolean jj_3R_230() {
4947    if (jj_3R_275()) return true;
4948    return false;
4949  }
4950
4951  final private boolean jj_3R_220() {
4952    if (jj_3R_263()) return true;
4953    Token xsp;
4954    xsp = jj_scanpos;
4955    if (jj_3R_264()) jj_scanpos = xsp;
4956    return false;
4957  }
4958
4959  final private boolean jj_3R_239() {
4960    if (jj_scan_token(EXTENDS)) return true;
4961    if (jj_3R_276()) return true;
4962    return false;
4963  }
4964
4965  final private boolean jj_3_9() {
4966    if (jj_3R_57()) return true;
4967    return false;
4968  }
4969
4970  final private boolean jj_3R_219() {
4971    Token xsp;
4972    xsp = jj_scanpos;
4973    if (jj_3R_255()) {
4974    jj_scanpos = xsp;
4975    if (jj_3R_256()) {
4976    jj_scanpos = xsp;
4977    if (jj_3R_257()) {
4978    jj_scanpos = xsp;
4979    if (jj_3R_258()) {
4980    jj_scanpos = xsp;
4981    if (jj_3R_259()) {
4982    jj_scanpos = xsp;
4983    if (jj_3R_260()) {
4984    jj_scanpos = xsp;
4985    if (jj_3R_261()) {
4986    jj_scanpos = xsp;
4987    if (jj_3R_262()) return true;
4988    }
4989    }
4990    }
4991    }
4992    }
4993    }
4994    }
4995    return false;
4996  }
4997
4998  final private boolean jj_3R_255() {
4999    if (jj_3R_273()) return true;
5000    return false;
5001  }
5002
5003  final private boolean jj_3R_59() {
5004    Token xsp;
5005    xsp = jj_scanpos;
5006    if (jj_scan_token(51)) {
5007    jj_scanpos = xsp;
5008    if (jj_scan_token(13)) {
5009    jj_scanpos = xsp;
5010    if (jj_scan_token(30)) {
5011    jj_scanpos = xsp;
5012    if (jj_scan_token(48)) {
5013    jj_scanpos = xsp;
5014    if (jj_scan_token(47)) {
5015    jj_scanpos = xsp;
5016    if (jj_scan_token(46)) return true;
5017    }
5018    }
5019    }
5020    }
5021    }
5022    return false;
5023  }
5024
5025  final private boolean jj_3R_202() {
5026    Token xsp;
5027    while (true) {
5028      xsp = jj_scanpos;
5029      if (jj_3R_219()) { jj_scanpos = xsp; break; }
5030    }
5031    if (jj_3R_73()) return true;
5032    if (jj_3R_220()) return true;
5033    while (true) {
5034      xsp = jj_scanpos;
5035      if (jj_3R_221()) { jj_scanpos = xsp; break; }
5036    }
5037    if (jj_scan_token(SEMICOLON)) return true;
5038    return false;
5039  }
5040
5041  final private boolean jj_3_8() {
5042    Token xsp;
5043    while (true) {
5044      xsp = jj_scanpos;
5045      if (jj_3R_59()) { jj_scanpos = xsp; break; }
5046    }
5047    if (jj_scan_token(INTERFACE)) return true;
5048    return false;
5049  }
5050
5051  final private boolean jj_3R_235() {
5052    if (jj_3R_271()) return true;
5053    return false;
5054  }
5055
5056  final private boolean jj_3R_58() {
5057    Token xsp;
5058    xsp = jj_scanpos;
5059    if (jj_scan_token(51)) {
5060    jj_scanpos = xsp;
5061    if (jj_scan_token(13)) {
5062    jj_scanpos = xsp;
5063    if (jj_scan_token(30)) {
5064    jj_scanpos = xsp;
5065    if (jj_scan_token(52)) {
5066    jj_scanpos = xsp;
5067    if (jj_scan_token(48)) {
5068    jj_scanpos = xsp;
5069    if (jj_scan_token(47)) {
5070    jj_scanpos = xsp;
5071    if (jj_scan_token(46)) return true;
5072    }
5073    }
5074    }
5075    }
5076    }
5077    }
5078    return false;
5079  }
5080
5081  final private boolean jj_3_7() {
5082    Token xsp;
5083    while (true) {
5084      xsp = jj_scanpos;
5085      if (jj_3R_58()) { jj_scanpos = xsp; break; }
5086    }
5087    if (jj_scan_token(CLASS)) return true;
5088    return false;
5089  }
5090
5091  final private boolean jj_3R_291() {
5092    if (jj_3R_202()) return true;
5093    Token xsp;
5094    while (true) {
5095      xsp = jj_scanpos;
5096      if (jj_scan_token(82)) { jj_scanpos = xsp; break; }
5097    }
5098    return false;
5099  }
5100
5101  final private boolean jj_3R_229() {
5102    if (jj_3R_274()) return true;
5103    return false;
5104  }
5105
5106  final private boolean jj_3R_290() {
5107    if (jj_3R_201()) return true;
5108    Token xsp;
5109    while (true) {
5110      xsp = jj_scanpos;
5111      if (jj_scan_token(82)) { jj_scanpos = xsp; break; }
5112    }
5113    return false;
5114  }
5115
5116  final private boolean jj_3R_289() {
5117    if (jj_3R_199()) return true;
5118    Token xsp;
5119    while (true) {
5120      xsp = jj_scanpos;
5121      if (jj_scan_token(82)) { jj_scanpos = xsp; break; }
5122    }
5123    return false;
5124  }
5125
5126  final private boolean jj_3R_288() {
5127    if (jj_3R_198()) return true;
5128    Token xsp;
5129    while (true) {
5130      xsp = jj_scanpos;
5131      if (jj_scan_token(82)) { jj_scanpos = xsp; break; }
5132    }
5133    return false;
5134  }
5135
5136  final private boolean jj_3R_234() {
5137    if (jj_3R_270()) return true;
5138    return false;
5139  }
5140
5141  final private boolean jj_3R_240() {
5142    if (jj_3R_277()) return true;
5143    return false;
5144  }
5145
5146  final private boolean jj_3R_277() {
5147    Token xsp;
5148    xsp = jj_scanpos;
5149    if (jj_3R_288()) {
5150    jj_scanpos = xsp;
5151    if (jj_3R_289()) {
5152    jj_scanpos = xsp;
5153    if (jj_3R_290()) {
5154    jj_scanpos = xsp;
5155    if (jj_3R_291()) return true;
5156    }
5157    }
5158    }
5159    return false;
5160  }
5161
5162  final private boolean jj_3R_304() {
5163    if (jj_scan_token(FINALLY)) return true;
5164    if (jj_3R_75()) return true;
5165    return false;
5166  }
5167
5168  final private boolean jj_3R_303() {
5169    if (jj_scan_token(CATCH)) return true;
5170    if (jj_scan_token(LPAREN)) return true;
5171    if (jj_3R_278()) return true;
5172    if (jj_scan_token(RPAREN)) return true;
5173    if (jj_3R_75()) return true;
5174    return false;
5175  }
5176
5177  final private boolean jj_3R_228() {
5178    if (jj_3R_273()) return true;
5179    return false;
5180  }
5181
5182  final private boolean jj_3R_163() {
5183    if (jj_scan_token(TRY)) return true;
5184    if (jj_3R_75()) return true;
5185    Token xsp;
5186    while (true) {
5187      xsp = jj_scanpos;
5188      if (jj_3R_303()) { jj_scanpos = xsp; break; }
5189    }
5190    xsp = jj_scanpos;
5191    if (jj_3R_304()) jj_scanpos = xsp;
5192    return false;
5193  }
5194
5195  final private boolean jj_3R_130() {
5196    if (jj_scan_token(INTERFACE)) return true;
5197    if (jj_3R_65()) return true;
5198    Token xsp;
5199    xsp = jj_scanpos;
5200    if (jj_3R_239()) jj_scanpos = xsp;
5201    if (jj_scan_token(LBRACE)) return true;
5202    while (true) {
5203      xsp = jj_scanpos;
5204      if (jj_3R_240()) { jj_scanpos = xsp; break; }
5205    }
5206    if (jj_scan_token(RBRACE)) return true;
5207    return false;
5208  }
5209
5210  final private boolean jj_3R_209() {
5211    Token xsp;
5212    xsp = jj_scanpos;
5213    if (jj_3R_233()) {
5214    jj_scanpos = xsp;
5215    if (jj_3R_234()) {
5216    jj_scanpos = xsp;
5217    if (jj_3R_235()) {
5218    jj_scanpos = xsp;
5219    if (jj_3R_236()) {
5220    jj_scanpos = xsp;
5221    if (jj_3R_237()) {
5222    jj_scanpos = xsp;
5223    if (jj_3R_238()) return true;
5224    }
5225    }
5226    }
5227    }
5228    }
5229    return false;
5230  }
5231
5232  final private boolean jj_3R_233() {
5233    if (jj_3R_269()) return true;
5234    return false;
5235  }
5236
5237  final private boolean jj_3R_199() {
5238    Token xsp;
5239    while (true) {
5240      xsp = jj_scanpos;
5241      if (jj_3R_209()) { jj_scanpos = xsp; break; }
5242    }
5243    if (jj_3R_130()) return true;
5244    return false;
5245  }
5246
5247  final private boolean jj_3R_301() {
5248    if (jj_3R_310()) return true;
5249    return false;
5250  }
5251
5252  final private boolean jj_3R_162() {
5253    if (jj_scan_token(SYNCHRONIZED)) return true;
5254    if (jj_scan_token(LPAREN)) return true;
5255    if (jj_3R_71()) return true;
5256    if (jj_scan_token(RPAREN)) return true;
5257    if (jj_3R_75()) return true;
5258    return false;
5259  }
5260
5261  final private boolean jj_3R_302() {
5262    if (jj_3R_71()) return true;
5263    return false;
5264  }
5265
5266  final private boolean jj_3R_227() {
5267    if (jj_3R_272()) return true;
5268    return false;
5269  }
5270
5271  final private boolean jj_3R_161() {
5272    if (jj_scan_token(THROW)) return true;
5273    if (jj_3R_71()) return true;
5274    if (jj_scan_token(SEMICOLON)) return true;
5275    return false;
5276  }
5277
5278  final private boolean jj_3R_232() {
5279    if (jj_scan_token(IMPLEMENTS)) return true;
5280    if (jj_3R_276()) return true;
5281    return false;
5282  }
5283
5284  final private boolean jj_3R_76() {
5285    Token xsp;
5286    xsp = jj_scanpos;
5287    if (jj_scan_token(48)) {
5288    jj_scanpos = xsp;
5289    if (jj_scan_token(47)) {
5290    jj_scanpos = xsp;
5291    if (jj_scan_token(46)) {
5292    jj_scanpos = xsp;
5293    if (jj_scan_token(51)) {
5294    jj_scanpos = xsp;
5295    if (jj_scan_token(13)) {
5296    jj_scanpos = xsp;
5297    if (jj_scan_token(30)) {
5298    jj_scanpos = xsp;
5299    if (jj_scan_token(52)) {
5300    jj_scanpos = xsp;
5301    if (jj_scan_token(42)) {
5302    jj_scanpos = xsp;
5303    if (jj_scan_token(55)) return true;
5304    }
5305    }
5306    }
5307    }
5308    }
5309    }
5310    }
5311    }
5312    return false;
5313  }
5314
5315  final private boolean jj_3_6() {
5316    if (jj_3R_57()) return true;
5317    return false;
5318  }
5319
5320  final private boolean jj_3R_317() {
5321    if (jj_scan_token(COMMA)) return true;
5322    if (jj_3R_152()) return true;
5323    return false;
5324  }
5325
5326  final private boolean jj_3R_55() {
5327    Token xsp;
5328    xsp = jj_scanpos;
5329    if (jj_scan_token(48)) {
5330    jj_scanpos = xsp;
5331    if (jj_scan_token(47)) {
5332    jj_scanpos = xsp;
5333    if (jj_scan_token(46)) return true;
5334    }
5335    }
5336    return false;
5337  }
5338
5339  final private boolean jj_3R_57() {
5340    Token xsp;
5341    while (true) {
5342      xsp = jj_scanpos;
5343      if (jj_3R_76()) { jj_scanpos = xsp; break; }
5344    }
5345    if (jj_3R_69()) return true;
5346    if (jj_scan_token(IDENTIFIER)) return true;
5347    if (jj_scan_token(LPAREN)) return true;
5348    return false;
5349  }
5350
5351  final private boolean jj_3R_160() {
5352    if (jj_scan_token(RETURN)) return true;
5353    Token xsp;
5354    xsp = jj_scanpos;
5355    if (jj_3R_302()) jj_scanpos = xsp;
5356    if (jj_scan_token(SEMICOLON)) return true;
5357    return false;
5358  }
5359
5360  final private boolean jj_3R_226() {
5361    if (jj_3R_271()) return true;
5362    return false;
5363  }
5364
5365  final private boolean jj_3_5() {
5366    Token xsp;
5367    xsp = jj_scanpos;
5368    if (jj_3R_55()) jj_scanpos = xsp;
5369    if (jj_3R_56()) return true;
5370    if (jj_scan_token(LPAREN)) return true;
5371    return false;
5372  }
5373
5374  final private boolean jj_3R_54() {
5375    Token xsp;
5376    xsp = jj_scanpos;
5377    if (jj_scan_token(51)) {
5378    jj_scanpos = xsp;
5379    if (jj_scan_token(13)) {
5380    jj_scanpos = xsp;
5381    if (jj_scan_token(30)) {
5382    jj_scanpos = xsp;
5383    if (jj_scan_token(48)) {
5384    jj_scanpos = xsp;
5385    if (jj_scan_token(47)) {
5386    jj_scanpos = xsp;
5387    if (jj_scan_token(46)) return true;
5388    }
5389    }
5390    }
5391    }
5392    }
5393    return false;
5394  }
5395
5396  final private boolean jj_3_4() {
5397    Token xsp;
5398    while (true) {
5399      xsp = jj_scanpos;
5400      if (jj_3R_54()) { jj_scanpos = xsp; break; }
5401    }
5402    if (jj_scan_token(INTERFACE)) return true;
5403    return false;
5404  }
5405
5406  final private boolean jj_3R_53() {
5407    Token xsp;
5408    xsp = jj_scanpos;
5409    if (jj_scan_token(51)) {
5410    jj_scanpos = xsp;
5411    if (jj_scan_token(13)) {
5412    jj_scanpos = xsp;
5413    if (jj_scan_token(30)) {
5414    jj_scanpos = xsp;
5415    if (jj_scan_token(52)) {
5416    jj_scanpos = xsp;
5417    if (jj_scan_token(48)) {
5418    jj_scanpos = xsp;
5419    if (jj_scan_token(47)) {
5420    jj_scanpos = xsp;
5421    if (jj_scan_token(46)) return true;
5422    }
5423    }
5424    }
5425    }
5426    }
5427    }
5428    return false;
5429  }
5430
5431  final private boolean jj_3R_159() {
5432    if (jj_scan_token(CONTINUE)) return true;
5433    Token xsp;
5434    xsp = jj_scanpos;
5435    if (jj_scan_token(73)) jj_scanpos = xsp;
5436    if (jj_scan_token(SEMICOLON)) return true;
5437    return false;
5438  }
5439
5440  final private boolean jj_3R_195() {
5441    if (jj_3R_202()) return true;
5442    Token xsp;
5443    while (true) {
5444      xsp = jj_scanpos;
5445      if (jj_scan_token(82)) { jj_scanpos = xsp; break; }
5446    }
5447    return false;
5448  }
5449
5450  final private boolean jj_3_3() {
5451    Token xsp;
5452    while (true) {
5453      xsp = jj_scanpos;
5454      if (jj_3R_53()) { jj_scanpos = xsp; break; }
5455    }
5456    if (jj_scan_token(CLASS)) return true;
5457    return false;
5458  }
5459
5460  final private boolean jj_3R_300() {
5461    if (jj_3R_71()) return true;
5462    return false;
5463  }
5464
5465  final private boolean jj_3R_194() {
5466    if (jj_3R_201()) return true;
5467    Token xsp;
5468    while (true) {
5469      xsp = jj_scanpos;
5470      if (jj_scan_token(82)) { jj_scanpos = xsp; break; }
5471    }
5472    return false;
5473  }
5474
5475  final private boolean jj_3R_158() {
5476    if (jj_scan_token(BREAK)) return true;
5477    Token xsp;
5478    xsp = jj_scanpos;
5479    if (jj_scan_token(73)) jj_scanpos = xsp;
5480    if (jj_scan_token(SEMICOLON)) return true;
5481    return false;
5482  }
5483
5484  final private boolean jj_3R_193() {
5485    if (jj_3R_200()) return true;
5486    Token xsp;
5487    while (true) {
5488      xsp = jj_scanpos;
5489      if (jj_scan_token(82)) { jj_scanpos = xsp; break; }
5490    }
5491    return false;
5492  }
5493
5494  final private boolean jj_3R_225() {
5495    if (jj_3R_270()) return true;
5496    return false;
5497  }
5498
5499  final private boolean jj_3R_192() {
5500    if (jj_3R_199()) return true;
5501    Token xsp;
5502    while (true) {
5503      xsp = jj_scanpos;
5504      if (jj_scan_token(82)) { jj_scanpos = xsp; break; }
5505    }
5506    return false;
5507  }
5508
5509  final private boolean jj_3R_298() {
5510    if (jj_scan_token(ELSE)) return true;
5511    if (jj_3R_128()) return true;
5512    return false;
5513  }
5514
5515  final private boolean jj_3R_310() {
5516    if (jj_3R_316()) return true;
5517    return false;
5518  }
5519
5520  final private boolean jj_3R_231() {
5521    if (jj_scan_token(EXTENDS)) return true;
5522    if (jj_3R_56()) return true;
5523    return false;
5524  }
5525
5526  final private boolean jj_3R_191() {
5527    if (jj_3R_198()) return true;
5528    Token xsp;
5529    while (true) {
5530      xsp = jj_scanpos;
5531      if (jj_scan_token(82)) { jj_scanpos = xsp; break; }
5532    }
5533    return false;
5534  }
5535
5536  final private boolean jj_3_2() {
5537    if (jj_3R_52()) return true;
5538    Token xsp;
5539    while (true) {
5540      xsp = jj_scanpos;
5541      if (jj_scan_token(82)) { jj_scanpos = xsp; break; }
5542    }
5543    return false;
5544  }
5545
5546  final private boolean jj_3R_188() {
5547    Token xsp;
5548    xsp = jj_scanpos;
5549    if (jj_3_2()) {
5550    jj_scanpos = xsp;
5551    if (jj_3R_191()) {
5552    jj_scanpos = xsp;
5553    if (jj_3R_192()) {
5554    jj_scanpos = xsp;
5555    if (jj_3R_193()) {
5556    jj_scanpos = xsp;
5557    if (jj_3R_194()) {
5558    jj_scanpos = xsp;
5559    if (jj_3R_195()) return true;
5560    }
5561    }
5562    }
5563    }
5564    }
5565    return false;
5566  }
5567
5568  final private boolean jj_3_29() {
5569    Token xsp;
5570    xsp = jj_scanpos;
5571    if (jj_scan_token(30)) jj_scanpos = xsp;
5572    if (jj_3R_73()) return true;
5573    if (jj_scan_token(IDENTIFIER)) return true;
5574    return false;
5575  }
5576
5577  final private boolean jj_3R_316() {
5578    if (jj_3R_152()) return true;
5579    Token xsp;
5580    while (true) {
5581      xsp = jj_scanpos;
5582      if (jj_3R_317()) { jj_scanpos = xsp; break; }
5583    }
5584    return false;
5585  }
5586
5587  final private boolean jj_3R_299() {
5588    if (jj_3R_309()) return true;
5589    return false;
5590  }
5591
5592  final private boolean jj_3R_208() {
5593    Token xsp;
5594    xsp = jj_scanpos;
5595    if (jj_3R_224()) {
5596    jj_scanpos = xsp;
5597    if (jj_3R_225()) {
5598    jj_scanpos = xsp;
5599    if (jj_3R_226()) {
5600    jj_scanpos = xsp;
5601    if (jj_3R_227()) {
5602    jj_scanpos = xsp;
5603    if (jj_3R_228()) {
5604    jj_scanpos = xsp;
5605    if (jj_3R_229()) {
5606    jj_scanpos = xsp;
5607    if (jj_3R_230()) return true;
5608    }
5609    }
5610    }
5611    }
5612    }
5613    }
5614    return false;
5615  }
5616
5617  final private boolean jj_3R_224() {
5618    if (jj_3R_269()) return true;
5619    return false;
5620  }
5621
5622  final private boolean jj_3R_185() {
5623    if (jj_3R_188()) return true;
5624    return false;
5625  }
5626
5627  final private boolean jj_3R_198() {
5628    Token xsp;
5629    while (true) {
5630      xsp = jj_scanpos;
5631      if (jj_3R_208()) { jj_scanpos = xsp; break; }
5632    }
5633    if (jj_3R_129()) return true;
5634    return false;
5635  }
5636
5637  final private boolean jj_3R_315() {
5638    if (jj_3R_316()) return true;
5639    return false;
5640  }
5641
5642  final private boolean jj_3R_314() {
5643    if (jj_3R_127()) return true;
5644    return false;
5645  }
5646
5647  final private boolean jj_3R_309() {
5648    Token xsp;
5649    xsp = jj_scanpos;
5650    if (jj_3R_314()) {
5651    jj_scanpos = xsp;
5652    if (jj_3R_315()) return true;
5653    }
5654    return false;
5655  }
5656
5657  final private boolean jj_3R_181() {
5658    if (jj_scan_token(LBRACE)) return true;
5659    Token xsp;
5660    while (true) {
5661      xsp = jj_scanpos;
5662      if (jj_3R_185()) { jj_scanpos = xsp; break; }
5663    }
5664    if (jj_scan_token(RBRACE)) return true;
5665    return false;
5666  }
5667
5668  final private boolean jj_3R_157() {
5669    if (jj_scan_token(FOR)) return true;
5670    if (jj_scan_token(LPAREN)) return true;
5671    Token xsp;
5672    xsp = jj_scanpos;
5673    if (jj_3R_299()) jj_scanpos = xsp;
5674    if (jj_scan_token(SEMICOLON)) return true;
5675    xsp = jj_scanpos;
5676    if (jj_3R_300()) jj_scanpos = xsp;
5677    if (jj_scan_token(SEMICOLON)) return true;
5678    xsp = jj_scanpos;
5679    if (jj_3R_301()) jj_scanpos = xsp;
5680    if (jj_scan_token(RPAREN)) return true;
5681    if (jj_3R_128()) return true;
5682    return false;
5683  }
5684
5685  final private boolean jj_3R_129() {
5686    if (jj_scan_token(CLASS)) return true;
5687    if (jj_3R_65()) return true;
5688    Token xsp;
5689    xsp = jj_scanpos;
5690    if (jj_3R_231()) jj_scanpos = xsp;
5691    xsp = jj_scanpos;
5692    if (jj_3R_232()) jj_scanpos = xsp;
5693    if (jj_3R_181()) return true;
5694    return false;
5695  }
5696
5697  final private boolean jj_3R_156() {
5698    if (jj_scan_token(DO)) return true;
5699    if (jj_3R_128()) return true;
5700    if (jj_scan_token(WHILE)) return true;
5701    if (jj_scan_token(LPAREN)) return true;
5702    if (jj_3R_71()) return true;
5703    if (jj_scan_token(RPAREN)) return true;
5704    if (jj_scan_token(SEMICOLON)) return true;
5705    return false;
5706  }
5707
5708  final private boolean jj_3R_155() {
5709    if (jj_scan_token(WHILE)) return true;
5710    if (jj_scan_token(LPAREN)) return true;
5711    if (jj_3R_71()) return true;
5712    if (jj_scan_token(RPAREN)) return true;
5713    if (jj_3R_128()) return true;
5714    return false;
5715  }
5716
5717  final private boolean jj_3R_51() {
5718    Token xsp;
5719    xsp = jj_scanpos;
5720    if (jj_scan_token(13)) {
5721    jj_scanpos = xsp;
5722    if (jj_scan_token(30)) {
5723    jj_scanpos = xsp;
5724    if (jj_scan_token(52)) {
5725    jj_scanpos = xsp;
5726    if (jj_scan_token(48)) return true;
5727    }
5728    }
5729    }
5730    return false;
5731  }
5732
5733  final private boolean jj_3_1() {
5734    Token xsp;
5735    while (true) {
5736      xsp = jj_scanpos;
5737      if (jj_3R_51()) { jj_scanpos = xsp; break; }
5738    }
5739    if (jj_scan_token(CLASS)) return true;
5740    return false;
5741  }
5742
5743  final private boolean jj_3R_308() {
5744    if (jj_3R_116()) return true;
5745    return false;
5746  }
5747
5748  final private boolean jj_3R_154() {
5749    if (jj_scan_token(IF)) return true;
5750    if (jj_scan_token(LPAREN)) return true;
5751    if (jj_3R_71()) return true;
5752    if (jj_scan_token(RPAREN)) return true;
5753    if (jj_3R_128()) return true;
5754    Token xsp;
5755    xsp = jj_scanpos;
5756    if (jj_3R_298()) jj_scanpos = xsp;
5757    return false;
5758  }
5759
5760  final private boolean jj_3R_313() {
5761    if (jj_scan_token(_DEFAULT)) return true;
5762    if (jj_scan_token(COLON)) return true;
5763    return false;
5764  }
5765
5766  final private boolean jj_3R_312() {
5767    if (jj_scan_token(CASE)) return true;
5768    if (jj_3R_71()) return true;
5769    if (jj_scan_token(COLON)) return true;
5770    return false;
5771  }
5772
5773  final private boolean jj_3R_307() {
5774    Token xsp;
5775    xsp = jj_scanpos;
5776    if (jj_3R_312()) {
5777    jj_scanpos = xsp;
5778    if (jj_3R_313()) return true;
5779    }
5780    return false;
5781  }
5782
5783  final private boolean jj_3R_295() {
5784    if (jj_scan_token(COMMA)) return true;
5785    if (jj_3R_220()) return true;
5786    return false;
5787  }
5788
5789  final private boolean jj_3R_297() {
5790    if (jj_3R_307()) return true;
5791    Token xsp;
5792    while (true) {
5793      xsp = jj_scanpos;
5794      if (jj_3R_308()) { jj_scanpos = xsp; break; }
5795    }
5796    return false;
5797  }
5798
5799  final private boolean jj_3R_153() {
5800    if (jj_scan_token(SWITCH)) return true;
5801    if (jj_scan_token(LPAREN)) return true;
5802    if (jj_3R_71()) return true;
5803    if (jj_scan_token(RPAREN)) return true;
5804    if (jj_scan_token(LBRACE)) return true;
5805    Token xsp;
5806    while (true) {
5807      xsp = jj_scanpos;
5808      if (jj_3R_297()) { jj_scanpos = xsp; break; }
5809    }
5810    if (jj_scan_token(RBRACE)) return true;
5811    return false;
5812  }
5813
5814  final private boolean jj_3R_311() {
5815    if (jj_3R_133()) return true;
5816    if (jj_3R_71()) return true;
5817    return false;
5818  }
5819
5820  final private boolean jj_3R_306() {
5821    Token xsp;
5822    xsp = jj_scanpos;
5823    if (jj_scan_token(98)) {
5824    jj_scanpos = xsp;
5825    if (jj_scan_token(99)) {
5826    jj_scanpos = xsp;
5827    if (jj_3R_311()) return true;
5828    }
5829    }
5830    return false;
5831  }
5832
5833  final private boolean jj_3R_168() {
5834    if (jj_3R_62()) return true;
5835    Token xsp;
5836    xsp = jj_scanpos;
5837    if (jj_3R_306()) jj_scanpos = xsp;
5838    return false;
5839  }
5840
5841  final private boolean jj_3R_167() {
5842    if (jj_3R_175()) return true;
5843    return false;
5844  }
5845
5846  final private boolean jj_3R_152() {
5847    Token xsp;
5848    xsp = jj_scanpos;
5849    if (jj_3R_166()) {
5850    jj_scanpos = xsp;
5851    if (jj_3R_167()) {
5852    jj_scanpos = xsp;
5853    if (jj_3R_168()) return true;
5854    }
5855    }
5856    return false;
5857  }
5858
5859  final private boolean jj_3R_166() {
5860    if (jj_3R_174()) return true;
5861    return false;
5862  }
5863
5864  final private boolean jj_3R_127() {
5865    Token xsp;
5866    xsp = jj_scanpos;
5867    if (jj_scan_token(30)) jj_scanpos = xsp;
5868    if (jj_3R_73()) return true;
5869    if (jj_3R_220()) return true;
5870    while (true) {
5871      xsp = jj_scanpos;
5872      if (jj_3R_295()) { jj_scanpos = xsp; break; }
5873    }
5874    return false;
5875  }
5876
5877  final private boolean jj_3_28() {
5878    Token xsp;
5879    xsp = jj_scanpos;
5880    if (jj_scan_token(30)) jj_scanpos = xsp;
5881    if (jj_3R_73()) return true;
5882    if (jj_scan_token(IDENTIFIER)) return true;
5883    return false;
5884  }
5885
5886  final private boolean jj_3R_123() {
5887    if (jj_3R_130()) return true;
5888    return false;
5889  }
5890
5891  final private boolean jj_3R_122() {
5892    if (jj_3R_129()) return true;
5893    return false;
5894  }
5895
5896  final private boolean jj_3R_121() {
5897    if (jj_3R_128()) return true;
5898    return false;
5899  }
5900
5901  final private boolean jj_3R_120() {
5902    if (jj_3R_127()) return true;
5903    if (jj_scan_token(SEMICOLON)) return true;
5904    return false;
5905  }
5906
5907  final private boolean jj_3R_116() {
5908    Token xsp;
5909    xsp = jj_scanpos;
5910    if (jj_3R_120()) {
5911    jj_scanpos = xsp;
5912    if (jj_3R_121()) {
5913    jj_scanpos = xsp;
5914    if (jj_3R_122()) {
5915    jj_scanpos = xsp;
5916    if (jj_3R_123()) return true;
5917    }
5918    }
5919    }
5920    return false;
5921  }
5922
5923  final private boolean jj_3R_296() {
5924    if (jj_scan_token(COLON)) return true;
5925    if (jj_3R_71()) return true;
5926    return false;
5927  }
5928
5929  final private boolean jj_3R_96() {
5930    if (jj_3R_116()) return true;
5931    return false;
5932  }
5933
5934  final private boolean jj_3R_75() {
5935    if (jj_scan_token(LBRACE)) return true;
5936    Token xsp;
5937    while (true) {
5938      xsp = jj_scanpos;
5939      if (jj_3R_96()) { jj_scanpos = xsp; break; }
5940    }
5941    if (jj_scan_token(RBRACE)) return true;
5942    return false;
5943  }
5944
5945  final private boolean jj_3R_72() {
5946    if (jj_scan_token(IDENTIFIER)) return true;
5947    if (jj_scan_token(COLON)) return true;
5948    if (jj_3R_128()) return true;
5949    return false;
5950  }
5951
5952  final private boolean jj_3R_151() {
5953    if (jj_scan_token(ASSERT)) return true;
5954    if (jj_3R_71()) return true;
5955    Token xsp;
5956    xsp = jj_scanpos;
5957    if (jj_3R_296()) jj_scanpos = xsp;
5958    if (jj_scan_token(SEMICOLON)) return true;
5959    return false;
5960  }
5961
5962  final private boolean jj_3R_148() {
5963    if (jj_3R_163()) return true;
5964    return false;
5965  }
5966
5967  final private boolean jj_3R_147() {
5968    if (jj_3R_162()) return true;
5969    return false;
5970  }
5971
5972  final private boolean jj_3_25() {
5973    if (jj_scan_token(LBRACKET)) return true;
5974    if (jj_scan_token(RBRACKET)) return true;
5975    return false;
5976  }
5977
5978  final private boolean jj_3R_146() {
5979    if (jj_3R_161()) return true;
5980    return false;
5981  }
5982
5983  final private boolean jj_3R_145() {
5984    if (jj_3R_160()) return true;
5985    return false;
5986  }
5987
5988  final private boolean jj_3R_144() {
5989    if (jj_3R_159()) return true;
5990    return false;
5991  }
5992
5993  final private boolean jj_3R_143() {
5994    if (jj_3R_158()) return true;
5995    return false;
5996  }
5997
5998  final private boolean jj_3R_142() {
5999    if (jj_3R_157()) return true;
6000    return false;
6001  }
6002
6003  final private boolean jj_3R_141() {
6004    if (jj_3R_156()) return true;
6005    return false;
6006  }
6007
6008  final private boolean jj_3R_140() {
6009    if (jj_3R_155()) return true;
6010    return false;
6011  }
6012
6013  final private boolean jj_3R_139() {
6014    if (jj_3R_154()) return true;
6015    return false;
6016  }
6017
6018  final private boolean jj_3R_138() {
6019    if (jj_3R_153()) return true;
6020    return false;
6021  }
6022
6023  final private boolean jj_3R_137() {
6024    if (jj_3R_152()) return true;
6025    if (jj_scan_token(SEMICOLON)) return true;
6026    return false;
6027  }
6028
6029  final private boolean jj_3R_136() {
6030    if (jj_3R_75()) return true;
6031    return false;
6032  }
6033
6034  final private boolean jj_3R_135() {
6035    if (jj_3R_151()) return true;
6036    return false;
6037  }
6038
6039  final private boolean jj_3R_128() {
6040    Token xsp;
6041    xsp = jj_scanpos;
6042    if (jj_3_27()) {
6043    jj_scanpos = xsp;
6044    if (jj_3R_135()) {
6045    jj_scanpos = xsp;
6046    if (jj_3R_136()) {
6047    jj_scanpos = xsp;
6048    if (jj_scan_token(82)) {
6049    jj_scanpos = xsp;
6050    if (jj_3R_137()) {
6051    jj_scanpos = xsp;
6052    if (jj_3R_138()) {
6053    jj_scanpos = xsp;
6054    if (jj_3R_139()) {
6055    jj_scanpos = xsp;
6056    if (jj_3R_140()) {
6057    jj_scanpos = xsp;
6058    if (jj_3R_141()) {
6059    jj_scanpos = xsp;
6060    if (jj_3R_142()) {
6061    jj_scanpos = xsp;
6062    if (jj_3R_143()) {
6063    jj_scanpos = xsp;
6064    if (jj_3R_144()) {
6065    jj_scanpos = xsp;
6066    if (jj_3R_145()) {
6067    jj_scanpos = xsp;
6068    if (jj_3R_146()) {
6069    jj_scanpos = xsp;
6070    if (jj_3R_147()) {
6071    jj_scanpos = xsp;
6072    if (jj_3R_148()) return true;
6073    }
6074    }
6075    }
6076    }
6077    }
6078    }
6079    }
6080    }
6081    }
6082    }
6083    }
6084    }
6085    }
6086    }
6087    }
6088    return false;
6089  }
6090
6091  final private boolean jj_3_27() {
6092    if (jj_3R_72()) return true;
6093    return false;
6094  }
6095
6096  final private boolean jj_3R_177() {
6097    if (jj_3R_181()) return true;
6098    return false;
6099  }
6100
6101  final private boolean jj_3R_180() {
6102    if (jj_scan_token(LBRACKET)) return true;
6103    if (jj_scan_token(RBRACKET)) return true;
6104    return false;
6105  }
6106
6107  final private boolean jj_3_24() {
6108    if (jj_scan_token(LBRACKET)) return true;
6109    if (jj_3R_71()) return true;
6110    if (jj_scan_token(RBRACKET)) return true;
6111    return false;
6112  }
6113
6114  final private boolean jj_3R_176() {
6115    Token xsp;
6116    if (jj_3R_180()) return true;
6117    while (true) {
6118      xsp = jj_scanpos;
6119      if (jj_3R_180()) { jj_scanpos = xsp; break; }
6120    }
6121    if (jj_3R_97()) return true;
6122    return false;
6123  }
6124
6125  final private boolean jj_3_26() {
6126    Token xsp;
6127    if (jj_3_24()) return true;
6128    while (true) {
6129      xsp = jj_scanpos;
6130      if (jj_3_24()) { jj_scanpos = xsp; break; }
6131    }
6132    while (true) {
6133      xsp = jj_scanpos;
6134      if (jj_3_25()) { jj_scanpos = xsp; break; }
6135    }
6136    return false;
6137  }
6138
6139  final private boolean jj_3R_169() {
6140    Token xsp;
6141    xsp = jj_scanpos;
6142    if (jj_3_26()) {
6143    jj_scanpos = xsp;
6144    if (jj_3R_176()) return true;
6145    }
6146    return false;
6147  }
6148
6149  final private boolean jj_3R_171() {
6150    if (jj_3R_63()) return true;
6151    Token xsp;
6152    xsp = jj_scanpos;
6153    if (jj_3R_177()) jj_scanpos = xsp;
6154    return false;
6155  }
6156
6157  final private boolean jj_3R_118() {
6158    if (jj_scan_token(COMMA)) return true;
6159    if (jj_3R_71()) return true;
6160    return false;
6161  }
6162
6163  final private boolean jj_3R_170() {
6164    if (jj_3R_169()) return true;
6165    return false;
6166  }
6167
6168  final private boolean jj_3R_91() {
6169    if (jj_scan_token(NEW)) return true;
6170    if (jj_3R_56()) return true;
6171    Token xsp;
6172    xsp = jj_scanpos;
6173    if (jj_3R_170()) {
6174    jj_scanpos = xsp;
6175    if (jj_3R_171()) return true;
6176    }
6177    return false;
6178  }
6179
6180  final private boolean jj_3_23() {
6181    if (jj_scan_token(NEW)) return true;
6182    if (jj_3R_67()) return true;
6183    if (jj_3R_169()) return true;
6184    return false;
6185  }
6186
6187  final private boolean jj_3R_70() {
6188    Token xsp;
6189    xsp = jj_scanpos;
6190    if (jj_3_23()) {
6191    jj_scanpos = xsp;
6192    if (jj_3R_91()) return true;
6193    }
6194    return false;
6195  }
6196
6197  final private boolean jj_3R_104() {
6198    if (jj_3R_71()) return true;
6199    Token xsp;
6200    while (true) {
6201      xsp = jj_scanpos;
6202      if (jj_3R_118()) { jj_scanpos = xsp; break; }
6203    }
6204    return false;
6205  }
6206
6207  final private boolean jj_3R_82() {
6208    if (jj_3R_104()) return true;
6209    return false;
6210  }
6211
6212  final private boolean jj_3R_63() {
6213    if (jj_scan_token(LPAREN)) return true;
6214    Token xsp;
6215    xsp = jj_scanpos;
6216    if (jj_3R_82()) jj_scanpos = xsp;
6217    if (jj_scan_token(RPAREN)) return true;
6218    return false;
6219  }
6220
6221  final private boolean jj_3R_131() {
6222    Token xsp;
6223    xsp = jj_scanpos;
6224    if (jj_scan_token(60)) {
6225    jj_scanpos = xsp;
6226    if (jj_scan_token(29)) return true;
6227    }
6228    return false;
6229  }
6230
6231  final private boolean jj_3R_105() {
6232    if (jj_3R_117()) return true;
6233    return false;
6234  }
6235
6236  final private boolean jj_3R_124() {
6237    if (jj_3R_131()) return true;
6238    return false;
6239  }
6240
6241  final private boolean jj_3R_117() {
6242    Token xsp;
6243    xsp = jj_scanpos;
6244    if (jj_scan_token(65)) {
6245    jj_scanpos = xsp;
6246    if (jj_scan_token(69)) {
6247    jj_scanpos = xsp;
6248    if (jj_scan_token(71)) {
6249    jj_scanpos = xsp;
6250    if (jj_scan_token(72)) {
6251    jj_scanpos = xsp;
6252    if (jj_3R_124()) {
6253    jj_scanpos = xsp;
6254    if (jj_scan_token(44)) return true;
6255    }
6256    }
6257    }
6258    }
6259    }
6260    return false;
6261  }
6262
6263  final private boolean jj_3R_88() {
6264    if (jj_3R_63()) return true;
6265    return false;
6266  }
6267
6268  final private boolean jj_3R_87() {
6269    if (jj_scan_token(DOT)) return true;
6270    if (jj_scan_token(IDENTIFIER)) return true;
6271    return false;
6272  }
6273
6274  final private boolean jj_3R_86() {
6275    if (jj_scan_token(LBRACKET)) return true;
6276    if (jj_3R_71()) return true;
6277    if (jj_scan_token(RBRACKET)) return true;
6278    return false;
6279  }
6280
6281  final private boolean jj_3_22() {
6282    if (jj_scan_token(DOT)) return true;
6283    if (jj_3R_70()) return true;
6284    return false;
6285  }
6286
6287  final private boolean jj_3_20() {
6288    if (jj_3R_69()) return true;
6289    if (jj_scan_token(DOT)) return true;
6290    if (jj_scan_token(CLASS)) return true;
6291    return false;
6292  }
6293
6294  final private boolean jj_3_21() {
6295    if (jj_scan_token(DOT)) return true;
6296    if (jj_scan_token(THIS)) return true;
6297    return false;
6298  }
6299
6300  final private boolean jj_3R_68() {
6301    Token xsp;
6302    xsp = jj_scanpos;
6303    if (jj_3_21()) {
6304    jj_scanpos = xsp;
6305    if (jj_3_22()) {
6306    jj_scanpos = xsp;
6307    if (jj_3R_86()) {
6308    jj_scanpos = xsp;
6309    if (jj_3R_87()) {
6310    jj_scanpos = xsp;
6311    if (jj_3R_88()) return true;
6312    }
6313    }
6314    }
6315    }
6316    return false;
6317  }
6318
6319  final private boolean jj_3R_103() {
6320    if (jj_3R_56()) return true;
6321    return false;
6322  }
6323
6324  final private boolean jj_3_19() {
6325    if (jj_3R_68()) return true;
6326    return false;
6327  }
6328
6329  final private boolean jj_3R_102() {
6330    if (jj_3R_69()) return true;
6331    if (jj_scan_token(DOT)) return true;
6332    if (jj_scan_token(CLASS)) return true;
6333    return false;
6334  }
6335
6336  final private boolean jj_3R_101() {
6337    if (jj_3R_70()) return true;
6338    return false;
6339  }
6340
6341  final private boolean jj_3R_100() {
6342    if (jj_scan_token(LPAREN)) return true;
6343    if (jj_3R_71()) return true;
6344    if (jj_scan_token(RPAREN)) return true;
6345    return false;
6346  }
6347
6348  final private boolean jj_3R_99() {
6349    if (jj_scan_token(SUPER)) return true;
6350    if (jj_scan_token(DOT)) return true;
6351    if (jj_scan_token(IDENTIFIER)) return true;
6352    return false;
6353  }
6354
6355  final private boolean jj_3R_305() {
6356    Token xsp;
6357    xsp = jj_scanpos;
6358    if (jj_scan_token(98)) {
6359    jj_scanpos = xsp;
6360    if (jj_scan_token(99)) return true;
6361    }
6362    return false;
6363  }
6364
6365  final private boolean jj_3R_98() {
6366    if (jj_3R_117()) return true;
6367    return false;
6368  }
6369
6370  final private boolean jj_3R_81() {
6371    Token xsp;
6372    xsp = jj_scanpos;
6373    if (jj_3R_98()) {
6374    jj_scanpos = xsp;
6375    if (jj_scan_token(56)) {
6376    jj_scanpos = xsp;
6377    if (jj_3R_99()) {
6378    jj_scanpos = xsp;
6379    if (jj_3R_100()) {
6380    jj_scanpos = xsp;
6381    if (jj_3R_101()) {
6382    jj_scanpos = xsp;
6383    if (jj_3R_102()) {
6384    jj_scanpos = xsp;
6385    if (jj_3R_103()) return true;
6386    }
6387    }
6388    }
6389    }
6390    }
6391    }
6392    return false;
6393  }
6394
6395  final private boolean jj_3_18() {
6396    if (jj_scan_token(LPAREN)) return true;
6397    if (jj_3R_67()) return true;
6398    return false;
6399  }
6400
6401  final private boolean jj_3R_62() {
6402    if (jj_3R_81()) return true;
6403    Token xsp;
6404    while (true) {
6405      xsp = jj_scanpos;
6406      if (jj_3_19()) { jj_scanpos = xsp; break; }
6407    }
6408    return false;
6409  }
6410
6411  final private boolean jj_3R_294() {
6412    if (jj_scan_token(LPAREN)) return true;
6413    if (jj_3R_73()) return true;
6414    if (jj_scan_token(RPAREN)) return true;
6415    if (jj_3R_223()) return true;
6416    return false;
6417  }
6418
6419  final private boolean jj_3R_293() {
6420    if (jj_scan_token(LPAREN)) return true;
6421    if (jj_3R_73()) return true;
6422    if (jj_scan_token(RPAREN)) return true;
6423    if (jj_3R_197()) return true;
6424    return false;
6425  }
6426
6427  final private boolean jj_3R_285() {
6428    Token xsp;
6429    xsp = jj_scanpos;
6430    if (jj_3R_293()) {
6431    jj_scanpos = xsp;
6432    if (jj_3R_294()) return true;
6433    }
6434    return false;
6435  }
6436
6437  final private boolean jj_3_17() {
6438    if (jj_scan_token(LPAREN)) return true;
6439    if (jj_3R_56()) return true;
6440    if (jj_scan_token(LBRACKET)) return true;
6441    return false;
6442  }
6443
6444  final private boolean jj_3R_286() {
6445    if (jj_3R_62()) return true;
6446    Token xsp;
6447    xsp = jj_scanpos;
6448    if (jj_3R_305()) jj_scanpos = xsp;
6449    return false;
6450  }
6451
6452  final private boolean jj_3R_84() {
6453    if (jj_scan_token(LPAREN)) return true;
6454    if (jj_3R_56()) return true;
6455    if (jj_scan_token(RPAREN)) return true;
6456    Token xsp;
6457    xsp = jj_scanpos;
6458    if (jj_scan_token(89)) {
6459    jj_scanpos = xsp;
6460    if (jj_scan_token(88)) {
6461    jj_scanpos = xsp;
6462    if (jj_scan_token(76)) {
6463    jj_scanpos = xsp;
6464    if (jj_scan_token(73)) {
6465    jj_scanpos = xsp;
6466    if (jj_scan_token(56)) {
6467    jj_scanpos = xsp;
6468    if (jj_scan_token(53)) {
6469    jj_scanpos = xsp;
6470    if (jj_scan_token(43)) {
6471    jj_scanpos = xsp;
6472    if (jj_3R_105()) return true;
6473    }
6474    }
6475    }
6476    }
6477    }
6478    }
6479    }
6480    return false;
6481  }
6482
6483  final private boolean jj_3R_83() {
6484    if (jj_scan_token(LPAREN)) return true;
6485    if (jj_3R_56()) return true;
6486    if (jj_scan_token(LBRACKET)) return true;
6487    if (jj_scan_token(RBRACKET)) return true;
6488    return false;
6489  }
6490
6491  final private boolean jj_3_16() {
6492    if (jj_scan_token(LPAREN)) return true;
6493    if (jj_3R_67()) return true;
6494    return false;
6495  }
6496
6497  final private boolean jj_3R_66() {
6498    Token xsp;
6499    xsp = jj_scanpos;
6500    if (jj_3_16()) {
6501    jj_scanpos = xsp;
6502    if (jj_3R_83()) {
6503    jj_scanpos = xsp;
6504    if (jj_3R_84()) return true;
6505    }
6506    }
6507    return false;
6508  }
6509
6510  final private boolean jj_3_15() {
6511    if (jj_3R_66()) return true;
6512    return false;
6513  }
6514
6515  final private boolean jj_3R_268() {
6516    if (jj_3R_286()) return true;
6517    return false;
6518  }
6519
6520  final private boolean jj_3R_267() {
6521    if (jj_3R_285()) return true;
6522    return false;
6523  }
6524
6525  final private boolean jj_3R_223() {
6526    Token xsp;
6527    xsp = jj_scanpos;
6528    if (jj_3R_266()) {
6529    jj_scanpos = xsp;
6530    if (jj_3R_267()) {
6531    jj_scanpos = xsp;
6532    if (jj_3R_268()) return true;
6533    }
6534    }
6535    return false;
6536  }
6537
6538  final private boolean jj_3R_266() {
6539    Token xsp;
6540    xsp = jj_scanpos;
6541    if (jj_scan_token(89)) {
6542    jj_scanpos = xsp;
6543    if (jj_scan_token(88)) return true;
6544    }
6545    if (jj_3R_197()) return true;
6546    return false;
6547  }
6548
6549  final private boolean jj_3R_175() {
6550    if (jj_scan_token(DECR)) return true;
6551    if (jj_3R_62()) return true;
6552    return false;
6553  }
6554
6555  final private boolean jj_3R_222() {
6556    Token xsp;
6557    xsp = jj_scanpos;
6558    if (jj_scan_token(100)) {
6559    jj_scanpos = xsp;
6560    if (jj_scan_token(101)) return true;
6561    }
6562    if (jj_3R_190()) return true;
6563    return false;
6564  }
6565
6566  final private boolean jj_3R_265() {
6567    Token xsp;
6568    xsp = jj_scanpos;
6569    if (jj_scan_token(102)) {
6570    jj_scanpos = xsp;
6571    if (jj_scan_token(103)) {
6572    jj_scanpos = xsp;
6573    if (jj_scan_token(107)) return true;
6574    }
6575    }
6576    if (jj_3R_197()) return true;
6577    return false;
6578  }
6579
6580  final private boolean jj_3R_174() {
6581    if (jj_scan_token(INCR)) return true;
6582    if (jj_3R_62()) return true;
6583    return false;
6584  }
6585
6586  final private boolean jj_3R_207() {
6587    if (jj_3R_223()) return true;
6588    return false;
6589  }
6590
6591  final private boolean jj_3R_203() {
6592    Token xsp;
6593    xsp = jj_scanpos;
6594    if (jj_scan_token(108)) {
6595    jj_scanpos = xsp;
6596    if (jj_scan_token(109)) {
6597    jj_scanpos = xsp;
6598    if (jj_scan_token(110)) return true;
6599    }
6600    }
6601    if (jj_3R_187()) return true;
6602    return false;
6603  }
6604
6605  final private boolean jj_3R_206() {
6606    if (jj_3R_175()) return true;
6607    return false;
6608  }
6609
6610  final private boolean jj_3R_205() {
6611    if (jj_3R_174()) return true;
6612    return false;
6613  }
6614
6615  final private boolean jj_3R_197() {
6616    Token xsp;
6617    xsp = jj_scanpos;
6618    if (jj_3R_204()) {
6619    jj_scanpos = xsp;
6620    if (jj_3R_205()) {
6621    jj_scanpos = xsp;
6622    if (jj_3R_206()) {
6623    jj_scanpos = xsp;
6624    if (jj_3R_207()) return true;
6625    }
6626    }
6627    }
6628    return false;
6629  }
6630
6631  final private boolean jj_3R_204() {
6632    Token xsp;
6633    xsp = jj_scanpos;
6634    if (jj_scan_token(100)) {
6635    jj_scanpos = xsp;
6636    if (jj_scan_token(101)) return true;
6637    }
6638    if (jj_3R_197()) return true;
6639    return false;
6640  }
6641
6642  final private boolean jj_3R_196() {
6643    Token xsp;
6644    xsp = jj_scanpos;
6645    if (jj_scan_token(87)) {
6646    jj_scanpos = xsp;
6647    if (jj_scan_token(86)) {
6648    jj_scanpos = xsp;
6649    if (jj_scan_token(93)) {
6650    jj_scanpos = xsp;
6651    if (jj_scan_token(94)) return true;
6652    }
6653    }
6654    }
6655    if (jj_3R_183()) return true;
6656    return false;
6657  }
6658
6659  final private boolean jj_3R_189() {
6660    if (jj_scan_token(INSTANCEOF)) return true;
6661    if (jj_3R_73()) return true;
6662    return false;
6663  }
6664
6665  final private boolean jj_3R_190() {
6666    if (jj_3R_197()) return true;
6667    Token xsp;
6668    while (true) {
6669      xsp = jj_scanpos;
6670      if (jj_3R_265()) { jj_scanpos = xsp; break; }
6671    }
6672    return false;
6673  }
6674
6675  final private boolean jj_3R_186() {
6676    Token xsp;
6677    xsp = jj_scanpos;
6678    if (jj_scan_token(92)) {
6679    jj_scanpos = xsp;
6680    if (jj_scan_token(95)) return true;
6681    }
6682    if (jj_3R_173()) return true;
6683    return false;
6684  }
6685
6686  final private boolean jj_3R_187() {
6687    if (jj_3R_190()) return true;
6688    Token xsp;
6689    while (true) {
6690      xsp = jj_scanpos;
6691      if (jj_3R_222()) { jj_scanpos = xsp; break; }
6692    }
6693    return false;
6694  }
6695
6696  final private boolean jj_3R_183() {
6697    if (jj_3R_187()) return true;
6698    Token xsp;
6699    while (true) {
6700      xsp = jj_scanpos;
6701      if (jj_3R_203()) { jj_scanpos = xsp; break; }
6702    }
6703    return false;
6704  }
6705
6706  final private boolean jj_3R_182() {
6707    if (jj_scan_token(BIT_AND)) return true;
6708    if (jj_3R_165()) return true;
6709    return false;
6710  }
6711
6712  final private boolean jj_3R_179() {
6713    if (jj_3R_183()) return true;
6714    Token xsp;
6715    while (true) {
6716      xsp = jj_scanpos;
6717      if (jj_3R_196()) { jj_scanpos = xsp; break; }
6718    }
6719    return false;
6720  }
6721
6722  final private boolean jj_3R_172() {
6723    if (jj_scan_token(BIT_OR)) return true;
6724    if (jj_3R_134()) return true;
6725    return false;
6726  }
6727
6728  final private boolean jj_3R_173() {
6729    if (jj_3R_179()) return true;
6730    Token xsp;
6731    xsp = jj_scanpos;
6732    if (jj_3R_189()) jj_scanpos = xsp;
6733    return false;
6734  }
6735
6736  final private boolean jj_3R_178() {
6737    if (jj_scan_token(XOR)) return true;
6738    if (jj_3R_150()) return true;
6739    return false;
6740  }
6741
6742  final private boolean jj_3R_164() {
6743    if (jj_scan_token(SC_AND)) return true;
6744    if (jj_3R_126()) return true;
6745    return false;
6746  }
6747
6748  final private boolean jj_3R_165() {
6749    if (jj_3R_173()) return true;
6750    Token xsp;
6751    while (true) {
6752      xsp = jj_scanpos;
6753      if (jj_3R_186()) { jj_scanpos = xsp; break; }
6754    }
6755    return false;
6756  }
6757
6758  final private boolean jj_3R_149() {
6759    if (jj_scan_token(SC_OR)) return true;
6760    if (jj_3R_119()) return true;
6761    return false;
6762  }
6763
6764  final private boolean jj_3R_150() {
6765    if (jj_3R_165()) return true;
6766    Token xsp;
6767    while (true) {
6768      xsp = jj_scanpos;
6769      if (jj_3R_182()) { jj_scanpos = xsp; break; }
6770    }
6771    return false;
6772  }
6773
6774  final private boolean jj_3R_132() {
6775    if (jj_scan_token(HOOK)) return true;
6776    if (jj_3R_71()) return true;
6777    if (jj_scan_token(COLON)) return true;
6778    if (jj_3R_92()) return true;
6779    return false;
6780  }
6781
6782  final private boolean jj_3R_134() {
6783    if (jj_3R_150()) return true;
6784    Token xsp;
6785    while (true) {
6786      xsp = jj_scanpos;
6787      if (jj_3R_178()) { jj_scanpos = xsp; break; }
6788    }
6789    return false;
6790  }
6791
6792  final private boolean jj_3R_126() {
6793    if (jj_3R_134()) return true;
6794    Token xsp;
6795    while (true) {
6796      xsp = jj_scanpos;
6797      if (jj_3R_172()) { jj_scanpos = xsp; break; }
6798    }
6799    return false;
6800  }
6801
6802  final private boolean jj_3R_119() {
6803    if (jj_3R_126()) return true;
6804    Token xsp;
6805    while (true) {
6806      xsp = jj_scanpos;
6807      if (jj_3R_164()) { jj_scanpos = xsp; break; }
6808    }
6809    return false;
6810  }
6811
6812  final private boolean jj_3R_114() {
6813    if (jj_3R_119()) return true;
6814    Token xsp;
6815    while (true) {
6816      xsp = jj_scanpos;
6817      if (jj_3R_149()) { jj_scanpos = xsp; break; }
6818    }
6819    return false;
6820  }
6821
6822  final private boolean jj_3R_92() {
6823    if (jj_3R_114()) return true;
6824    Token xsp;
6825    xsp = jj_scanpos;
6826    if (jj_3R_132()) jj_scanpos = xsp;
6827    return false;
6828  }
6829
6830  final private boolean jj_3R_133() {
6831    Token xsp;
6832    xsp = jj_scanpos;
6833    if (jj_scan_token(85)) {
6834    jj_scanpos = xsp;
6835    if (jj_scan_token(113)) {
6836    jj_scanpos = xsp;
6837    if (jj_scan_token(114)) {
6838    jj_scanpos = xsp;
6839    if (jj_scan_token(118)) {
6840    jj_scanpos = xsp;
6841    if (jj_scan_token(111)) {
6842    jj_scanpos = xsp;
6843    if (jj_scan_token(112)) {
6844    jj_scanpos = xsp;
6845    if (jj_scan_token(119)) {
6846    jj_scanpos = xsp;
6847    if (jj_scan_token(120)) {
6848    jj_scanpos = xsp;
6849    if (jj_scan_token(121)) {
6850    jj_scanpos = xsp;
6851    if (jj_scan_token(115)) {
6852    jj_scanpos = xsp;
6853    if (jj_scan_token(117)) {
6854    jj_scanpos = xsp;
6855    if (jj_scan_token(116)) return true;
6856    }
6857    }
6858    }
6859    }
6860    }
6861    }
6862    }
6863    }
6864    }
6865    }
6866    }
6867    return false;
6868  }
6869
6870  final private boolean jj_3R_125() {
6871    if (jj_3R_133()) return true;
6872    if (jj_3R_71()) return true;
6873    return false;
6874  }
6875
6876  final private boolean jj_3R_71() {
6877    if (jj_3R_92()) return true;
6878    Token xsp;
6879    xsp = jj_scanpos;
6880    if (jj_3R_125()) jj_scanpos = xsp;
6881    return false;
6882  }
6883
6884  final private boolean jj_3R_281() {
6885    if (jj_scan_token(NATIVE)) return true;
6886    return false;
6887  }
6888
6889  final private boolean jj_3R_272() {
6890    if (jj_scan_token(STRICTFP)) return true;
6891    return false;
6892  }
6893
6894  final private boolean jj_3R_284() {
6895    if (jj_scan_token(VOLATILE)) return true;
6896    return false;
6897  }
6898
6899  final private boolean jj_3R_283() {
6900    if (jj_scan_token(TRANSIENT)) return true;
6901    return false;
6902  }
6903
6904  final private boolean jj_3R_271() {
6905    if (jj_scan_token(FINAL)) return true;
6906    return false;
6907  }
6908
6909  final private boolean jj_3R_282() {
6910    if (jj_scan_token(SYNCHRONIZED)) return true;
6911    return false;
6912  }
6913
6914  final private boolean jj_3R_270() {
6915    if (jj_scan_token(ABSTRACT)) return true;
6916    return false;
6917  }
6918
6919  final private boolean jj_3R_269() {
6920    if (jj_scan_token(STATIC)) return true;
6921    return false;
6922  }
6923
6924  public ParserTokenManager token_source;
6925  JavaCharStream jj_input_stream;
6926  public Token token, jj_nt;
6927  private int jj_ntk;
6928  private Token jj_scanpos, jj_lastpos;
6929  private int jj_la;
6930  public boolean lookingAhead = false;
6931  private boolean jj_semLA;
6932  private int jj_gen;
6933  final private int[] jj_la1 = new int[122];
6934  static private int[] jj_la1_0;
6935  static private int[] jj_la1_1;
6936  static private int[] jj_la1_2;
6937  static private int[] jj_la1_3;
6938  static {
6939      jj_la1_0();
6940      jj_la1_1();
6941      jj_la1_2();
6942      jj_la1_3();
6943   }
6944   private static void jj_la1_0() {
6945      jj_la1_0 = new int[] {0x0,0x0,0x40202000,0x0,0x2000,0x40002000,0x40002000,0x10000000,0x0,0x4432a000,0x40002000,0x40002000,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x44128000,0x40002000,0x40002000,0x2000,0x2000,0x40002000,0x40002000,0x10000000,0x4432a000,0x0,0x0,0x0,0x0,0x44128000,0x40000000,0x40000000,0x0,0x0,0x24128000,0x24128000,0x0,0x40002000,0x40002000,0x0,0x0,0x0,0x44128000,0x40000000,0x0,0x0,0x0,0x66b3c000,0x24128000,0x0,0x4128000,0x4128000,0x4128000,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x24128000,0x0,0x0,0x24128000,0x20000000,0x0,0x0,0x0,0x0,0x20000000,0x0,0x0,0x20000000,0x20000000,0x24128000,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x2693c000,0x0,0x66b3c000,0x26b3c000,0x40000000,0x0,0x0,0x0,0x24128000,0x1040000,0x66b3c000,0x1040000,0x8000000,0x64128000,0x24128000,0x24128000,0x24128000,0x0,0x0,0x0,0x24128000,0x80000,0x80000000,};
6946   }
6947   private static void jj_la1_1() {
6948      jj_la1_1 = new int[] {0x2000,0x20,0x110100,0x0,0x10100,0x110000,0x110000,0x0,0x10,0xc89dc781,0x19c000,0x19c000,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x881dc281,0x99c400,0x99c400,0x10000,0x10000,0x9c000,0x9c000,0x0,0xc89dc781,0x0,0x0,0x0,0x0,0x881dc281,0x8819c000,0x8819c000,0x0,0x0,0x51241a81,0x51241a81,0x0,0x99c400,0x99c400,0x4000000,0x0,0x0,0x40281,0x0,0x1c000,0x1c000,0x4000000,0x73e61b8b,0x51241a81,0x80000,0x40281,0x40281,0x40040281,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x40,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x51241a81,0x0,0x0,0x51241a81,0x11201800,0x0,0x0,0x0,0x0,0x11201800,0x0,0x0,0x10001000,0x10000000,0x51241a81,0x0,0x0,0x0,0x800,0x0,0x0,0x73e61a8b,0x0,0x73e61b8b,0x73e61b8b,0x0,0x0,0x0,0x0,0x51241a81,0x0,0x73e61b8b,0x0,0x0,0x51241a81,0x51241a81,0x51241a81,0x51241a81,0x0,0x0,0x0,0x51241a81,0x0,0x0,};
6949   }
6950   private static void jj_la1_2() {
6951      jj_la1_2 = new int[] {0x0,0x0,0x40000,0x100000,0x40000,0x0,0x0,0x0,0x0,0x4200,0x0,0x0,0x40000,0x40000,0x40000,0x40000,0x40000,0x40000,0x200,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x200,0x40000,0x40000,0x40000,0x40000,0x200,0x0,0x0,0x80000,0x200000,0x30053a2,0x30053a2,0x80000,0x0,0x0,0x0,0x44000,0x80000,0x200,0x0,0x0,0x0,0x0,0x453a3,0x13a2,0x0,0x200,0x0,0x200,0x80000,0x80000,0x10000,0x200000,0x200000,0x4000000,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x90000000,0x90000000,0x0,0x60c00000,0x60c00000,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x30013a2,0x3000000,0x3000000,0x13a2,0x30013a2,0x1000,0x0,0x0,0x1000,0x11a2,0x200,0x111000,0x1a2,0x0,0x30013a2,0x80000,0x4000,0x11000,0x0,0x10000,0x10000,0x453a3,0x8000000,0x453a3,0x453a3,0x0,0x80000,0x200000,0x200000,0x13a2,0x0,0x453a3,0x0,0x0,0x13a2,0x30013a2,0x13a2,0x13a2,0x80000,0x200,0x200,0x30013a2,0x0,0x0,};
6952   }
6953   private static void jj_la1_3() {
6954      jj_la1_3 = new int[] {0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x3c,0x3c,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0xc,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x3ff8000,0x3ff8000,0x0,0x1,0x2,0x200,0x400,0x100,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x7000,0x7000,0x30,0x30,0x8c0,0x8c0,0x30,0x3c,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0xc,0xc,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x3c,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0xc,0x0,0xc,0xc,0x0,0x0,0x3ff800c,0x3ff800c,0xc,0x0,0xc,0x0,0x0,0xc,0x3c,0xc,0xc,0x0,0x0,0x0,0x3c,0x0,0x0,};
6955   }
6956  final private JJCalls[] jj_2_rtns = new JJCalls[29];
6957  private boolean jj_rescan = false;
6958  private int jj_gc = 0;
6959
6960  public Parser(java.io.InputStream JavaDoc stream) {
6961    jj_input_stream = new JavaCharStream(stream, 1, 1);
6962    token_source = new ParserTokenManager(jj_input_stream);
6963    token = new Token();
6964    jj_ntk = -1;
6965    jj_gen = 0;
6966    for (int i = 0; i < 122; i++) jj_la1[i] = -1;
6967    for (int i = 0; i < jj_2_rtns.length; i++) jj_2_rtns[i] = new JJCalls();
6968  }
6969
6970  public void ReInit(java.io.InputStream JavaDoc stream) {
6971    jj_input_stream.ReInit(stream, 1, 1);
6972    token_source.ReInit(jj_input_stream);
6973    token = new Token();
6974    jj_ntk = -1;
6975    jjtree.reset();
6976    jj_gen = 0;
6977    for (int i = 0; i < 122; i++) jj_la1[i] = -1;
6978    for (int i = 0; i < jj_2_rtns.length; i++) jj_2_rtns[i] = new JJCalls();
6979  }
6980
6981  public Parser(java.io.Reader JavaDoc stream) {
6982    jj_input_stream = new JavaCharStream(stream, 1, 1);
6983    token_source = new ParserTokenManager(jj_input_stream);
6984    token = new Token();
6985    jj_ntk = -1;
6986    jj_gen = 0;
6987    for (int i = 0; i < 122; i++) jj_la1[i] = -1;
6988    for (int i = 0; i < jj_2_rtns.length; i++) jj_2_rtns[i] = new JJCalls();
6989  }
6990
6991  public void ReInit(java.io.Reader JavaDoc stream) {
6992    jj_input_stream.ReInit(stream, 1, 1);
6993    token_source.ReInit(jj_input_stream);
6994    token = new Token();
6995    jj_ntk = -1;
6996    jjtree.reset();
6997    jj_gen = 0;
6998    for (int i = 0; i < 122; i++) jj_la1[i] = -1;
6999    for (int i = 0; i < jj_2_rtns.length; i++) jj_2_rtns[i] = new JJCalls();
7000  }
7001
7002  public Parser(ParserTokenManager tm) {
7003    token_source = tm;
7004    token = new Token();
7005    jj_ntk = -1;
7006    jj_gen = 0;
7007    for (int i = 0; i < 122; i++) jj_la1[i] = -1;
7008    for (int i = 0; i < jj_2_rtns.length; i++) jj_2_rtns[i] = new JJCalls();
7009  }
7010
7011  public void ReInit(ParserTokenManager tm) {
7012    token_source = tm;
7013    token = new Token();
7014    jj_ntk = -1;
7015    jjtree.reset();
7016    jj_gen = 0;
7017    for (int i = 0; i < 122; i++) jj_la1[i] = -1;
7018    for (int i = 0; i < jj_2_rtns.length; i++) jj_2_rtns[i] = new JJCalls();
7019  }
7020
7021  final private Token jj_consume_token(int kind) throws ParseException {
7022    Token oldToken;
7023    if ((oldToken = token).next != null) token = token.next;
7024    else token = token.next = token_source.getNextToken();
7025    jj_ntk = -1;
7026    if (token.kind == kind) {
7027      jj_gen++;
7028      if (++jj_gc > 100) {
7029        jj_gc = 0;
7030        for (int i = 0; i < jj_2_rtns.length; i++) {
7031          JJCalls c = jj_2_rtns[i];
7032          while (c != null) {
7033            if (c.gen < jj_gen) c.first = null;
7034            c = c.next;
7035          }
7036        }
7037      }
7038      return token;
7039    }
7040    token = oldToken;
7041    jj_kind = kind;
7042    throw generateParseException();
7043  }
7044
7045  static private final class LookaheadSuccess extends java.lang.Error JavaDoc { }
7046  final private LookaheadSuccess jj_ls = new LookaheadSuccess();
7047  final private boolean jj_scan_token(int kind) {
7048    if (jj_scanpos == jj_lastpos) {
7049      jj_la--;
7050      if (jj_scanpos.next == null) {
7051        jj_lastpos = jj_scanpos = jj_scanpos.next = token_source.getNextToken();
7052      } else {
7053        jj_lastpos = jj_scanpos = jj_scanpos.next;
7054      }
7055    } else {
7056      jj_scanpos = jj_scanpos.next;
7057    }
7058    if (jj_rescan) {
7059      int i = 0; Token tok = token;
7060      while (tok != null && tok != jj_scanpos) { i++; tok = tok.next; }
7061      if (tok != null) jj_add_error_token(kind, i);
7062    }
7063    if (jj_scanpos.kind != kind) return true;
7064    if (jj_la == 0 && jj_scanpos == jj_lastpos) throw jj_ls;
7065    return false;
7066  }
7067
7068  final public Token getNextToken() {
7069    if (token.next != null) token = token.next;
7070    else token = token.next = token_source.getNextToken();
7071    jj_ntk = -1;
7072    jj_gen++;
7073    return token;
7074  }
7075
7076  final public Token getToken(int index) {
7077    Token t = lookingAhead ? jj_scanpos : token;
7078    for (int i = 0; i < index; i++) {
7079      if (t.next != null) t = t.next;
7080      else t = t.next = token_source.getNextToken();
7081    }
7082    return t;
7083  }
7084
7085  final private int jj_ntk() {
7086    if ((jj_nt=token.next) == null)
7087      return (jj_ntk = (token.next=token_source.getNextToken()).kind);
7088    else
7089      return (jj_ntk = jj_nt.kind);
7090  }
7091
7092  private java.util.Vector JavaDoc jj_expentries = new java.util.Vector JavaDoc();
7093  private int[] jj_expentry;
7094  private int jj_kind = -1;
7095  private int[] jj_lasttokens = new int[100];
7096  private int jj_endpos;
7097
7098  private void jj_add_error_token(int kind, int pos) {
7099    if (pos >= 100) return;
7100    if (pos == jj_endpos + 1) {
7101      jj_lasttokens[jj_endpos++] = kind;
7102    } else if (jj_endpos != 0) {
7103      jj_expentry = new int[jj_endpos];
7104      for (int i = 0; i < jj_endpos; i++) {
7105        jj_expentry[i] = jj_lasttokens[i];
7106      }
7107      boolean exists = false;
7108      for (java.util.Enumeration JavaDoc e = jj_expentries.elements(); e.hasMoreElements();) {
7109        int[] oldentry = (int[])(e.nextElement());
7110        if (oldentry.length == jj_expentry.length) {
7111          exists = true;
7112          for (int i = 0; i < jj_expentry.length; i++) {
7113            if (oldentry[i] != jj_expentry[i]) {
7114              exists = false;
7115              break;
7116            }
7117          }
7118          if (exists) break;
7119        }
7120      }
7121      if (!exists) jj_expentries.addElement(jj_expentry);
7122      if (pos != 0) jj_lasttokens[(jj_endpos = pos) - 1] = kind;
7123    }
7124  }
7125
7126  public ParseException generateParseException() {
7127    jj_expentries.removeAllElements();
7128    boolean[] la1tokens = new boolean[122];
7129    for (int i = 0; i < 122; i++) {
7130      la1tokens[i] = false;
7131    }
7132    if (jj_kind >= 0) {
7133      la1tokens[jj_kind] = true;
7134      jj_kind = -1;
7135    }
7136    for (int i = 0; i < 122; i++) {
7137      if (jj_la1[i] == jj_gen) {
7138        for (int j = 0; j < 32; j++) {
7139          if ((jj_la1_0[i] & (1<<j)) != 0) {
7140            la1tokens[j] = true;
7141          }
7142          if ((jj_la1_1[i] & (1<<j)) != 0) {
7143            la1tokens[32+j] = true;
7144          }
7145          if ((jj_la1_2[i] & (1<<j)) != 0) {
7146            la1tokens[64+j] = true;
7147          }
7148          if ((jj_la1_3[i] & (1<<j)) != 0) {
7149            la1tokens[96+j] = true;
7150          }
7151        }
7152      }
7153    }
7154    for (int i = 0; i < 122; i++) {
7155      if (la1tokens[i]) {
7156        jj_expentry = new int[1];
7157        jj_expentry[0] = i;
7158        jj_expentries.addElement(jj_expentry);
7159      }
7160    }
7161    jj_endpos = 0;
7162    jj_rescan_token();
7163    jj_add_error_token(0, 0);
7164    int[][] exptokseq = new int[jj_expentries.size()][];
7165    for (int i = 0; i < jj_expentries.size(); i++) {
7166      exptokseq[i] = (int[])jj_expentries.elementAt(i);
7167    }
7168    return new ParseException(token, exptokseq, tokenImage);
7169  }
7170
7171  final public void enable_tracing() {
7172  }
7173
7174  final public void disable_tracing() {
7175  }
7176
7177  final private void jj_rescan_token() {
7178    jj_rescan = true;
7179    for (int i = 0; i < 29; i++) {
7180      JJCalls p = jj_2_rtns[i];
7181      do {
7182        if (p.gen > jj_gen) {
7183          jj_la = p.arg; jj_lastpos = jj_scanpos = p.first;
7184          switch (i) {
7185            case 0: jj_3_1(); break;
7186            case 1: jj_3_2(); break;
7187            case 2: jj_3_3(); break;
7188            case 3: jj_3_4(); break;
7189            case 4: jj_3_5(); break;
7190            case 5: jj_3_6(); break;
7191            case 6: jj_3_7(); break;
7192            case 7: jj_3_8(); break;
7193            case 8: jj_3_9(); break;
7194            case 9: jj_3_10(); break;
7195            case 10: jj_3_11(); break;
7196            case 11: jj_3_12(); break;
7197            case 12: jj_3_13(); break;
7198            case 13: jj_3_14(); break;
7199            case 14: jj_3_15(); break;
7200            case 15: jj_3_16(); break;
7201            case 16: jj_3_17(); break;
7202            case 17: jj_3_18(); break;
7203            case 18: jj_3_19(); break;
7204            case 19: jj_3_20(); break;
7205            case 20: jj_3_21(); break;
7206            case 21: jj_3_22(); break;
7207            case 22: jj_3_23(); break;
7208            case 23: jj_3_24(); break;
7209            case 24: jj_3_25(); break;
7210            case 25: jj_3_26(); break;
7211            case 26: jj_3_27(); break;
7212            case 27: jj_3_28(); break;
7213            case 28: jj_3_29(); break;
7214          }
7215        }
7216        p = p.next;
7217      } while (p != null);
7218    }
7219    jj_rescan = false;
7220  }
7221
7222  final private void jj_save(int index, int xla) {
7223    JJCalls p = jj_2_rtns[index];
7224    while (p.gen > jj_gen) {
7225      if (p.next == null) { p = p.next = new JJCalls(); break; }
7226      p = p.next;
7227    }
7228    p.gen = jj_gen + xla - jj_la; p.first = token; p.arg = xla;
7229  }
7230
7231  static final class JJCalls {
7232    int gen;
7233    Token first;
7234    int arg;
7235    JJCalls next;
7236  }
7237
7238}
7239
Popular Tags