KickJava   Java API By Example, From Geeks To Geeks.

Java > Open Source Codes > org > chateverywhere > resources > Messages_pl


1 /* pl_PL.ISO8859-2 property file for Chat Everywhere
2  * Copyright (c) 2003, A. de Bernis <alexis@bernis.org>
3  *
4  * Translated by Piotr Szczepanski <ja@piotr-szczepanski.org>
5  * on the 20th of October, 2002.
6  */

7
8 package org.chateverywhere.resources;
9
10 import java.util.ListResourceBundle JavaDoc;
11
12 public class Messages_pl extends ListResourceBundle JavaDoc {
13
14     public Object JavaDoc[][] getContents() {
15         return contents;
16     }
17
18     static final Object JavaDoc[][] contents = {
19         {"MSG_USERS", "uczestnik\u00f3w"},
20         {"MSG_TYPE_HERE", "<-- wpisz swoj\u0105 wypowied\u017a"},
21         {"MSG_CLEAR", "Wyczy\u015b\u0107"},
22         {"MSG_FONT", "Czcionka"},
23         {"MSG_ACTION", "Akcja"},
24         {"MSG_WELCOME", "Witamy w Chat Everywhere"},
25         {"MSG_LOADING", "\u0141adowanie..."},
26         {"MSG_GO", "Rozpocznij"},
27         {"MSG_NICK", "Ksywka"},
28         {"MSG_SERVER_UP", "Serwer jest uruchomiony"},
29         {"MSG_CONNECTING", "\u0141\u0105czenie..."},
30         {"MSG_NO_PRIV_NS", "Nie powiod\u0142o si\u0119 uzyskanie dodatkowych przywilej\u00f3w (Netscape)."},
31         {"MSG_NO_PRIV_IE", "Nie powiod\u0142o si\u0119 uzyskanie dodatkowych przywilej\u00f3w (Internet Explorer)."},
32         {"MSG_NOT_FOUND", "Po\u0142\u0105czenie nieudane: nie odnaleziono serwera (sprawd\u017a ServerHost)"},
33         {"MSG_NOT_SIGNED", "Po\u0142\u0105czenie nieudane: aplet musi by\u0107 podpisany aby uzyska\u0107 po\u0142\u0105czenie"},
34         {"MSG_CONN", "Pod\u0142\u0105czanie do serwera..."},
35         {"MSG_SRV_DOWN", "Po\u0142\u0105czenie nieudane: serwer nie jest uruchomiony"},
36         {"MSG_NEW_USER", "do\u0142\u0105czy\u0142 si\u0119 do dyskusji"},
37         {"MSG_USER_QUIT", "opu\u015bci\u0142y dyskusj\u0119"},
38         {"MSG_POSS_NICKS", "Mo\u017cliwe ksywki"},
39         {"MSG_CHAT", "Rozmawiaj z"},
40         {"MSG_ERROR", "B\u0141\u0104D"},
41         {"MSG_AUTH_FAILED", "Authentication failed: choose a non-protected nick"},
42         {"MSG_NICK_PROTECTED", "Nick protected"},
43         {"MSG_ASK_PASSWORD", "Enter your password:"},
44         {"MSG_OK", "OK"},
45         {"MSG_CANCEL", "Cancel"},
46         {"MSG_NEW_CONNECTION", "New user connected"},
47         {"MSG_AUTO_SCROLLING", "Auto-scrolling"},
48         {"MSG_NOTIFY_CONNECT", "Notify new connection"},
49         {"MSG_BIP_ON_TEXT", "Bip on new text"},
50         {"MSG_OPTIONS", "Options"},
51         {"MSG_BIP_AS_SOUND_FILE","Play bip as a sound file"},
52         {"MSG_SMILEYS_AS_PICS", "Display smileys as pics"},
53         {"MSG_DISCONNECTED", "disconnected"},
54     };
55 }
56
Popular Tags