KickJava   Java API By Example, From Geeks To Geeks.

Java > Open Source Codes > org > chateverywhere > resources > Messages_ca


1 /* en property file for Chat Everywhere
2  * Copyright (c) 2003, A. de Bernis <alexis@bernis.org>
3  */

4 package org.chateverywhere.resources;
5
6 import java.util.ListResourceBundle JavaDoc;
7
8 public class Messages_ca extends ListResourceBundle JavaDoc {
9
10
11
12     public Object JavaDoc[][] getContents() {
13         return contents;
14     }
15  
16     static final Object JavaDoc[][] contents = {
17         {"MSG_USERS", "Usuaris"},
18         {"MSG_TYPE_HERE", "<--Marca aqu\u00c3\u00ad"},
19         {"MSG_CLEAR", "Neteja"},
20         {"MSG_FONT", "Tipus de lletra"},
21         {"MSG_ACTION", "Acci\u00c3\u00b3"},
22         {"MSG_WELCOME", "Benvingut/da a la tert\u00c3\u00balia de L'ateneu.org"},
23         {"MSG_LOADING", "Carregant..."},
24         {"MSG_GO", "Anar"},
25         {"MSG_NICK", "Usuari"},
26         {"MSG_SERVER_UP", "El servidor est\u00c3\u00a0 engegat"},
27         {"MSG_CONNECTING", "Connectant..."},
28         {"MSG_NO_PRIV_NS", "Ha fallat quelcom a l'establir alguns privilegis (Netscape)."},
29         {"MSG_NO_PRIV_IE", "Ha fallat quelcom a l'establir alguns privilegis (Internet Explorer)."},
30         {"MSG_NOT_FOUND", "Ha fallat la connexi\u00c3\u00b3: no s'ha trobat el servidor."},
31         {"MSG_NOT_SIGNED", "Ha fallat la connexi\u00c3\u00b3: applet needs to be signed to connect to this host"},
32         {"MSG_CONN", "Connectant amb el servidor"},
33         {"MSG_SRV_DOWN", "Ha fallat la connexi\u00c3\u00b3: El servidor deu estar aturat."},
34         {"MSG_NEW_USER", "ha entrat a la tert\u00c3\u00balia"},
35         {"MSG_USER_QUIT", "ha plegat"},
36         {"MSG_POSS_NICKS", "Possibles usuaris"},
37         {"MSG_CHAT", "Tert\u00c3\u00balia privada amb"},
38         {"MSG_ERROR", "ERROR"},
39         {"MSG_AUTH_FAILED", "T'ha fallat la clau, prova amb un altre nom"},
40         {"MSG_NICK_PROTECTED", "Nom d'usuari protegit"},
41         {"MSG_ASK_PASSWORD", "Entra la teua clau:"},
42         {"MSG_OK", "D'acord"},
43         {"MSG_CANCEL", "Cancel\u00c2\u00b7la"},
44         {"MSG_NEW_CONNECTION", "S'ha connectat un nou usuari"},
45         {"MSG_AUTO_SCROLLING", "Auto-scrolling"},
46         {"MSG_NOTIFY_CONNECT", "Avisa'm de noves connexions"},
47         {"MSG_BIP_ON_TEXT", "Bip en el text"},
48         {"MSG_OPTIONS", "Opcions"},
49         {"MSG_BIP_AS_SOUND_FILE","Fes sonar un BIP"},
50         {"MSG_SMILEYS_AS_PICS", "Mostra icones"},
51         {"MSG_DISCONNECTED", "desconnectat"},
52     };
53 }
54
Popular Tags