KickJava   Java API By Example, From Geeks To Geeks.

Java > Open Source Codes > org > apache > xalan > xsltc > compiler > util > ErrorMessages_no


1 /*
2  * Copyright 2001-2004 The Apache Software Foundation.
3  *
4  * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
5  * you may not use this file except in compliance with the License.
6  * You may obtain a copy of the License at
7  *
8  * http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
9  *
10  * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
11  * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
12  * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
13  * See the License for the specific language governing permissions and
14  * limitations under the License.
15  */

16 /*
17  * $Id: ErrorMessages_no.java,v 1.10 2004/02/16 22:26:44 minchau Exp $
18  */

19
20 package org.apache.xalan.xsltc.compiler.util;
21
22
23 /**
24  * @author Morten Jorgensen
25  */

26 public final class ErrorMessages_no extends ErrorMessages {
27     
28     // Disse feilmeldingene maa korrespondere med konstantene som er definert
29
// i kildekoden til {ErrorMsg.
30
private static final String JavaDoc m_errorMessages[][] = {
31     {ErrorMsg.MULTIPLE_STYLESHEET_ERR,
32     "En fil kan bare innehold ett stilark."},
33     {ErrorMsg.TEMPLATE_REDEF_ERR,
34     "<xsl:template> ''{0}'' er allerede definert i dette stilarket."},
35     {ErrorMsg.TEMPLATE_UNDEF_ERR,
36     "<xsl:template> ''{0}'' er ikke definert i dette stilarket."},
37     {ErrorMsg.VARIABLE_REDEF_ERR,
38     "Variabel ''{0}'' er allerede definert."},
39     {ErrorMsg.VARIABLE_UNDEF_ERR,
40     "Variabel eller parameter ''{0}'' er ikke definert."},
41     {ErrorMsg.CLASS_NOT_FOUND_ERR,
42     "Finner ikke klassen ''{0}''."},
43     {ErrorMsg.METHOD_NOT_FOUND_ERR,
44     "Finner ikke ekstern funksjon ''{0}'' (m\u00e5 v\00e6re deklarert b\u00e5de 'static' og 'public')."},
45     {ErrorMsg.ARGUMENT_CONVERSION_ERR,
46     "Kan ikke konvertere argument/retur type i kall til funksjon ''{0}''"},
47     {ErrorMsg.FILE_NOT_FOUND_ERR,
48     "Finner ikke fil eller URI ''{0}''."},
49     {ErrorMsg.INVALID_URI_ERR,
50     "Ugyldig URI ''{0}''."},
51     {ErrorMsg.FILE_ACCESS_ERR,
52     "Kan ikke \u00e5pne fil eller URI ''{0}''."},
53     {ErrorMsg.MISSING_ROOT_ERR,
54     "Forvented <xsl:stylesheet> eller <xsl:transform> element."},
55     {ErrorMsg.NAMESPACE_UNDEF_ERR,
56     "Prefiks ''{0}'' er ikke deklarert."},
57     {ErrorMsg.FUNCTION_RESOLVE_ERR,
58     "Kunne ikke resolvere kall til funksjon ''{0}''."},
59     {ErrorMsg.NEED_LITERAL_ERR,
60     "Argument til ''{0}'' m\u00e5 v\00e6re ordrett tekst."},
61     {ErrorMsg.XPATH_PARSER_ERR,
62     "Kunne ikke tolke XPath uttrykk ''{0}''."},
63     {ErrorMsg.REQUIRED_ATTR_ERR,
64     "N\u00f8dvendig attributt ''{0}'' er ikke deklarert."},
65     {ErrorMsg.ILLEGAL_CHAR_ERR,
66     "Ugyldig bokstav/tegn ''{0}'' i XPath uttrykk."},
67     {ErrorMsg.ILLEGAL_PI_ERR,
68     "Ugyldig navn ''{0}'' for prosesserings-instruksjon."},
69     {ErrorMsg.STRAY_ATTRIBUTE_ERR,
70     "Attributt ''{0}'' utenfor element."},
71     {ErrorMsg.ILLEGAL_ATTRIBUTE_ERR,
72     "Ugyldig attributt ''{0}''."},
73     {ErrorMsg.CIRCULAR_INCLUDE_ERR,
74     "Sirkul \00e6 import/include; stilark ''{0}'' er alt lest."},
75     {ErrorMsg.RESULT_TREE_SORT_ERR,
76     "Result-tre fragmenter kan ikke sorteres (<xsl:sort> elementer vil "+
77     "bli ignorert). Du m\u00e5 sortere nodene mens du bygger treet."},
78     {ErrorMsg.SYMBOLS_REDEF_ERR,
79     "Formatterings-symboler ''{0}'' er alt definert."},
80     {ErrorMsg.XSL_VERSION_ERR,
81     "XSL versjon ''{0}'' er ikke st\u00f8ttet av XSLTC."},
82     {ErrorMsg.CIRCULAR_VARIABLE_ERR,
83     "Sirkul\00e6r variabel/parameter referanse i ''{0}''."},
84     {ErrorMsg.ILLEGAL_BINARY_OP_ERR,
85     "Ugyldig operator for bin\00e6rt uttrykk."},
86     {ErrorMsg.ILLEGAL_ARG_ERR,
87     "Ugyldig parameter i funksjons-kall."},
88     {ErrorMsg.DOCUMENT_ARG_ERR,
89     "Andre argument til document() m\u00e5 v\00e6re et node-sett."},
90     {ErrorMsg.MISSING_WHEN_ERR,
91     "Du m\u00e5 deklarere minst ett <xsl:when> element innenfor <xsl:choose>."},
92     {ErrorMsg.MULTIPLE_OTHERWISE_ERR,
93     "Kun ett <xsl:otherwise> element kan deklareres innenfor <xsl:choose>."},
94     {ErrorMsg.STRAY_OTHERWISE_ERR,
95     "<xsl:otherwise> kan kun benyttes innenfor <xsl:choose>."},
96     {ErrorMsg.STRAY_WHEN_ERR,
97     "<xsl:when> kan kun benyttes innenfor <xsl:choose>."},
98     {ErrorMsg.WHEN_ELEMENT_ERR,
99     "Kun <xsl:when> og <xsl:otherwise> kan benyttes innenfor <xsl:choose>."},
100     {ErrorMsg.UNNAMED_ATTRIBSET_ERR,
101     "<xsl:attribute-set> element manger 'name' attributt."},
102     {ErrorMsg.ILLEGAL_CHILD_ERR,
103     "Ugyldig element."},
104     {ErrorMsg.ILLEGAL_ELEM_NAME_ERR,
105     "''{0}'' er ikke et gyldig navn for et element."},
106     {ErrorMsg.ILLEGAL_ATTR_NAME_ERR,
107     "''{0}'' er ikke et gyldig navn for et attributt."},
108     {ErrorMsg.ILLEGAL_TEXT_NODE_ERR,
109     "Du kan ikke plassere tekst utenfor et <xsl:stylesheet> element."},
110     {ErrorMsg.SAX_PARSER_CONFIG_ERR,
111     "JAXP parser er ikke korrekt konfigurert."},
112     {ErrorMsg.INTERNAL_ERR,
113     "XSLTC-intern feil: ''{0}''"},
114     {ErrorMsg.UNSUPPORTED_XSL_ERR,
115     "St\u00f8tter ikke XSL element ''{0}''."},
116     {ErrorMsg.UNSUPPORTED_EXT_ERR,
117     "XSLTC st\u00f8tter ikke utvidet funksjon ''{0}''."},
118     {ErrorMsg.MISSING_XSLT_URI_ERR,
119     "Dette dokumentet er ikke et XSL stilark "+
120     "(xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform' er ikke deklarert)."},
121     {ErrorMsg.MISSING_XSLT_TARGET_ERR,
122     "Kan ikke finne stilark ved navn ''{0}'' i dette dokumentet."},
123     {ErrorMsg.NOT_IMPLEMENTED_ERR,
124     "Ikke implementert/gjenkjent: ''{0}''."},
125     {ErrorMsg.NOT_STYLESHEET_ERR,
126     "Dokumentet inneholder ikke et XSL stilark"},
127     {ErrorMsg.ELEMENT_PARSE_ERR,
128     "Kan ikke tolke element ''{0}''"},
129     {ErrorMsg.KEY_USE_ATTR_ERR,
130     "'use'-attributtet i <xsl:key> m\u00e5 v\00e6re node, node-sett, tekst eller nummer."},
131     {ErrorMsg.OUTPUT_VERSION_ERR,
132     "Det genererte XML dokumentet m\u00e5 gis versjon 1.0"},
133     {ErrorMsg.ILLEGAL_RELAT_OP_ERR,
134     "Ugyldig operator for relasjons-uttrykk."},
135     {ErrorMsg.ATTRIBSET_UNDEF_ERR,
136     "Finner ikke <xsl:attribute-set> element med navn ''{0}''."},
137     {ErrorMsg.ATTR_VAL_TEMPLATE_ERR,
138     "Kan ikke tolke attributt ''{0}''."},
139     {ErrorMsg.UNKNOWN_SIG_TYPE_ERR,
140     "Ukjent data-type i signatur for klassen ''{0}''."},
141     {ErrorMsg.DATA_CONVERSION_ERR,
142     "Kan ikke oversette mellom data-type ''{0}'' og ''{1}''."},
143
144     {ErrorMsg.NO_TRANSLET_CLASS_ERR,
145     "Dette Templates objected inneholder ingen translet klasse definisjon."},
146     {ErrorMsg.NO_MAIN_TRANSLET_ERR,
147     "Dette Templates objected inneholder ingen klasse ved navn ''{0}''."},
148     {ErrorMsg.TRANSLET_CLASS_ERR,
149     "Kan ikke laste translet-klasse ''{0}''."},
150     {ErrorMsg.TRANSLET_OBJECT_ERR,
151     "Translet klassen er lastet man kan instansieres."},
152     {ErrorMsg.ERROR_LISTENER_NULL_ERR,
153     "ErrorListener for ''{0}'' fors\u00f8kt satt til 'null'."},
154     {ErrorMsg.JAXP_UNKNOWN_SOURCE_ERR,
155     "Kun StreamSource, SAXSource og DOMSOurce er st\u00f8ttet av XSLTC"},
156     {ErrorMsg.JAXP_NO_SOURCE_ERR,
157     "Source objekt sendt til ''{0}'' har intet innhold."},
158     {ErrorMsg.JAXP_COMPILE_ERR,
159     "Kan ikke kompilere stilark."},
160     {ErrorMsg.JAXP_INVALID_ATTR_ERR,
161     "TransformerFactory gjenkjenner ikke attributtet ''{0}''."},
162     {ErrorMsg.JAXP_SET_RESULT_ERR,
163     "setResult() m\u00e5 kalles f\u00f8r startDocument()."},
164     {ErrorMsg.JAXP_NO_TRANSLET_ERR,
165     "Transformer objektet inneholder ikken noen translet instans."},
166     {ErrorMsg.JAXP_NO_HANDLER_ERR,
167     "Ingen 'handler' er satt for \u00e5 ta imot generert dokument."},
168     {ErrorMsg.JAXP_NO_RESULT_ERR,
169     "Result objektet sendt til ''{0}'' er ikke gyldig."},
170     {ErrorMsg.JAXP_UNKNOWN_PROP_ERR,
171     "Fors\u00f8ker \u00e5 lese ugyldig attributt ''{0}'' fra Transformer."},
172     {ErrorMsg.SAX2DOM_ADAPTER_ERR,
173     "Kan ikke instansiere SAX2DOM adapter: ''{0}''."},
174     {ErrorMsg.XSLTC_SOURCE_ERR,
175     "XSLTCSource.build() kalt uten at 'systemId' er definert."},
176
177     {ErrorMsg.COMPILE_STDIN_ERR,
178     "Du kan ikke bruke -i uten \u00e5 ogs\u00e5 angi klasse-navn med -o."},
179     {ErrorMsg.COMPILE_USAGE_STR,
180     "Bruk:\n" +
181     " xsltc [-o <klasse>] [-d <katalog>] [-j <arkiv>]\n"+
182     " [-p <pakke>] [-x] [-s] [-u] <stilark>|-i\n\n"+
183     " Der: <klasse> er navnet du vil gi den kompilerte java klassen.\n"+
184     " <stilark> er ett eller flere XSL stilark, eller dersom -u\n"+
185     " er benyttet, en eller flere URL'er til stilark.\n"+
186     " <katalog> katalog der klasse filer vil plasseres.\n"+
187     " <arkiv> er en JAR-fil der klassene vil plasseres\n"+
188     " <pakke> er an Java 'package' klassene vil legges i.\n\n"+
189     " Annet:\n"+
190     " -i tvinger kompilatoren til \u00e5 lese fra stdin.\n"+
191     " -o ignoreres dersom flere enn ett silark kompileres.\n"+
192     " -x sl\u00e5r p\u00e5 debug meldinger.\n"+
193     " -s blokkerer alle kall til System.exit()."},
194     {ErrorMsg.TRANSFORM_USAGE_STR,
195     "Bruk: \n" +
196     " xslt [-j <arkiv>] {-u <url> | <dokument>} <klasse>\n"+
197     " [<param>=<verdi> ...]\n\n" +
198     " Der: <dokument> er XML dokumentet som skal behandles.\n" +
199     " <url> er en URL til XML dokumentet som skal behandles.\n" +
200     " <klasse> er Java klassen som skal benyttes.\n" +
201     " <arkiv> er en JAR-fil som klassen leses fra.\n"+
202     " Annet:\n"+
203     " -x sl\u00e5r p\u00e5 debug meldinger.\n"+
204     " -s blokkerer alle kall til System.exit()."},
205
206     {ErrorMsg.STRAY_SORT_ERR,
207     "<xsl:sort> kan bare brukes under <xsl:for-each> eller <xsl:apply-templates>."},
208     {ErrorMsg.UNSUPPORTED_ENCODING,
209     "Karaktersett ''{0}'' er ikke st\u00f8ttet av denne JVM."},
210     {ErrorMsg.SYNTAX_ERR,
211     "Syntax error in ''{0}''."} // TODO: How do you say "syntax error" in norwegian?
212
};
213
214     public Object JavaDoc[][] getContents() {
215         return m_errorMessages;
216     }
217 }
218
Popular Tags